Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 aug 2020 10:48 

Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen


Besluit van de secretaris-generaal betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a) en b);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008 betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen, artikel 10, eerste lid;
Gelet op het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, artikel 2, vijfde lid,
Besluit :
Artikel 1. De termijnen voor de indiening van de aanvraag en de termijnen voor de inzending van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal, zoals vermeld in artikel 2, vierde lid, 1° en 3° van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de procedures voor de rassenlijsten van landbouw- en groentegewassen, worden vastgesteld in bijlage 1 bij dit besluit.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van ondertekening.
Brussel, 8 april 2019.
Voor de secretaris generaal van het departement landbouw en Visserij, afwezig
T. AMPE, afdelingshoofd

Bijlage 1 bij het besluit van de secretaris-generaal betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal
Bijlage 1

    Uiterste termijn voor indiening van de aanvraag (3) Uiterste termijn voor inzending van het proef-materiaal voor het OHB-onderzoek Uiterste termijn voor inzending van het proef-materiaal voor het CGW-onderzoek
Bieten        
Beta vulgaris L. voederbieten 15/01 (1) 28/02
Beta vulgaris L. suikerbieten 15/01 (1) 15/01
Voedergewassen        
Grassen        
Agrostis spp. struisgrassen 01/01 (1) -
Dactylis glomerata L. kropaar 01/01 (1) 01/02
Festuca arundinacea Schreber rietzwenkgras 01/01 (1) 01/02
Festuca ovina L. schapengras 01/01 (1) -
Festuca pratensis Hudson beemdlangbloem 01/01 (1) 01/02
Festuca rubra L. roodzwenkgras 01/01 (1) -
Lolium x boucheanum Kunth gekruist raaigras 01/01 (1) 01/02
Lolium multiflorum Lam. - Spp. alternativum Westerwolds raaigras 01/01 (1) 01/02
Lolium multiflorum Lam. - Spp. non alternativum Italiaans raaigras 01/01 (1) 01/02
Lolium perenne L. Engels raaigras 01/01 (1) 01/02
Phleum nodosum L. kleine timothee 01/01 (1) -
Phleum pratense L. timothee 01/01 (1) 01/02
Poa pratensis L. veldbeemdgras 01/01 (1) 01/02
X Festulolium Festulolium 01/01 (1) -
         
Vlinderbloemigen        
Lupinus albus L. gele lupine 01/12 (1) 01/02
Medicago sativa L. luzerne 15/11 (1) 01/02
Pisum sativum L. (partim) voedererwt 01/12 (1) 01/02
Trifolium pratense L. rode klaver 01/01 (1) 01/02
Trifolium repens L. witte klaver 01/01 (1) 01/02
Vicia faba L. (partim) veldboon 01/01 (1) 01/02
Vicia sativa L. wikke 01/12 (1) 01/02
         
Kruisbloemigen        
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L. mergkool 01/01 (1) 01/03
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. bladrammenas 01/12 (1) 01/06
         
Ruwbladigen        
Phacelia Facelia 01/12 (1) 01/02
         
Oliehoudende planten en vezelgewassen        
Kruisbloemigen        
Brassica napus L. (partim) winterkoolzaad voor oliewinning 15/07 (1) 01/08
Brassica napus L. (partim) voederwinter-koolzaad 15/07 (1) 15/07
Brassica napus L. (partim) zomerkoolzaad voor oliewinning 01/12 (1) 01/03
Brassica napus L. (partim) voederzomer-koolzaad 01/12 (1) 01/03
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs raapzaad en stoppelknol 01/01 (1) 01/03
Glycine max (L.) Merr. soja 15/01 (1) 01/03
Sinapis alba L. gele mosterd 01/01 (1) 01/03
         
Vlasfamilie        
Linum usitatissimum L. vlas 15/12 (1) 15/01
         
Graangewassen        
Avena sativa L. - Forma aestiva zomerhaver 15/11 (1) 01/02
Avena sativa L. - Forma hibernalis winterhaver 01/08 (1) 25/09
Hordeum vulgare L. - Forma aestiva zomergerst 01/12 (1) 01/02
Hordeum vulgare L. - Forma hibernalis wintergerst 01/08 (1) 01/09
Secale cereale L. - Forma aestiva zomerrogge 01/12 (1) 01/02
Secale cereale L. - Forma hibernalis winterrogge 01/08 (1) 01/09
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Forma aestiva zomertarwe 01/12 (1) 01/02
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. - Forma hibernalis wintertarwe 20/08 (1) 25/09
Triticum spelta L. - Forma aestiva zomerspelt 01/12 (1) 01/02
Triticum spelta L. - Forma hibernalis winterspelt 20/08 (1) 20/09
x Triticosecale Wittm. - Forma aestiva zomertriticale 01/12 (1) 01/02
x Triticosecale Wittm. - Forma hibernalis wintertriticale 01/08 (1) 20/09
Zea mays L. maïs 15/01 (1) 01/03
         
Solanum tuberosum aardappelen 01/11 (1) 15/01
         
Cichorium intybus L. var. sativum cichorei 15/01 (1) 15/02
         
Andere soorten    (2) (1) Idem datum inzending OHB-proef-materiaal


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de secretaris-generaal betreffende de vaststelling van de termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassen en de termijnen voor het inzenden van het bij de aanvraag behorende proefmateriaal.
Brussel, 8 april 2019.
Voor de secretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, afwezig,
T. AMPE, afdelingshoofd
_______
Nota's
(1) Zie data CPVO
(2) Tien werkdagen vóór de uiterste inzendingsdatum van de aanvraag voor het OHB-onderzoek
(3) Onder voorbehoud van wijziging van de uiterste inzendingsdatum van het proefmateriaal voor het OHB-onderzoek in het buitenland  Nieuwsflash
 
Definitieve bandingfactor project Agristo Wielsbeke - solarLees meer
 
 
Marc en Anja Bossuyt, pioniers van de korte keten Lees meer
 
 
Van mest tot water Lees meer
 
 
Advies besluit onbevaarbare waterlopen Lees meer
 
 
Wat als de buur te ver ploegt? Lees meer
 
 
Pladijs vis van het Jaar 2020 Lees meer
 
 
Sierteeltbestedingen lijden onder de coronacrisisLees meer
 
 
BFA schakelt met nieuw Charter versnelling hoger in duurzaamheidsambitieLees meer
 
 
Boerderij te koop Lees meer
 
 
Brede weersverzekeringen erkend voor premiesubsidie in 2021: nieuwkomer Vanbreda Risk and BenefitsLees meer
 
 
Droogte/hitte 2020 - VLM nitraatresidu: verslag onafhankelijk expert van tel voor bezwaarLees meer
 
 
Droogte en hitte 2020: in gang zetten procedure erkenning tot rampLees meer
 
 
Droogte 2020: regionale verschillen op kaartLees meer
 
 
Respecteer de hygiŽnische voorzorgsmaatregelen bij bezoek aan land- en tuinbouwbedrijven Lees meer
 
 
Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030: wat zal de klimaatverandering ons kosten?Lees meer
 
 
Suikercampagne start twee dagen laterLees meer
 
 
Covid 19 overbruggingsrechtLees meer
 
 
Socio-economische impact van klimaatverandering in BelgiŽLees meer