Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 28 jul 2020 09:25 

Extra maatregelen voor seizoensarbeiders in Zuid-Limburg


In Haspengouw worden jaarlijks tal van seizoenarbeiders in de fruitteelt tewerkgesteld. Maar nu in het buitenland op verschillende plaatsen is gebleken dat seizoenarbeiders een mogelijke besmettingshaard kunnen vormen, treffen de drie burgemeesters van Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon bijkomende maatregelen.

“Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Borgloon huisvesten jaarlijks heel wat seizoenarbeiders die tewerkgesteld zijn in de land- en tuinbouw”, vertelt Truiens burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Sint-Truiden alleen al ontving vorig jaar zo’n 4.631 ingeschreven seizoenarbeiders, met een piekmoment in augustus. In die maand worden er jaarlijks tussen de 1.500 en 1.600 seizoenarbeiders ingeschreven. Het merendeel van die arbeiders komt uit Polen, Bulgarije, Roemenië en Oekraïne. Maar ook uit landen als Slowakije, Spanje, Italië en Portugal. Verschillende van die landen krijgen van de FOD Buitenlandse Zaken een code oranje of zelfs code rood. Dat betekent dat Belgen die naar een van die landen reizen en terugkeren naar België, verplicht een test moeten laten uitvoeren en in quarantaine gaan.”
Nieuwe besmettingshaarden

“Omdat er veel seizoenarbeiders uit die risicogebieden afkomstig zijn, is het verstandig ook voor hen aangepaste maatregelen te treffen”, vervolgt Erik Awouters (Open Vld), de burgemeester van Borgloon. “De seizoenarbeiders in onze streek verblijven vaak met grote groepen in de voorziene woongelegenheden en begeven zich ook in de publieke ruimtes. Daardoor zou een besmette seizoenarbeider snel een nieuwe besmettingshaard kunnen vormen. Om de volksgezondheid te kunnen garanderen en om te vermijden dat het corona via de seizoenarbeiders zou worden binnengebracht en verspreid, hebben we een aantal maatregelen voorgelegd aan de gouverneur.”
Dagelijks temperatuur meten

Burgemeester Dries Deferm (CD&V) van Nieuwerkerken gaat daar verder op in: “Zo willen we dat werknemers uit het buitenland die zich inschrijven bij de gemeente als seizoenarbeider, een attest voorleggen van maximaal 48 uur oud waaruit blijkt dat ze Covid-19-negatief getest zijn. Dat gaat in vanaf dinsdag 28 juli”, klinkt het. “Indien geen attest kan worden voorgelegd, dient de werkgever te zorgen voor quarantainevoorzieningen voor die arbeiders. Zij moeten de richtlijnen voor testen en quarantaine volgen. Dat betekent dat ze meteen na aankomst contact moeten nemen met een arts om een eerste test af te spreken. Daarbovenop willen we de werkgevers verplichten om dagelijks (vanaf 28 juli, red.) de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, die te registreren en bij ziektesymptomen en verhoogde temperatuur dringend een arts te raadplegen.”

De gouverneur heeft nu voorgesteld aan alle Limburgse gemeenten om bovenstaande werkwijze te hanteren. “Met deze bijkomende maatregelen voor seizoenarbeiders willen we niet alleen de gezondheid en veiligheid van hun inwoners garanderen, maar ook de gezondheid van de vele seizoenarbeiders die voor de landbouwers en fruittelers van onschatbare waarde zijn”, besluit Heeren.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: zonnebrand zorgt voor grote schade in de fruitteelt Lees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer