Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 jun 2020 13:31 

Drukke tijden voor de meststoffensector


Voor de minerale meststoffensector zijn het drukke tijden. Denken we maar aan de uitrol van de nieuwe Europese verordening voor bemestingsproducten, de inspanningen rond circulaire economie en klimaatadaptatie, het streven om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en de bredere internationale uitdagingen. Daar voegden zich recent COVID-19 en de twee nieuwe strategieën van de Europese Commissie “Van boer tot bord” en “Biodiversiteit 2030” aan toe. Kortom het worden uitdagende jaren die aandacht vergen voor de problemen van nu, zonder de middellange en lange termijn uit het oog te verliezen. Tijdens de Algemene Vergadering van BELFertil, de Belgische minerale meststoffen- en biostimulantia-industrie, werd zowel teruggeblikt als vooruitgekeken. Dat vooruitkijken doen we met 2 nieuwe leden: Tessenderlo Kerley Int. en AlzChem.

COVID-19
De industrie van minerale meststoffen en biostimulantia maakt deel uit van de essentiële sectoren van de agro-voedingsketen en de chemie en de life sciences industrie. Neem daarbij de flexibele logistiek en de krachtige en volledig operationele Vlaamse /Belgische havens, en dan blijkt waarom COVID-19 tot nu toe een beperkte impact heeft gehad op de meeste leden van BELFertil. Op de productiesites draaiden de installaties op normale capaciteit. Achter de schermen waren de organisatorische inspanningen om dit op een virusbestendige manier te bereiken, echter indrukwekkend.
Voorzitter Jean-Paul Beens (Yara): “De omstandigheden waaronder onze mensen werkten, waren niet gemakkelijk en we moeten nog steeds wennen aan het “nieuwe normaal”. Daarom waarderen we zozeer de volgehouden inspanning van iedereen!” Voor de landbouwers was er in het begin wat vrees voor tekorten aan meststoffen. Dit zorgde voor een korte piek in de vraag, maar zelfs dat zorgde niet voor structurele problemen. Momenteel speelt de aanhoudende droogte parten.

Europese uitdagingen
BELFertil, en de hele Europese meststoffen- en biostimulantia-industrie, gaan de uitdaging aan om het verlies aan voedingsstoffen te beperken. Om te komen tot een 50% beperking van de verliezen van plantenvoedingsstoffen naar het leefmilieu, ongeacht of ze nu van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong zijn, zal een doorgedreven samenwerking met alle betrokken actoren nodig zijn.
Jean-Paul Beens: “Het verlies aan voedingsstoffen kan het best worden teruggedrongen door de efficiëntie van het gebruik ervan te verhogen, door het opstellen van beheersplannen voor deze voedingsstoffen en door de ontwikkeling en toepassing van innovatieve bemestingstechnieken. En daar werd de laatste jaren al enorme vooruitgang in geboekt. We hebben dat bij BELFertil twee jaar geleden in een brochure gegoten. Het wordt moeilijk om in een korte tijdspanne nog 20% efficiënter te werken, zeker waar de efficiëntie al hoog ligt. Maar we staan open voor dialoog met alle betrokkenen om onze expertise te delen.”

Nieuwe leden
België is een belangrijke hub in het nutriëntenverhaal. Secretaris-Generaal Peter Jaeken is blij te melden dat zowel Tessenderlo Kerley Int. als AlzChem Trostberg zich aansluiten bij BELFertil. Tessenderlo Kerley Int. is reeds 100 jaar actief in België, met focus op vaste en oplosbare kalium- en zwavelhoudende meststoffen. De groep biedt diverse oplossingen aan, waaronder vloeibare meststoffen. AlzChem Trostberg is ook een 100-plusser gespecialiseerd in specifieke stikstof-koolstof-stikstof verbindingen met een brede waaier van toepassingen. BELFertil omvat daarmee een solide portefeuille in diverse segmenten. Ze vertegenwoordigt zowel de stikstok, fosfor als kalium producenten, de kalkmeststoffen, de vele specialiteiten, als de biostimulantia. Met een gecombineerde omzet van rond de 2,5 miljard EUR en een positieve handelsbalans van 800 miljoen EUR is het een robuuste sector in het Belgisch economisch weefsel. De sector is nauw verbonden met de havens en sterk geïntegreerd met de chemische industrie in het algemeen. De nabijheid van zoveel expertise is ook goed voor het agrovoedingscomplex.

Blijvende inzet BELFertil
Aangezien 50 % van de wereldwijde voedselproductie te danken is aan het gebruik van minerale meststoffen, speelt de sector een essentiële rol bij het waarborgen van een veerkrachtige Europese landbouw en bij het verstrekken van betaalbaar en voedzaam voedsel. De vele uitdagingen die nu op ons bord liggen, zijn niet evident en zullen dat ook niet worden. Het zal veel middelen en menskracht vergen en vooral veel constructief overleg met de diverse betrokkenen en de politieke overheden. BELFertil zal zich daar blijvend voor inzetten op korte, middellange en lange termijn!  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer