Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jul 2020 16:21 

EIP: oproep projecten met aandacht voor circulaire economie en economische relance na corona


Landbouwers, onderzoekers, adviseurs en andere geïnteresseerden met een innovatief idee kunnen met een operationele groep tot en met 30 september 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget van de oproep bedraagt 1.500.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

Twee vaste thema’s

Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld:

  • minstens vijf projecten rond het thema ‘economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’:
    • gebaseerd op samenwerking, ook met andere sectoren of disciplines
    • rond innovatieve oplossingen voor de coronacrisis in de landbouwsector op korte termijn of rond duurzame methoden voor de langere termijn
  • minstens vijf projecten rond het thema ‘circulaire economie’
  • de andere projecten over thema’s gekozen door de aanvrager.

De ontwikkelde oplossingen of opportuniteiten moeten nieuw zijn en mogen momenteel nog niet in Vlaanderen in de landbouwpraktijk gebruikt worden. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2023.

Praktisch

Meer informatie over de thema’s en een handleiding voor de aanvraag vindt u terug op onze website www.vlaanderen.be/landbouw/operationelegroepen.
 
U moet de projectaanvragen ten laatste op 30 september 2020 indienen bij het Departement Landbouw en Visserij via operationelegroepen@lv.vlaanderen.be.

 

Aanvraagformulier EIP oproep 2020

 

Wat zijn operationele groepen?

In een operationele groep werkt u als land- of tuinbouwer, adviseur, onderzoeker, ondernemer en/of andere actoren samen om een innovatief idee te realiseren. U werkt in een operationele groep samen aan een innovatieve en op het bedrijf toepasbare oplossing voor een concreet vraagstuk of opportuniteit. Zo ontwikkelt u nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Belang van innovatie

Innovatie in de land- en tuinbouwsector is belangrijk om economische ontwikkelingen te realiseren en tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen. Deze EIP-oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III). Via diverse maatregelen wil het de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen.
Deze communicatie kadert binnen het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 (PDPO III). Meer informatie vindt u op de volgende websites: www.vlaanderen.be/pdpo en www.ruraalnetwerk.be.

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: zonnebrand zorgt voor grote schade in de fruitteelt Lees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer