Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 27 jul 2020 12:36 

Verduurzaming in landbouwonderwijs


Jonge landbouwers die op dit moment afstuderen hebben geen specifieke vakken gekregen rond bio-landbouw.

Vlaams Parlementslid voor Open Vld Steven Coenegrachts pleit voor een apart vak in het secundair onderwijs en een specifieke afstudeerrichting in het hoger onderwijs. “Zowel consumenten, veilingen als de verwerkende industrie vragen steeds meer naar bio-producten. We moeten ervoor zorgen dat onze jonge boeren tijdens hun opleiding veel meer inzicht krijgen in het verduurzamen van onze landbouw. Daar kunnen vakken zoals bio en agro-ecologie een belangrijke rol in betekenen.” 
Niet alleen de consumenten en verwerkende industrie vinden gemakkelijker de weg naar bio-producten, ook jonge startende landbouwers trachten meer en meer bio-landbouw te integreren in hun bedrijfsprocessen. Er bestaan dan wel lespakketten voor in het secundair onderwijs, een specifieke opleiding hebben onze landbouwers hier niet voor gehad. “Het draagvlak voor bio-landbouw wordt steeds groter waardoor men nood heeft aan goed opgeleide bio-landbouwers. Ook Alexander Claeys, voorzitter van Bioforum wees terecht op de nood aan geschoolde bio-boeren. Ik pleit bij de minister van Onderwijs voor een apart vak in het secundair onderwijs en een specialisatie als afstudeerrichting in het hoger onderwijs”.

Uit het antwoord van minister Weyts blijkt dat scholen zich via het project InnoVET kunnen inschrijven voor specifieke steun aan praktijkgerichte, innovatie opleidingen. Daarnaast zijn er vanuit het Departement Landbouw en Visserij subsidies voorzien voor land- en tuinbouwscholen die willen starten met biologische productie. Coenegrachts roept landbouwscholen dan ook op om hierop in te tekenen. “Een hoger aanbod aan vakken zoals bio- en agro-ecologie, zullen bovendien bijdragen aan een algemene verduurzaming van de landbouw. Dat de vraag naar bio-producten groter is dan het aanbod, maakt biologische landbouw ook nog eens economisch interessant. Het zorgt voor een toegevoegde waarde en helpt de leefbaarheid van de land- en tuinbouwbedrijven te verzekeren” aldus Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts.  Nieuwsflash
 
Uitzonderlijk: bijna 10 dagen op rij warmer dan 30 graden Lees meer
 
 
Zonnebrand geeft oogst fruit 2020 de genadeslagLees meer
 
 
Rassenonderzoek zesrijige wintergerst 2020 Lees meer
 
 
Meloenen uit Vlaamse veldenLees meer
 
 
Coloradokever steekt zijn kop opLees meer
 
 
Vraag om erkenning als ramp: zonnebrandschade Lees meer
 
 
Termijnen voor de aanvragen tot toelating tot de rassenlijst van landbouwgewassenLees meer
 
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer