Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 14 okt 2020 04:35 

ABS kritisch over kunstmestregistratie


Mark Wulfrancke, Beleidsmedewerker ABS vzw:

"Vooreerst zijn we geen tegenstanders van een goede kunstmestregistratie. De kunstmestregistratie staat dan ook een flink aantal mestactieplannen terug al ingeschreven, niets nieuws onder de zon dus.

Waarom deze registratie er toen en de opeenvolgende actieplannen niet gekomen is, is een vraag voor de administraties en departement Omgeving, niet voor de landbouworganisaties en de landbouwers.

Het is jammer dat er nu opeens een registratie komt, die het warm water lijkt te willen heruitvinden en onnodig complex is.

  • Dubbele registratie:
    • Zowel handel als landbouwers moeten registreren. Het is ons zeer vreemd dat dit anno 2020, in tijden van administratieve vereenvoudiging, een dubbele registratie van exact dezelfde gegevens de regel wordt. Buiten fouten, gemaakt door onoplettendheid zal dit niks opleveren dat het opvolgen van de meststromen zal verbeteren. Een eenvoudige oplossing was het register uit van de handel te koppelen, aan het register in van de landbouwer.
    • Deze dubbele registratie is ook in het nadeel van de Mestbank zelf, aangezien ze nu ook alles dubbel moeten controleren, wat de handhaving er niet gemakkelijker op zal maken. Kleine fouten, zonder enig gevolg voor de waterkwaliteit maar het gevolg van ondeugdelijke wetgeving, zullen zo aanleiding geven tot sancties en bijhorende bezwaren.
  • Verplicht digitaal. Hierbij verwijzen we naar de studie van de Koning Boudewijnstichting over de digitale geletterdheid van de gemiddelde Belg. De uitkomst van deze studie is dat +/- 40% van de bevolking digitaal niet sterk is. In de landbouwsector zijn veel consulenten actief om landbouwers bij te staan op het gebied van administratie. Maar een 7-daagse registratie, op basis van onzekere bonnen (de factuur van de afgehaalde kunstmest volgt in het beste geval pas een maand later), terwijl de landbouwers het superdruk hebben, daar zit geen enkele consulent op te wachten. Het is vragen om onnodiuge problemen. Dure problemen trouwens, gelet op de sancties die deze registratie vergezellen.
  • De nodige vragen kun je je ook stellen bij de verplichte registratie op perceelsniveau. Dit wordt om te beginnen al geregistreerd op de diverse teeltfiches die bijgehouden moeten worden in het kader van Vegaplan of andere teeltregistraties. Ook hier spreken we van een duidelijke dubbele registratie, die niet bijdraagt aan het in kaart brengen van de kunstmeststromen. Om de kunstmeststromen in kaart te brengen volstaat m.a.w. een registratie op bedrijfsniveau. Bij het vaststellen van onregelmatigheden, kan nog altijd aan de landbouwer om verduidelijking gevraagd worden.

Nogmaals, tegen kunstmestregistratie zeggen we geen neen, maar pak het dan goed aan en niet via een maatregel die veeleer op een straf lijkt dan de eenvoudige registratie die het kan en op zich zou moeten zijn. Daarom dat we dit een gemiste kans noemen.

De registratie is trouwens verre van sluitend. Er gaan aanzienlijke hoeveelheden kunstmest om bij het beheer van sportterreinen en publieke grasvelden. De toepassing gebeurt in het beste geval door een greenkeeper of tuinaannemer met kennis, maar de waarheid geschiedt te zeggen dat de eis van een perfect groen speelveld (golfterrein, voetbalveld) vaak luider klinkt dan de vraag of het nog wel verantwoord is. De toepassing van kunstmest gebeurt hier ook tot laat in de herfst. Tevens wordt de taak van bemesting bij vele sportclubs door een goedbedoelende vrijwilliger gedaan, die geen weet heeft van een oordeelkundige bemesting. De bodemopbouw van de diverse terreinen is bijna altijd zodanig dat water snel afgevoerd wordt (dicht, ondiep drainagenetwerk en zeer goed doorlatende bodem).

Vlaanderen kent een heel dicht MAP-meetnetwerk. Een overschrijding, ze hoeft niet groot te zijn, heeft directe gevolgen voor de landbouw (nog afgezien het brandmerk). We beseffen heel goed dat deze registratie niet-landbouw een probleem zal oplossen, maar het zou geen slechte zaak zijn om de bewustwording rond bemesting en de gevolgen van een foute bemesting ook bij deze groep te vergroten."  Nieuwsflash
 
Nieuwe digitale encyclopedie biedt een schat aan landbouwinformatie Lees meer
 
 
Vis≠se≠rij≠rap≠port 2020 (VIRA) Lees meer
 
 
Droge zomers en toch een laag nitraatresidu Lees meer
 
 
Koers HZPCLees meer
 
 
Tot 15/5: Brede Weersverzekering 2021 en vlasverzekering op maatLees meer
 
 
Droogte: Rukkelingen-Loon droogt uit: petitie tegen waterwinning Lees meer
 
 
Coronapas Lees meer
 
 
Nieuwe voedingsdriehoek houdt rekening met milieu-impact van voeding Lees meer
 
 
WaterRadar verbindt watervraag en -aanbod voor landbouw Lees meer
 
 
Droogte: gaan de kranen deze zomer dicht?Lees meer
 
 
Stopzetting pelsdierkwekerijen Lees meer
 
 
Ongevallen met varkens in veeteeltbedrijven Lees meer
 
 
'Slow Cabins' in het kader van landbouwverbreding Lees meer
 
 
Scheiding verkoop gewasbeschermingsmiddelen en adviesLees meer
 
 
Vlaamse beleid tegen voedselverspillingLees meer
 
 
Kringloopeffecten van het stoppen van import van diervoedergrondstoffen buiten de EULees meer
 
 
Vergoedingen voor beheerovereenkomsten uitbetaald Lees meer
 
 
Voorraadinventarisatie aardappelen april 2021 Lees meer
 
 
Uitbetaling agromilieumaatregelen en beheerovereenkomsten - campagne 2020 Lees meer
 
 
Uitbetaling saldo premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij Ė campagne 2020Lees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen zaaizaad van landbouwgewassen Lees meer
 
 
BiotechnologieŽn: EC wil open debat over nieuwe genomische techniekenLees meer
 
 
Minder stikstof voor onze natuur, meer zuurstof voor duurzame landbouw Lees meer
 
 
Vergunningsprocedure bij windprojecten Lees meer
 
 
Transport landbouw: vrijstelling van vereiste vakbekwaamheid van 5 naar 50 km verhoogd Lees meer
 
 
Kan subirrigatie met gezuiverd afvalwater de oogst redden van droogte?Lees meer
 
 
Uitgebreidere dossiersamenstelling voor West-Vlaamse klasse 1 bedrijven in agrarisch gebied Lees meer
 
 
Les prairies peuvent stocker autant de carbone que les forÍts! Lees meer