Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 feb 2020 15:46 

Koken kost geld, ook op het veld!


Zoals maandag reeds aangekondigd trekt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) morgen (donderdag 20 februari 2020) met een delegatie ABS-boeren naar Brussel. Daar zullen wij hard onze stem laten horen, dit samen met collega’s van andere Belgische en Europese landbouworganisaties, en dit tegen de plannen van de Europese Staats- en regeringsleiders om de Europese budgetten voor landbouw sterk te laten dalen.

Onze primaire eis is duidelijk: het behoud van een voldoende groot budget  voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), en hiermee dus ook voor  de toekomst van onze Vlaamse land- en tuinbouw.

De manifestatie met Vlaamse, Belgische en Europese boeren vindt plaats van  13.00 tot 15.00 uur vlakbij het Schumanplein (in het stuk Wetstraat tussen het  Schumanplein en het Jubelpark).
ABS-voorzitter, Hendrik Vandamme: “Onze boeren zijn echt bezorgd. Hun toekomst hangt af  van het Europees budget. Zonder, of met verminderde, tussenkomsten van Europa wordt het  voor hen heel moeilijk. Het is inderdaad een cliché, maar wel waar, koken kost nu eenmaal  geld, ook op het veld. Samengevat zijn onze bezorgdheden omtrent het Europees budget en  de meerjarenbegroting:
1. het budget voor landbouw wordt kleiner,
2. het budget wordt verschoven van West naar Oost-Europa (= externe convergentie),
3. het budget is ontoereikend voor een nog groener GLB,
4. en het budget is ruim onvoldoende om de Green Deal (het groot klimaatplan van Europa)  waar te maken als landbouwsector.”

ABS vraagt daarom duidelijk dat Europa rekening houdt met reële omstandigheden zoals productiekosten en verstedelijking om haar middelen toe te wijzen. Alleen zo komen de  middelen terecht waar ze thuishoren. Wij pleiten daarom voor het herzien van de huidige pistes en vragen zeer uitdrukkelijk om ook voor Vlaanderen een voldoende groot budget te blijven voorzien. Dit is van levensbelang voor onze Vlaamse land- en tuinbouw.

De 27 Europese staats- en regeringsleiders komen dus morgennamiddag bijeen in Brussel op verzoek van Europees President Charles Michel. Ze zullen daarbij het Meerjarig Financieel Kader (MFK), de Europese meerjarenbegroting, voor de periode 2020-2027 bespreken. Het MFK is van groot belang voor de ganse Europese landbouwsector en de financiering van het GLB. Uit de communicatie van de Europese Commissie op 2 mei 2018 bleek reeds de ambitie om de Europese financiële middelen anders in te zetten vanaf 1 januari 2021. Dat daarbij naar de landbouwsector gekeken wordt om middelen weg te halen ten voordele van migratie, veiligheid en klimaat is geen verrassing, maar er zijn limieten aan de steeds terugkerende afroming van de middelen die voor de landbouwsector bestemd zijn.

De combinatie van de Brexit (wat een gat slaat van € 70 miljard), de weigering van de lidstaten om meer dan de huidige 1.11% van hun BNP bij te dragen aan het MFK om dat te compenseren én de verschuiving van de nog beschikbare middelen vanuit het landbouwbudget naar andere beleidsdomeinen wordt een harde noot om te kraken. Deze evolutie zal ervoor zorgen dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector het moeilijk zal krijgen om de bijkomende vragen voor vergroening en klimaatinspanningen vanuit het toekomstige GLB (2021-2027) waar te maken.

De voorziene afbouw van de directe inkomenssteun met 5% (pijler 1 van het GLB) en de afbouw van de steun voor plattelandsontwikkeling met 15% (pijler 2) is onaanvaardbaar en moet bijgestuurd worden. De directe Europese inkomenssteun voor de landbouwsector vormt een basisinkomen en is voor een aantal sectoren cruciaal om verder te kunnen. Deze directe steun is essentieel ter compensatie van de volledige liberalisering van de Europese productie en markten en essentieel voor een blijvende garantie op veilig, gezond en voedzaam voedsel uit Europa.

Naast een globale daling van het landbouwbudget voorziet Europa een bijkomende externe convergentie. Het ABS kan hiermee niet akkoord gaan. Deze herverdeling van de middelen tussen de lidstaten, ten nadele van onder meer Vlaanderen, ten voordele van de “nieuwe” lidstaten met structurele achterstand op alle domeinen houdt geen rekening met het zeer grote verschil in productiekosten bij ons ten opzichte van de Oost-Europese landen.

Het platteland heeft de landbouwsector broodnodig om leefbaar te blijven. Wij willen bij ons geen Franse of Spaanse toestanden van leeglopende dorpen en een doods platteland.
Alleen een financieel Europees beleid dat toelaat om verder te investeren, te innoveren, zorg te dragen voor fauna en flora en omgeving zal ons helpen de maatschappelijke verwachtingen die in ons gesteld worden waar te maken. Alleen een voldoende hoge maatschappelijke verloning voor alle niet-economische investeringen die wij moeten waarmaken als landbouwsector zal daartoe bijdragen.  Nieuwsflash
 
Uitgebreide digitale landbouwcommissie in het kader van de Corona-crisisLees meer
 
 
Aaardappelen: plantafstandLees meer
 
 
2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop Lees meer
 
 
COVID-19: tegemoetkoming VLIF aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemenLees meer
 
 
200.000 kandidaten om Franse landbouwers handje te helpen Lees meer
 
 
Europees voorzitter Ursula von der Leyen steekt de landbouw een hart onder de riemLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 én 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer