Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 mei 2020 12:58 

Verbod houden van pelsdieren en houden van dieren voor productie van foie gras door dwangvoedering


Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts

Op 22 maart 2019 werd het decreet bekrachtigd over het instellen van een verbod op het houden van pelsdieren en op het houden van dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering. Hiermee werd met onmiddellijke ingang een verbod ingevoerd op het opstarten, exploiteren of aanhouden van houderijen waar pelsdieren of dieren voor de productie van foie gras door middel van dwangvoedering worden gehouden. Voor bestaande bedrijven voorziet het decreet een overgangsperiode tot 30 november 2023. Daarnaast machtigt het decreet de Vlaamse Regering om vergoedingen toe te kennen voor een bedrijfsstopzetting of een bedrijfsreconversie. De Vlaamse Regering keurt nu, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet. Het besluit bepaalt de voorwaarden voor het indienen van een aanvraag tot vergoeding voor hetzij stopzetting, hetzij reconversie, de te volgen procedures voor de behandeling van de aanvragen en de berekening van de vergoedingen.    Nieuwsflash
 
EIP: oproep projecten met aandacht voor circulaire economie en economische relance na corona Lees meer
 
 
Europese innovatie partnerschappen: oproep voor operationele groepenLees meer
 
 
Vlaamse regering verlaagt steun voor nieuwe biogasprojecten besluit Lees meer
 
 
Stemming hervorming GLB moet in oktober plaatsvinden Lees meer
 
 
Kustgebied kwetsbaar voor klimaatverandering Lees meer
 
 
Windmolenprojecten - Behandeling beroepsprocedures Lees meer
 
 
Hogescholen - Landbouwgerichte opleidingen Lees meer
 
 
Dringend gezocht: mannelijke hopplanten Lees meer
 
 
Leden van de Raad voor het kwekersrecht Lees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer