Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2020 17:13 

Inbeslagname 71 runderen bij landbouwer in Lichtervelde


De Vlaamse dienst Dierenwelzijn heeft op dinsdag 14 januari 2020 bij een landbouwer in Lichtervelde 71 runderen in beslag genomen.

De dieren kregen o.a. onvoldoende voedsel en drinken. Het sterftecijfer lag abnormaal hoog en er was onvoldoende uitgroei van jongvee. Het onderhoud en de reiniging van de infrastructuur was ondermaats en bovendien bevonden er zich verschillende kadavers in verre staat van ontbinding achteraan het bedrijf.
Aangezien de dieren een commerciële waarde hebben en gelet op hun grote aantal, is er een openbare verkoop gehouden. Dat is een normale procedure bij landbouwdieren. 
 
Inspecteurs van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn hadden al eerder controles uitgevoerd bij de landbouwer. Er werden maatregelen opgelegd om het welzijn van de dieren en de voeding te verbeteren.
Ook de Vlaamse hulporganisatie Boeren op een Kruispunt werd ingeschakeld voor begeleiding van de vrij jonge landbouwer. Die begeleiding werd stopgezet wegens gebrek aan medewerking. 
 
Ook de maatregelen voor de dieren werden niet opgevolgd. Alhoewel de eigenaar in 2019 alle kansen kreeg om de ernstige tekortkomingen op het vlak van dierenwelzijn te verbeteren, bleek dit helaas tevergeefs. Uiteindelijk is de inspectiedienst Dierenwelzijn op dinsdag 14 januari 2020 overgegaan tot inbeslagname van 71 runderen. ’s Avonds werden alle dieren er afgevoerd.
Ook het FAVV was gisteren aanwezig om toezicht te houden op de naleving van regelgeving onder hun bevoegdheid (afvoer dieren).
 
“Boeren die elke waarschuwing in de wind slaan, kunnen hun dieren verliezen”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “Ook dieren die gehouden worden om uiteindelijk te slachten hebben recht op goede zorg. Als we verwaarlozing of mishandeling vaststellen, zullen we dieren desnoods in beslag nemen om ze in bescherming te nemen tegen onaanvaardbare omstandigheden”. 
 
   Nieuwsflash
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer