Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 mei 2020 10:49 

Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen


Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil meer bevoegdheden zodat ze ook op Vlaams niveau een captatieverbod kan uitvaardigen. Dat zei Demir vanmiddag in een commissievergadering in het Vlaams Parlement.

De aanhoudende droogte zo vroeg in het jaar, noopt Vlaanderen om dringende maatregelen te treffen. Een commissievergadering Natuur en Milieu, die deze ochtend (virtueel) in het Vlaams Parlement plaatsvond, moest zich buigen over mogelijke oplossingen.

Bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir, die erkent dat de situatie ‘ernstig’ is, vroeg daarin de bevoegdheid om voor heel Vlaanderen een captatieverbod uit te vaardigen. Tot dusver lag die bevoegdheid bij de provinciegouverneurs. Onder meer in Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen moeten burgers zuinig omspringen met drinkwater en mogen boeren niet zomaar grondwater of water uit waterlopen, zoals het IJzerbekken, oppompen.

Een algemeen captatieverbod zou betekenen dat over heel Vlaanderen grondwater niet zomaar meer opgepompt mag worden. De minister wil een besluit volgende week voorleggen aan de Vlaamse regering.

Daarnaast vraagt Demir ook om een speciale taskforce Droogte op te richten en wil ze nader laten onderzoeken hoeveel drinkwater er in Vlaanderen dagelijks onnodig weglekt. Een plan om gemeenten verplicht een hemelwaterplan te laten opstellen zit eveneens in de pijplijn. Op dit moment hebben 18 Vlaamse gemeentes zo’n plan dat buffers moet creëren om regenwater bij te houden en overstromingen te voorkomen.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer