Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 14 jul 2020 17:00 

Dringend gezocht: mannelijke hopplanten


Nieuwe Belgische hopvariëteiten zijn nodig om de toekomst van de Belgische hopteelt te verzekeren. Daarom werken Stad Poperinge, hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO samen aan een nieuwe streekeigen variëteit. Daarvoor zijn ze op zoek naar mannelijke hopplanten. Wie een mannelijke hopplant weet staan, kan contact opnemen met Stad Poperinge en geeft de Belgische hopteelt zo een duwtje in de rug.

In 2020 werd het project HopBel - Ontwikkeling van streekeigen Belgische hopvariëteiten opgestart. Daarin wil Stad Poperinge samen met de hoptelers en kennisinstellingen Inagro, Vives en ILVO nieuwe Belgische hopvariëteiten ontwikkelen. Daarvoor zijn mannelijke hopplanten nodig.

Mannelijke hopplant herkennen
Hop is een tweehuizige plant, wat betekent dat er mannelijke óf vrouwelijke bloemen aan de hoprank zitten. In de hopteelt worden enkel vrouwelijke planten aangeplant. Mannelijke hopplanten in de nabijheid van een hoppeveld zorgen voor zaadvorming in de hopbellen, waardoor de kwaliteit van de hop fors vermindert. Mannelijke planten zijn in België vooral te vinden in hagen, bossen en de tuinen van particulieren.

Hop is een sterk groeiende, meerjarige klimplant waarvan de bovengrondse delen elk jaar afsterven. De stengel is ruw, met tegenoverstaande lang gesteelde bladeren. De bladeren zijn gelobd, met drie of vijf lobben. De hopplanten bloeien doorgaans in de tweede helft van juli, maar dat kan ook wat vroeger of later zijn. De vrouwelijke bloeiwijze van een hopplant zijn hopbellen. De mannelijke bloeiwijze van een hopplant zijn lange, wijdvertakte trossen bloempjes.

Melden
Wie weet waar een mannelijke hopplant staat, kan de onderzoekers helpen en legt misschien wel de basis voor een nieuwe Belgische hopvariëteit. Neem snel contact op met Stad Poperinge via de website www.poperinge.be. Geef de exacte plaats door en stuur een foto van de plant.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: zonnebrand zorgt voor grote schade in de fruitteelt Lees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoļden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoļden voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer