Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 25 jun 2020 19:24 

Breeders Trust investeert in rasherkenning middels Geo4A satelliettechnologie


Het in Brussel gevestigde Breeders Trust heeft vandaag een omvangrijk contract ondertekend met Geo4A, een dochterbedrijf van het Oostenrijkse GeoVille. GeoVille is gespecialiseerd in dataverwerking van satellietbeelden en heeft daarin een leidende positie binnen West-Europa. Geo4A richt zich specifiek op diensten voor de agrarische sector en heeft in de laatste twee jaar een sterke positie in de aardappelsector opgebouwd. Het gaat om een omvangrijk project maar over de exacte details van de investering worden geen uitspraken gedaan. De partijen geven aan dat het om een langdurige samenwerking gaat.

Breeders Trust is regelmatig in het nieuws om inbreuk op het kwekersrecht en illegale productie, handel aan de orde te stellen maar ook om voorlichting te geven over het belang van het gebruik van gecertificeerd uitgangsmateriaal. De gedachte achter Breeders Trust is dat gezamenlijk krachtiger opgetreden kan worden tegen oneerlijke productie en handelspraktijken van de veelal mondiaal opererende malafide bedrijven welke de gehele sector in diskrediet brengen. Om de handhaving in de toekomst efficiënt te kunnen verrichten is het belangrijk om met dit soort interessante technologieën aan de slag te gaan, aldus de heer Staring van Breeders Trust.

Paul Oomen, directeur van Geo4A is blij met de samenwerking. ‘De pootgoedsector is een belangrijke sector voor ons en we proberen de bedrijven hierbinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Wij willen benadrukken dat Geo4A zich enkel richt op de technologische ontwikkeling waarbij (veredelings)bedrijven en landbouwers zelf afspraken maken over het gebruik ervan. Al deze partijen zijn voor Geo4A belangrijke partners.’ Verder laat Oomen weten blij te zijn dat in deze lastige periode, waarin ook de aardappelsector hard wordt getroffen, toch gezamenlijk wordt geïnvesteerd in nieuwe technologieën.  

Ook Geert Staring, Algemeen directeur van Breeders Trust ziet uit naar de samenwerking met Geo4A. ‘Het is een ambitieuze club en ze hebben al veel kennis en ervaring met diverse grote marktpartijen in de sector, met name op het gebied van groeimonitoring. Dit is echter ook voor Geo4A een geheel nieuwe uitdaging, maar de voorgestelde aanpak en het toekomstperspectief lijken veelbelovend. Zo hopen we straks met terugwerkende kracht, waar ook ter wereld, meer informatie te ontvangen over de rassen en de geteelde hectares. We beginnen in eerste instantie met een vijftal rassen en schalen dat de komende jaren verder op. In de eerste fase zullen we vooral kijken naar de specifieke raskenmerken. Daarbij houden we natuurlijk ook rekening met de verschillende groeiomstandigheden en bodemsoorten. Het systeem is zelflerend dus de resultaten zullen steeds betrouwbaarder worden. Dit principe wordt overigens ook toegepast in gewasherkenning, waarmee al ervaring is opgedaan. De bedoeling is om deze vorm van rasherkenning als 1 van de handhavingsinstrumenten in onze gereedschapskist te gebruiken. Het zal ons zoekwerk naar illegale vermeerdering en afdragen van royalty’s efficiënter maken en een completer beeld opleveren voor onze kwekers die uiteraard graag willen voorkomen dat hun rassen door anderen misbruikt worden.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer