Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 20 jan 2020 09:57 

Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januari


De fabriek in Tienen draait op volle toeren. Er wordt nu verwacht dat, met een gemiddelde verwerkingscapaciteit van 14.000 ton/dag en een verwacht gemiddeld rendement van 93 ton à 17,65 % SG, de campagne zal eindigen op 28 à 29 januari.

Té lange campagne
 
Iedereen is het erover eens dat deze campagne te lang duurt en dat de risico’s ervan grotendeels door de planters die laat moeten leveren worden gedragen.
De weersvooruitzichten tot einde januari zijn gelukkig vrij stabiel met gemiddelde dagtemperaturen tussen 4° en 8°, maar heel wat bietensilo’s zullen desondanks de 300 graaddagen overschreden hebben met, afhankelijk van de rooikwaliteit, de aanleg of de bescherming van de bietenhoop, suikerverlies en rotontwikkeling tot gevolg.
 
IPA 2020
 
Het Interprofessioneel Akkoord 2020 is intussen een feit. Niettegenstaande enkele verbeteringen konden aangebracht worden, blijft het geheel ontgoochelend en is er ook nu geen voldoende garantie op een rendabele teelt.
 
Er blijft wel nog steeds de mogelijkheid van een prijssupplement, maar tot zolang niet al de condities gekend zijn bij het ondertekenen van het contract, is het nu voor het derde jaar op rij moeilijk beslissen in welke mate een nieuw teeltjaar kan ingestapt worden.
 
De suikermarkt lijkt zich wel stilaan te herstellen en de vooruitzichten voor deze en de volgende campagne wijzen op een productietekort t.o.v. de consumptie. Maar de markt blijft  onvoorspelbaar en de SZ4-suikerverkoopprijs zal toch minstens 420 Euro/ton suiker  moeten bedragen om opnieuw van een rendabele teelt te mogen spreken.
 
Wintervergaderingen
 
Het Verbond Suikerbietplanters vzw organiseert i.s.m. de landbouwkundige dienst van TS de volgende informatievergaderingen:
 
woensdag 5 februari – 19.00 uur – zaal Delicia - Visésteenweg 226 - 3770 Riemst
donderdag 6 februari – 19.00 uur – zaal Odette - Sint-Ermelindisstraat 14, 3320 Hoegaarden
donderdag 13 februari – 14.00 uur – zaal Gastromik - Grote Steenweg 190 - 3440 Zoutleeuw (Halle-Booienhoven)
 
Voor de planters uit het Pajottenland zal het Verbond Suikerbietplanters een aparte vergadering organiseren.
 
programma:
           19:00 (14:00) uur: vergadering Verbond: toelichting bij de totstandkoming van het IPA 2020 – nieuws uit SopabeT
           20:15 (15:15) uur:vergadering TS: overzicht campagne 2019/20 – overzicht suikermarkt – toelichting bij het contract 2020/2021
 
Suikerfabriek Seneffe
 
Intussen is er nieuws i.v.m. het project van de Coöperatieve CoBT die een nieuwe suikerfabriek in Seneffe wil bouwen.
 
Enkele van de voorwaarden, het verzamelen van bieten, goed voor een campagne van 116 dagen,  en het eigen kapitaal, zijn volbracht, maar de banken aarzelen om met de nodige 200 mio Euro over de brug te komen.
 
Om die reden wordt de beslissing tot de effectieve realisatie van de nieuwe fabriek opnieuw uitgesteld. Als deze later positief zou zijn zal de constructie van de fabriek pas  kunnen starten vanaf januari 2021 wat meebrengt dat de eerste campagne verschuift van 2022 naar 2023.
   Nieuwsflash
 
Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 Lees meer
 
 
Beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden van het ILVOLees meer
 
 
Organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap van het ILVOLees meer
 
 
Delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement landbouw en VisserijLees meer
 
 
Drie nieuwe rassen industriële cichorei op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Voorraad uien ongeveer op langjarig gemiddelde Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Schade veroorzaakt door everzwijnen - Vergoedingen Lees meer
 
 
Huur/verhuur perceel: erklaringen betreffende knolcyperus en met neonicotinoïden behandeld zaaizaadLees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer