Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 04 jun 2020 10:15 

Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds


Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits kent vanuit het Vlaams noodfonds 35 miljoen euro toe aan de sierteelt- en de aardappelsector. Beide sectoren zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Siertelers hebben een deel van hun bloemen en planten moeten vernietigen en aardappeltelers krijgen een deel van hun bewaaraardappelen niet verkocht en moeten deze afvoeren voor bijvoorbeeld vergisting of als dierenvoeder.

Voor de sierteelt wordt er vanuit het Vlaams noodfonds 25 miljoen euro gereserveerd voor de professionele siertelers die meer dan de helft van hun omzet halen uit de sierteeltproductie. Het grootste deel van het budget is bestemd voor het vergoeden van planten die niet tijdig verkocht konden worden en waarvan de marktwaarde volledig verloren is gegaan zoals azalea, perk-terras-balkonplanten, snijbloemen, kamerplanten en jong plantgoed.

Voor de aardappelen gaat er vanuit het noodfonds een budget van 10 miljoen euro naar de aardappeltelers die momenteel nog een aanzienlijke hoeveelheid eigen aardappelen in de schuur hebben liggen. Daarbovenop komt ook voor de aardappeltelers nog bijna 13 miljoen euro van de Europese middelen die toegevoegd worden aan de directe inkomenssteun.

Door de Corona-crisis werd de aardappelsector hard getroffen. De voorraad frietaardappelen wordt door de overheid momenteel geschat op 880.000 ton. Het gaat om overwegend vrije aardappelen. Zo’n 330.000 tot 400.000 ton daarvan zal niet verwerkt kunnen worden, omdat de afzet van friet sinds de coronamaatregelen is gestagneerd.

De praktische modaliteiten in verband met de vergoeding voor de getroffen telers worden nu uitgewerkt en zullen de komende periode bekend worden gemaakt.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Door de crisis hebben onze siertelers totaal onverwacht de verkoop van bloemen en planten tijdelijk stil zien vallen. Het voorjaar is voor veel van hen normaal gezien een topperiode. In de aardappelsector hebben de telers van de zogenaamde vrije aardappelen schade geleden door het wegvallen van allerlei afzetkanalen. Voor die twee sectoren maken we 35 miljoen euro vrij uit het Vlaams noodfonds.”

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), lid van de landbouwcommissie van het Europees Parlement: “Deze steun uit het Vlaams noodfonds zorgt er, samen met de 23 miljoen euro Europese middelen die werden vrijgemaakt door verschuiving van steun tussen de 2 pijlers uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, voor dat siertelers en aardappelboeren terug kunnen ademhalen. Ik ben dan ook erg dankbaar dat de Vlaamse regering geluisterd heeft naar onze landbouwers en de sierteelt- en aardappelsector tegemoetkomt met € 35 miljoen. Ik besef dat we de zwaar getroffen sectoren nooit volledig kunnen vergoeden voor de geleden verliezen en schade, maar deze Vlaamse middelen zijn erg welgekomen. Nu is het belangrijk dat zij deze middelen snel zullen ontvangen.”

Vlaams volksvertegenwoordiger Steven Coenegrachts (Open Vld), lid van de commissie landbouw: “De Vlaamse aardappelsector is door de jaren heen geëvolueerd tot een van de belangrijkste exporteurs van afgewerkte aardappelproducten wereldwijd. Van de ongeveer 4,5 miljoen ton aardappelen wordt 80% geëxporteerd naar het buitenland. De coronacrisis, die een wereldwijde sluiting van de horeca oplegde, legde de export van aardappelproducten zo goed als stil. Volgens de schatting van Belgapom, de erkende beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel, ligt er alleen al in België een overschot van bijna 350.000 ton aan aardappelen. Er was dus dringend nood aan een breed actieplan voor de aardappelsector. Deze steun is dus erg goed nieuws. Ik zal nu bij minister Crevits aandringen op een snelle uitbetaling.”

Voor de sierteeltsector wordt 25 miljoen euro uit het Vlaams noodfonds uitgetrokken, de aardappelsector zal 10 miljoen euro toegewezen krijgen. Bovendien kan de aardappelsector nog eens op 13 miljoen euro extra Europese steun rekenen.

Het ABS: "Met de definitieve toekenning van steun uit het Vlaams Noodfonds komt Minister Crevits tegemoet aan de vraag van het Algemeen Boerensyndicaat naar ondersteuning van onze aardappel- en sierteeltsector.

Het Vlaams Noodfonds dient om Covid-19 schade in veel sectoren te compenseren. We danken minister Crevits voor het werk dat ze gedaan heeft om in deze moeilijke tijden toch een aanzienlijk bedrag uit dit Noodfonds voor de landbouwsector beschikbaar te krijgen. Met 25 miljoen euro voor de sierteelt en 10 miljoen euro voor de aardappelteelt, zullen de getroffen bedrijven terug wat ademruimte krijgen in deze benarde tijden. De modaliteiten hoe deze bedragen verdeeld gaan worden zijn evenwel nog niet gekend. Het ABS hoopt daarvoor mee de juiste verdeelsleutel te vinden.
Doordat het ABS vanuit de basis werkt hebben we een goed beeld van de problemen waarmee de Vlaamse land- en tuinbouwers door Covid-19 te kampen hebben. Siertelers zagen van de ene dag op de andere de verkoop van bloemen en voorjaarsplanten in de gespecialiseerde winkels en op de markten wegvallen. De aardappeltelers werden en worden nog steeds geconfronteerd met het abrupt wegvallen van zowat alle afzetmogelijkheden voor de nog gestockeerde aardappelen die normaal hun weg vonden op de vrije markt.

We willen de minister dan ook helpen de modaliteiten te bepalen om de steun te laten toekomen aan de bedrijven die het nu het hardst nodig hebben. Als landbouworganisatie beseffen we zeer goed dat deze bedragen de schade slechts deels kunnen vergoeden. Net daarom is het van groot belang dat de steunmaatregelen correct en gericht toegekend worden."

Sofie Scherpereel, onafhankelijk landbouwexpert: "Hierbij danken we minister Crevits en haar Kabinet, evenals mede door de harde steun van Europees parlementslid Hilde Vautmans, om zowel op Vlaams als op Europees vlak te vechten voor een steun aan deze zwaar getroffen sectoren.

Voor wat de uitvoeringsmodaliteiten betreft, sluiten we ons aan bij het ABS: de kersvers opgerichte brancheorganisatie Belpotato heeft meteen ook haar slagkracht bewezen. We werken in die positieve zin verder samen!"  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer