Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 07 jul 2020 10:14 

Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen


De strategische verankering van de visserijsector in Vlaanderen moet volgens de SALV de rode draad vormen in het relanceplan voor de visserij. De Vlaamse visserijsector zet sterk in op vernieuwing en verduurzaming. Die ingeslagen weg mag volgens de SALV niet door Covid-19 teniet gedaan worden.

Bestanden beschikbaar voor download:
Advies (296.1 Kb)

Ook in de visserijsector hebben de Covid-19-crisis en de crisismaatregelen zeer plots een zware impact laten gelden. De SALV biedt aan de Vlaamse en federale beleidsmakers enkele contouren van relance aan voor de Vlaamse visserijsector. Daarbij apprecieert de SALV de opgezette initiatieven in het kader van het crisismanagement, maar ontwaart de raad ook enkele leereffecten voor toekomstig crisisbeheer. Zo is er nood aan een adequate afstemming en infodoorstroming doorheen de hele keten wanneer crisis(steun)maatregelen worden genomen. Ook vraagt de raad om de mogelijkheden te onderzoeken om specifieke middelen voor crisissteun te reserveren. Tot slot zouden middelen uit het EU-herstelfonds ook aangewend moeten kunnen worden om een duurzame relance van de Vlaamse visserijsector mogelijk te maken.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: zonnebrand zorgt voor grote schade in de fruitteelt Lees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer