Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 feb 2020 10:34 

Derogatie-effluent


Dankzij de derogatie kunnen bedrijven meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.

Op derogatiepercelen mag u de bemesting met dierlijke mest alleen invullen met derogatiemest, nl.:

  • dierlijke mest die afkomstig is van runderen (behalve mestkalveren), paarden, geiten en schapen;
  • dunne fractie na het scheiden van ruwe dierlijke mest;
  • derogatie-effluent.

Derogatie-effluent moet aan de volgende eisen voldoen:

  1. het effluent bevat maximaal 1 kg N per ton en maximaal 1 kg P2O5 per ton;
  2. het effluent is niet vermengd met dierlijke mest, andere meststoffen of kunstmest. Het effluent, nadat de samenstelling bepaald is, mag bij het opbrengen wel vermengd worden met derogatiemest.
  3. het effluent is afkomstig van een verwerkingseenheid waarnaar uitsluitend dierlijke mest wordt aangevoerd.

VLM Mestbank heeft uitgezocht hoe ‘uitsluitend dierlijke mest’ geïnterpreteerd moet worden. De conclusie is zeer strikt, strikter dan de vroegere interpretatie in het vorige derogatiebesluit: er mag enkel ruwe dierlijke mest aangevoerd worden naar de mestverwerking, deze mest mag niet vermengd zijn met spuiwater of andere niet-dierlijke mest. Ook mag de mestverwerking geen digestaat verwerken in zijn biologie.

Om als derogatie-effluent te kunnen gebruiken mag er bijgevolg vanaf 1/1/2020 geen mengsel van ruwe mest en spuiwater aangevoerd worden in de verwerkingsentiteit. De aanvoer in 2019 wordt bijgevolg buiten beschouwing gelaten.  Nieuwsflash
 
Uitgebreide digitale landbouwcommissie in het kader van de Corona-crisisLees meer
 
 
Aaardappelen: plantafstandLees meer
 
 
2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop Lees meer
 
 
COVID-19: tegemoetkoming VLIF aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemenLees meer
 
 
200.000 kandidaten om Franse landbouwers handje te helpen Lees meer
 
 
Europees voorzitter Ursula von der Leyen steekt de landbouw een hart onder de riemLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 Ún 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer