Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 09 okt 2020 17:11 

Gedeputeerden Landbouw van Belgisch en Nederlands Limburg plannen versterkte samenwerking


De gedeputeerden van Landbouw van Belgisch Limburg, mevrouw Inge Moors, en Nederlands Limburg, de heer Hubert Mackus, plannen een structurele samenwerking. De samenwerking tussen deze beide regio’s klinkt vanzelfsprekend, gezien de grote gelijkenissen die er zowel landschappelijk als op het vlak van landbouwproductie voordoen. Maar de landsgrens en de landelijke of regionale aansturing van de landbouw en het landbouwonderzoek hebben tientallen jaren een barrière gevormd tussen de beide regio’s.

Toch zijn er aan beide zijden van de landsgrens belangrijke en complementaire troeven. Het zuiden van de Nederlandse provincie is glooiend en pittoresk, zoals Haspengouw en Voeren aan de andere kant van de grens.  De streken kenmerken zich door hoogstamboomgaarden, intensievere fruitteelt, wijnbouw en akkerbouw.  Het noorden is in beide regio’s vlakker en zandiger maar daardoor bijvoorbeeld erg geschikt voor melkvee, varkens, groententeelt, sierteelt en voedergewassen.

Ook op het vlak van landbouw- en voedingsonderzoek en het aanwezige agro-businesscomplex is er een grote complementariteit. De Vlaamse provincie Limburg heeft erg ingezet op toegepast onderzoek met 3 actoren: het Proefcentrum Fruitteelt in Sint-Truiden, de PIBO praktijkwerking voor akkerbouw in Tongeren en het Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw in Bocholt die actief is op het vlak van de varkens- en melkveehouderij en de teelt van voedergewassen. Daarnaast is er Agropolis, de incubator voor innovatieve, agro-georiënteerde bedrijven in Kinrooi en ontwikkelen bedrijven in incubatoren als Energyville (Waterschei), Greenville (Houthalen), de Corda Campus in Hasselt en Droneport in Sint-Truiden diensten of producten die bijdragen aan innovatieve ontwikkelingen in een duurzame en toekomstgerichte precisie-landbouw of de productie van nieuwe gewassen of dierlijk voedsel, zoals bijvoorbeeld aquacultuur (intensieve viskweek).

In Nederlands Limburg is er een sterke concentratie rond innovatie in de landbouw en voeding met speerpunten op het vlak van veilige en gezonde voeding, nieuwe technologie (future farming) en circulaire economie op de Brightland campus in Venlo. De regio is bovendien sterk gespecialiseerd in logistiek als stapsteen tussen wereldhavens als Rotterdam en Antwerpen en het Europese hinterland.

Gedeputeerde Inge Moors: ‘De beide regio’s kenmerken zich verder door hun sterke aanwezigheid van bedrijven actief in het agrobusiness complex, de keten van landbouw tot voeding, en dit zowel op het vlak van toeleveranciers (boomkwekerijen, zaadbedrijven, machinebouwers, …), voedselverwerkers (industriegroenten, dranken, maaltijdbereiders,  …) als handel (veilingen, exporteurs, logistiek, …)’. Een aantal van deze actoren vonden trouwens elkaar reeds in een structurele samenwerking over de landsgrenzen.

Hoewel er geen universiteiten met faculteiten gespecialiseerd in landbouw zijn in Belgisch of Nederlands Limburg, hebben zowel de universiteiten van Hasselt als Maastricht onderzoeksgroepen met een sterke specialisatie naar biomedische effecten en toepassingen van voeding op de gezondheid van de mens.  Met alle recente bevindingen van internationaal onderzoek over het positieve verband dat kan gemaakt worden tussen gezonde voeding en een goede menselijke gezondheid, ligt op dat vlak een potentieel tot samenwerking, aldus gedeputeerde Moors.

De beide gedeputeerden hebben dan ook een oefening geïnitieerd voor het uitwerken van een versterkte samenwerking gerelateerd tot landbouw, voeding en de relatie met de menselijke gezondheid.  In een pilootproject ‘De Waarde van het Limburgs Fruit’ werden diverse actoren geïnterviewd naar hun behoeften, hun ideeën rond samenwerking en de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de toekomst en werden deze bevindingen gebundeld in een reeks aanbevelingen en suggesties tot samenwerking.

In een eerste pilootproject dat gestart werd op 1 januari 2020 werd geld vrijgemaakt voor onderzoek naar de effecten van geselecteerde inhoudsstoffen van het fruit op de menselijke gezondheid, meer specifiek naar neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson.  In dit project waarin het Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit), Universiteit Hasselt, Universiteit Maastricht en de Brightlandcampus te Venlo participeren,  wordt het conceptuele ontwikkelingsproces uitgetest om geselecteerde inhoudsstoffen van fruit verder te ontwikkelen voor biomedische toepassingen.  Deze inhoudsstoffen kunnen aanwezig zijn in vers fruit of kunnen geëxtraheerd worden uit nevenstromen of minderwaardig fruit.

Beide provincies hebben door hun unieke doch parallelle karakteristieken van de landbouwsector en door de complementariteit van aanwezige actoren actief in onderzoek en ontwikkeling uitstekende troeven om een meerwaarde te creëren voor bestaande en nieuwe landbouwsectoren en het agrobusinesscomplex dat daarmee verbonden is, aldus Inge Moors.  “Wat we samen kunnen doen, kunnen we sneller doen en de Limburgse ondernemers en landbouwers zullen er de vruchten van plukken” vervolgde de gedeputeerde.  Nieuwsflash
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 €/ha pacht per jaar Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
13% van de Vlaamse landbouwers sloot een brede weersverzekering af in 2020 Lees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer