Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 jun 2020 08:27 

Water uit varkensmest


De West-Vlaamse ondernemersfamilie Verhelst bouwde een installatie om uitwerpselen van varkens en runderen om te zetten in irrigatiewater. ‘We kunnen 30 miljoen liter water bufferen, om lokale boeren te helpen in extreem droge periodes.’

De familie Verhelst runt in het West-Vlaamse Langemark twee boerderijen met in totaal 6.000 varkens. Die komen terecht in onder meer de winkelrekken van Colruyt en vinden zelfs hun weg naar heel Europa en China. Maar de stiel rendabel houden wordt er niet gemakkelijker op. Onder meer de massa mest is een probleem. ‘Het is een zware kostenfactor’, zegt Johny Verhelst. Je kan die niet meer naar believen uitstrooien op akkers. De wetgeving wordt strenger om overbemesting tegen te gaan en algengroei en vissterfte in rivieren in te perken.

De kosten om de mest af te voeren liepen te hoog op. Voor het varkensbedrijf was de bouw van een eigen mestverwerkingsinstallatie de enige manier om rendabel te blijven. Die verwerkt niet alleen mest van eigen varkens. Ook boeren uit buurt brengen nu hun mest naar Verhelst om er iets mee te doen.

En dat ‘iets’ is best indrukwekkend. Met een centrifuge worden de ‘dikke’ en de ‘dunne’ fractie van elkaar gescheiden. De dikke wordt gedroogd tot een geconcentreerde vorm van kunstmest. ‘Vooral met de dunne fractie werken we hier verder’, zegt Verhelst. ‘De nitraten worden omgezet in het onschadelijke stikstofgas. Fosfaten en andere voedingsstoffen worden gerecupereerd. In een laatste stap wordt het zout uit het water getrokken.’
In de installatie worden de 'dikke' en de 'dunne' fractie van mest van elkaar gescheiden.

Het kostte Verhelst enkele maanden om alle machinerie in gang te krijgen, maar sinds enkele weken wordt water geproduceerd. ‘Er zit nu al 1 miljoen liter in de tanks. Klaar om de omringende akkers te irrigeren tijdens droge periodes’, zegt hij. ‘Daar is steeds meer nood aan. Kijk naar de vorige zomers en wat vandaag aan het gebeuren is. Er is een grote vraag naar vocht. Elke dag krijg ik telefoons.’

Nu kunnen de lokale boeren nog water uit de beken oppompen. Maar van zodra er in de regio een captatieverbod komt, staat Verhelst als redder in nood paraat met zijn buffertanks met een capaciteit van 30 miljoen liter. ‘Mestoverschotten waren eerst een milieuprobleem, nu is mest een milieuoplossing.'

De bouw van de hele installatie kostte ‘meerdere’ miljoenen en wordt mee gefinancierd vanuit het Ieperse Truckwash, een ander bedrijf van de familie Verhelst. Het idee trok bovendien de interesse van landbouwers uit de buurt die mee in het project stapten. En Verhelst kon rekenen op 1 miljoen euro Vlaamse subsidies, in het kader van een oproep tot innovatie om waterschaarste aan te pakken.

De verdeling van het water zal gebeuren via een nog aan te leggen irrigatienetwerk van 5 kilometer lang. Dat netwerk zal ook langs bufferbekkens - vijvers of putten - van de landbouwers passeren. Daardoor is de totale buffercapaciteit van het project niet 30 maar 50 miljoen liter. ‘Dat is voldoende om de 50 hectare akkers van de  betrokken landbouwers gedurende twee weken te bewateren in geval van extreme droogte, en schade aan gewassen te vermijden’, luidt het.

Omdat de waterproductie nog maar net is opgestart, wordt de volledige capaciteit dit jaar niet gehaald. ‘De tanks zullen dit jaar niet meer op tijd helemaal gevuld raken, maar we zijn al blij dat we een beetje kunnen helpen. Volgend jaar zullen we er pas echt staan.’  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer