Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 14 okt 2020 04:35 

ABS kritisch over kunstmestregistratie


Mark Wulfrancke, Beleidsmedewerker ABS vzw:

"Vooreerst zijn we geen tegenstanders van een goede kunstmestregistratie. De kunstmestregistratie staat dan ook een flink aantal mestactieplannen terug al ingeschreven, niets nieuws onder de zon dus.

Waarom deze registratie er toen en de opeenvolgende actieplannen niet gekomen is, is een vraag voor de administraties en departement Omgeving, niet voor de landbouworganisaties en de landbouwers.

Het is jammer dat er nu opeens een registratie komt, die het warm water lijkt te willen heruitvinden en onnodig complex is.

  • Dubbele registratie:
    • Zowel handel als landbouwers moeten registreren. Het is ons zeer vreemd dat dit anno 2020, in tijden van administratieve vereenvoudiging, een dubbele registratie van exact dezelfde gegevens de regel wordt. Buiten fouten, gemaakt door onoplettendheid zal dit niks opleveren dat het opvolgen van de meststromen zal verbeteren. Een eenvoudige oplossing was het register uit van de handel te koppelen, aan het register in van de landbouwer.
    • Deze dubbele registratie is ook in het nadeel van de Mestbank zelf, aangezien ze nu ook alles dubbel moeten controleren, wat de handhaving er niet gemakkelijker op zal maken. Kleine fouten, zonder enig gevolg voor de waterkwaliteit maar het gevolg van ondeugdelijke wetgeving, zullen zo aanleiding geven tot sancties en bijhorende bezwaren.
  • Verplicht digitaal. Hierbij verwijzen we naar de studie van de Koning Boudewijnstichting over de digitale geletterdheid van de gemiddelde Belg. De uitkomst van deze studie is dat +/- 40% van de bevolking digitaal niet sterk is. In de landbouwsector zijn veel consulenten actief om landbouwers bij te staan op het gebied van administratie. Maar een 7-daagse registratie, op basis van onzekere bonnen (de factuur van de afgehaalde kunstmest volgt in het beste geval pas een maand later), terwijl de landbouwers het superdruk hebben, daar zit geen enkele consulent op te wachten. Het is vragen om onnodiuge problemen. Dure problemen trouwens, gelet op de sancties die deze registratie vergezellen.
  • De nodige vragen kun je je ook stellen bij de verplichte registratie op perceelsniveau. Dit wordt om te beginnen al geregistreerd op de diverse teeltfiches die bijgehouden moeten worden in het kader van Vegaplan of andere teeltregistraties. Ook hier spreken we van een duidelijke dubbele registratie, die niet bijdraagt aan het in kaart brengen van de kunstmeststromen. Om de kunstmeststromen in kaart te brengen volstaat m.a.w. een registratie op bedrijfsniveau. Bij het vaststellen van onregelmatigheden, kan nog altijd aan de landbouwer om verduidelijking gevraagd worden.

Nogmaals, tegen kunstmestregistratie zeggen we geen neen, maar pak het dan goed aan en niet via een maatregel die veeleer op een straf lijkt dan de eenvoudige registratie die het kan en op zich zou moeten zijn. Daarom dat we dit een gemiste kans noemen.

De registratie is trouwens verre van sluitend. Er gaan aanzienlijke hoeveelheden kunstmest om bij het beheer van sportterreinen en publieke grasvelden. De toepassing gebeurt in het beste geval door een greenkeeper of tuinaannemer met kennis, maar de waarheid geschiedt te zeggen dat de eis van een perfect groen speelveld (golfterrein, voetbalveld) vaak luider klinkt dan de vraag of het nog wel verantwoord is. De toepassing van kunstmest gebeurt hier ook tot laat in de herfst. Tevens wordt de taak van bemesting bij vele sportclubs door een goedbedoelende vrijwilliger gedaan, die geen weet heeft van een oordeelkundige bemesting. De bodemopbouw van de diverse terreinen is bijna altijd zodanig dat water snel afgevoerd wordt (dicht, ondiep drainagenetwerk en zeer goed doorlatende bodem).

Vlaanderen kent een heel dicht MAP-meetnetwerk. Een overschrijding, ze hoeft niet groot te zijn, heeft directe gevolgen voor de landbouw (nog afgezien het brandmerk). We beseffen heel goed dat deze registratie niet-landbouw een probleem zal oplossen, maar het zou geen slechte zaak zijn om de bewustwording rond bemesting en de gevolgen van een foute bemesting ook bij deze groep te vergroten."  Nieuwsflash
 
Subsidies voor landschapsbeheer door landbouwers Lees meer
 
 
Vautmans stemt vr nieuw GLB Lees meer
 
 
Statistisch overzicht Belgi pre-CoronaLees meer
 
 
Ongevallen met landbouwvoertuigen Lees meer
 
 
Jachtrecht Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Compendium bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Klimaatfonds negeert maatschappelijke baten van koolstofvastlegging in landbouwbodems Lees meer
 
 
Provincie investeert in innovatief realtime meetsysteem voor waterstandenLees meer
 
 
De klimaatvooruitzichten voor 2100: extreme stormen, overstromingen, hittegolven en droogteLees meer
 
 
Plannen Colruyt om landbouwgrond te verwervenLees meer
 
 
Stimuleren van de biodiversiteit in de landbouw Lees meer
 
 
Verscherpte coronamaatregelen voor seizoenarbeiders Lees meer
 
 
Lage melkprijs bij Milcobel Lees meer
 
 
Gevolgen voor de Vlaamse varkenshouderij van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest in DuitslandLees meer