Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 29 mei 2020 11:45 

Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag


Wijzigingen aan de verzamelaanvraag zijn dit jaar mogelijk tot en met vrijdag 12 juni 2020. Dat is ook de datum waarop het maximaal areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG), dat meetelt voor vergroening, wordt bepaald. Landbouwers die op 15 mei 2020 hebben aangeduid dat ze willen deelnemen aan de subsidieregeling voor de brede weersverzekering, kunnen tot 12 juni percelen toevoegen of schrappen.
Op dit moment informeert het Departement Landbouw en Visserij de landbouwers en volmachthouders individueel over incoherenties en grafische overlappingen in de verzamelaanvraag, waardoor soms wijzigingen nodig zijn. Deze worden aanvaard tot en met vrijdag 12 juni 2020 zonder korting.

De uiterste wijzigingsdatum geldt onder meer voor volgende aspecten:

·        voor de brede weersverzekering kunnen landbouwers die ten laatste op 15 mei 2020 hebben aangeduid dat ze willen deelnemen aan de subsidieregeling, nog percelen toevoegen of schrappen voor de subsidie (nieuw!). Deze wijzigingen worden alsnog toegelaten om wijzigingen in het teeltplan in de verzamelaanvraag maximaal in overeenstemming te brengen met de brede weersverzekeringspolis. Let wel: alleen percelen die aangeduid zijn in de verzamelaanvraag voor een brede weersverzekering én opgenomen zijn in de verzekeringspolis komen in aanmerking voor de subsidie. Deze aanpassingen zullen vanaf 4 juni mogelijk zijn op het e-loket,

·        het oplossen van grafische overlappingen. Na 12 juni worden percelen met overlappingen geblokkeerd voor wijzigingen en kan de oplossing van de overlappingen door de administratie leiden tot extra kortingen,

·        het wijzigen van de intekening of toevoegen van percelen,

·        het wijzigen van bestemmingen van percelen,

·        wijzigingen voor derogatie in het kader van MAP6,

·        het aanbrengen van wijzigingen in het kader van de vergroening. Specifiek voor ecologisch aandachtsgebied (EAG) is het belangrijk te onthouden dat de maximale oppervlakte EAG die meegeteld kan worden voor de vergroening, de oppervlakte is die geselecteerd is als EAG op 12 juni. Geef bijvoorbeeld al voldoende EAG groenbedekker aan. Wil een landbouwer toch nog de groenbedekker op een ander perceel inzaaien of de groenbedekker schrappen uit de aanvraag, dan kan dat ook na 12 juni nog door een wijziging op het e-loket. Het is immers zoals steeds belangrijk de verzamelaanvraag in overeenstemming te brengen met de situatie op het veld.

Voor de EAG groenbedekker is het belangrijk mee te geven dat de uitzonderingen die tijdens de vorige campagne wegens de droogte van kracht waren, vooralsnog niet gelden in 2020. Op de website van het departement kunnen landbouwers alle regels voor EAG terugvinden onder www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening.

 

De soorten wijzigingen en hun uiterste wijzigingsdatum zijn gebundeld in de fiche ‘Indienen en wijzigen van de verzamelaanvraag’ onder de algemene voorwaarden, op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag.

Tenslotte vraagt het Departement Landbouw en Visserij ook aandacht voor mogelijke overlappingen en incoherenties die het departement vóór 12 juni meedeelt aan de landbouwers en volmachthouders. Het kan immers zijn dat verzamelaanvragen gewijzigd moeten worden omwille van deze overlappingen en incoherenties. In het bijzonder voor de grafische overlappingen is het aangewezen om de opmerkingen in de laatste versie van de verzamelaanvraag te verifiëren.

Landbouwers en volmachthouders kunnen de verzamelaanvraag wijzigen via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer