Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 jun 2020 10:08 

Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, betaling jonge land-bouwers, herverdelingspremie, ...


Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, betaling jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren campagne 2019Uitbetaling basisbetaling, premie vergroening, betaling jonge land-bouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren campagne 2019

Op 30 juni 2020 worden een aantal betalingen aan de Vlaamse landbouwers uitgevoerd. Voor de begunstigden zijn deze betalingen mogelijk pas enkele dagen later zichtbaar op hun bankrekening. In dit bericht wordt de eindberekening van de verschillende steunregelingen toegelicht en worden de actuele betalingen in detail overlopen.

Basisbetaling, premie vergroening en betaling jonge landbouwers

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, wordt een bijkomend saldo betaald van de basisbetaling (inclusief de betalingsrechten uit de reserve), de premie voor vergroening en de betaling voor jonge landbouwers.

Voor de premie voor vergroening op basis van de Vlaamse betalingsrechten bedraagt het percentage 50,815%. Dit is een stijging ten opzichte van het gebruikte percentage bij de betaling van het saldo eind maart (50,76%).

Voor de premie voor vergroening op basis van de Waalse betalingsrechten, werd het percentage iets verlaagd tot 95,6% in vergelijking met 95,7% bij de betaling van het saldo eind maart.

De top-up voor jonge landbouwers werd bijgesteld op basis van de beschikbare enveloppe. Hierdoor stijgt het steunbedrag naar 62,10 euro per geactiveerd betalingsrecht (voor maximaal 90 ha). De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, krijgen een bijkomende betaling van € 8,87 per geactiveerd betalingsrecht.

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, wordt de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt € 124 per hectare oppervlakte die in aanmerking komt (bij de betaling van eind maart was dat € 123,50).

Premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren

De landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend, krijgen een bijkomend saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren uitbetaald.

Op basis van het Vlaamse deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het benutte deel van het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers, kon het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe opgetrokken worden van € 158 naar € 175,05. Bijgevolg wordt per premiegerechtigd dier nog € 17,05 bijbetaald.

Voor de premie voor de productie van vleeskalveren stijgt het bedrag per premiegerechtigd kalf van € 7,55 naar € 7,78 en kan nog € 0,23 extra per kalf worden uitbetaald.

Noodzakelijke verlagingen op basisbetaling, premie vergroening, premie jonge landbouwers, herverdelingspremie, premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en premie vleeskalveren

-        Op alle bedragen die € 2.000 overschrijden, wordt een verlaging van 1,432635% toegepast. Op die manier kan een Europese crisisreserve worden aangelegd en kan een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen worden vermeden (financiële discipline).

-        Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Bij de saldobetaling van maart en april bedroeg deze verlaging 2,1%. Omdat op dit moment het grootste deel van de betalingen uitgevoerd is, kan de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds nauwkeuriger worden ingeschat. De verlaging kan teruggebracht worden tot 0,42% voor de uitbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en tot 1,87% voor de uitbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de top-up voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit in twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

In de eerste helft van juli kunnen landbouwers de afrekening op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be), met alle detailinformatie over de berekening van de steun, raadplegen.  Nieuwsflash
 
Op weg naar erkenning ramp droogte voorjaar/zomer 2020 ...Lees meer
 
 
Erkenning rampen 1 juni - 27 juli 2019 Lees meer
 
 
Aantal land- en tuinbouwers daalt jaarlijks, maar het aantal ongevallen in de sector nietLees meer
 
 
75% subsidie op je plantgoedLees meer
 
 
Laat het potentieel van je aardbeiplantgoed bij ons opvolgenLees meer
 
 
Bloemkool industrie zomer 2020 Lees meer
 
 
Einde indienperiode voor VLIF-steunaanvragen: 17/12/2020 Lees meer
 
 
KB betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelenLees meer
 
 
Gemiddeld 304 /ha pacht per jaar Lees meer
 
 
BLHB wijst voorstellen LNV voor een nieuw pachtstelsel af (NL)Lees meer
 
 
Verse en gezonde voeding alsmaar duurderLees meer
 
 
Geharmoniseerde consumptieprijsindex oktober 2020 Lees meer
 
 
Dewulf lanceert de Enduro, haar nieuwe 4-rijige zelfrijdende rooier Lees meer
 
 
Opslag van stalmest op de akkerLees meer
 
 
De Vlaamse landbouwconjunctuurindex najaar 2020: ontevredenheid stijgt Lees meer