Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 jul 2020 17:56 

Stikstofbemesting voor een volgteelt


Spinazie, snijbiet maaien… de eerste oogstwerkzaamheden zijn volop aan de gang of reeds achter de rug. Ook de oogst van de eerste vrucht bloemkool en vroege aardappelen staat voor de deur. Een overschrijding van de nitraatresidunorm in de sperperiode is vaak het gevolg van een foute inschatting van de N-vrijstelling gedurende het teeltseizoen. Enerzijds wordt de mineralisatie uit organische stof niet of onvoldoende in rekening gebracht en anderzijds wordt bij teeltcombinaties de stikstofvrijstelling uit de oogstresten van de voorafgaande teelt niet of onvoldoende meegerekend. Het is daarom van belang deze vorm van gratis stikstof niet uit het oog te verliezen. Een analyse van de stikstofvoorraad in de bodem na de 1ste teelt kan helpen om een correct beeld te krijgen voor de bemesting van een eventuele volgteelt.

Invloed van huidig groeiseizoen

Het huidige groeiseizoen heeft een belangrijke invloed op de nog aanwezige stikstofreserve na de eerste teelt. De droogte van afgelopen maanden had vast en zeker zijn invloed op de bodemprocessen en bijgevolg een vertraagde gewasgroei. Het is daarom van belang een correct beeld te hebben van de stikstofreserve.

Stikstofmineralisatie uit oogstresten

De oogstresten van volleveldsgroenten kunnen na inwerken op vrij korte tijd reeds een groot deel stikstof vrijstellen. De invloed van deze oogstresten op de stikstofbalans is dan ook niet te verwaarlozen bij een bemestingsadvies voor de volgteelt. De stikstofvrijstelling uit oogstresten van gewassen die in de zomer geoogst worden kunnen tot 90 % benut worden. In cijfers betekent dit:

Tabel 1 Stikstof inhoud oogstresten ( Bron: Analyse van Nitraatstikstofresidumetingen

in de tuinbouw, 2008)

Gewas

Stikstof in oogstresten

Spinazie

20 kg/ha

Bloemkool

130 kg/ha

Vroege aardappel

20 kg/ha

Erwten

120 kg/ha

Stikstofmineralisatie uit bodemhumus

Verder is het zo dat in de periode van juli tot oktober nog een aanzienlijke hoeveelheid stikstof kan vrijkomen via mineralisatie van het organisch materiaal in de bodem. Voor een zandleembodem bijvoorbeeld met een koolstofpercentage van 1,1 % kan in deze periode tot 85 kg stikstof vrijgesteld worden uit mineralisatie. Intensieve bewerkingen van de bodem bij de oogst, zoals bij het rooien van aardappelen, brengt zuurstof in de bodem en zal de mineralisatie nog bijkomend stimuleren.

Hoeveel moet ik dan nog bemesten? Enkel via een analyse kom je dit te weten!

Door een 2-tal weken voor het zaaien of planten van de volgteelt een stikstofanalyse met bemestingsadvies te laten uitvoeren kan een beredeneerde bemesting worden uitgevoerd. Een over- of onderdosering van kunstmeststof kan op deze manier vermeden worden wat zowel uw portemonnee als het milieu ten goede komt.

In kader van de verplichte staalname op groentepercelen dien je beroep te doen op een erkend staalnemer voor het nemen van de bodemstalen. De aanmelding dien je vooraf de staalname te doen via SNapp op het mestbankloket.    

Auteur: Bram Van Nevel, CVBB West-Vlaanderen  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: zonnebrand zorgt voor grote schade in de fruitteelt Lees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer