Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 16 jan 2020 17:03 

Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018


Half januari betaalde het Departement Landbouw en Visserij, voor de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018, 99,2 miljoen euro schadevergoedingen aan 7.527 landbouwers. Hiermee is, in een tijdsspanne van 10 maanden, al 62,7% van de 12.007 ingediende dossiers voor de droogte 2018 behandeld en betaald. In de komende maanden wordt hieraan verder gewerkt.

Voor meer informatie over de tegemoetkoming kunt u terecht bij uw buitendienst of op onze website.

  Brede weersverzekering komt in de plaats van rampenfonds 
Vanaf 2020 wordt het rampenfonds geleidelijk aan afgebouwd, maar kunt u van de Vlaamse overheid een premiesubsidie krijgen wanneer u een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector afsluit.

In 2020 bedraagt de premiesubsidie 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks). Voor 2020 vraagt u de premiesubsidie aan via een apart onderdeel in de verzamelaanvraag. De uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag is dit jaar 30 april.

Meer info vindt u op onze webpagina over de brede weersverzekering.
  Wees voorbereid

 

Probeer u zo veel mogelijk voor te bereiden op extreme weersfenomenen zoals wateroverlast of droogte. In onze nieuwsflash van juli 2019 las u al welke maatregelen u kunt nemen om duurzaam met water om te gaan. Via KRATOS kunt u gratis een wateraudit over uw bedrijf laten uitvoeren (module 7b) om meer te weten over de waterstromen op uw bedrijf, alternatieve waterbronnen en hoe water te besparen. De audit vraagt u aan via het e-loket.
  Het VLIF steunt ook investeringen in waterbesparende maatregelen. Meer info vindt u op onze webpagina VLIF-steun voor de land- en tuinbouw.
  Bekijk alvast het filmpje over duurzaam watergebruik en alternatieve waterbronnen.


  Nieuwsflash
 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming in de liftLees meer
 
 
ABS: toereikend budget GLB gevraagdLees meer
 
 
Omzetting van de erkenningen Fokkerijbesluit Lees meer
 
 
EU laat verboden pesticiden langs achterdeur weer binnen Lees meer
 
 
Europese steun voor melkbedrijven - Controle Lees meer
 
 
Erosiebestrijding - Naleving randvoorwaarden Lees meer
 
 
AVP: Kazakhstan heft zijn embargo op Belgisch varkensvlees op Lees meer
 
 
Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel Lees meer
 
 
Landbouwers met gronden aan beide zijden van een grensstreek Lees meer
 
 
Invloed van de klimaatverandering op de Vlaamse wijnbouwLees meer
 
 
Impact van het zesde mestactieplan (MAP 6) op de Pachtwet Lees meer
 
 
Tweede prognose van de landbouweconomische rekeningen Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de brede weersverzekering Lees meer
 
 
Subsidie brede weersverzekering - hoe vraag je de premiesubsidie aan via je verzamelaanvraag? Lees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer