Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 15 jan 2020 08:36 

Blokkavelverkoop aardbeien toegevoegd aan app Coöperatie Hoogstraten


Ook in 2019 heeft Coöperatie Hoogstraten volop ingezet op de klok om méér dan 32.500.000 kg aardbeien in de markt te zetten. Hoewel de klok bij velen het beeld oproept van een oubollig verkoopsysteem kiest Coöperatie Hoogstraten resoluut voor vernieuwing en digitalisering zonder daarbij te raken aan de basisprincipes van het kloksysteem.

Na anderhalf jaar optimaliseren, werd de blokkavelverkoop van de aardbeien dan ook geïntegreerd in een breder digitaal systeem waarin verschillende toepassingen voor zowel producenten als kopers beschikbaar zijn. De applicaties, direct gelinkt aan de blokkavelverkoop, werden in de Hoogstraten-app verzameld onder het luik “Harmony”. Deze naam werd gekozen als symbool voor de samenwerking van verschillende elementen welk uiteindelijk uitmondt in een harmonieus samenspel dat sterker is dan de optelling van de verschillende onderdelen.
 
"De toegevoegde waarde die hiermee in de aardbeiverkoop gecreëerd wordt, voor zowel kopers, producenten als het merk Hoogstraten, is onmiskenbaar en in 2020 zal bestudeerd worden in hoeverre deze methodiek toepasbaar is voor andere producten", aldus Coöperatie Hoogstraten.

Kopers kunnen aan de klok in het betreffende blok kopen en, indien gewenst, meteen voorkeur uitdrukken. Het uitdrukken van een voorkeur voor een bepaalde producent binnen het blok genereert een meerprijs die direct wordt toegevoegd aan de uitbetaalprijs voor de betrokken producent. Zo worden producenten tastbaar beloond voor hun inspan­ningen op vlak van kwaliteit en verzorging. Kopers kunnen via dit sys­teem gericht aankopen doen, kiezen voor homogene partijen en boven­dien een beroep doen op digitale hulpmiddelen. De tool die centraal staat in dit hele verhaal is de in eigen beheer ontwikkelde Hoogstraten App. Hiermee is het mogelijk om extra informatie op te vragen over het gewenste product, evoluties te volgen van het beschikbaar aanbod, ver­regaande traceerbaarheid door te voeren en pushberichten te versturen naar producenten zodra zijn product op voorkeur gevraagd wordt.
 
De blokkavel is geëvolueerd van een simpele add on bij de klassieke klokverkoop tot een allesomvattende tool met logistieke, verkoopstechnische en digitale functionaliteiten. Om deze evolutie aan te geven werd het tijd om deze service een eigen naam te geven. Inspelend op enerzijds het coöperatieve aspect, product van verschillende producenten blokken in homogene kwaliteitsklassen, en anderzijds het unieke van het product van iedere afzonderlijke producent, werd geopteerd voor de naam “Harmony”. In een “harmonie” kan ieder instrument zijn sterke punten uitspelen, op tijd een solo en op tijd een adempauze, maar het resultaat is een melodie die zijn kracht haalt uit het samenspelen van de verschillende instrumenten. De sterkte van een Hoogstraten-blok aardbeien is de homogeniteit van een bepaald volume, wat al jarenlang staat voor een trendsettende prijsvorming. Het aspect kavelverkoop laat kopers en producenten toe om, in dit geheel, specifieke accenten te leggen wat betreft kwaliteit en presentatie. 
 
"Voor ons merk, Hoogstraten-strawberries, merken we dat deze manier van verkopen aanleiding geeft tot een continue en zich versterkende drang naar kwaliteitsverbetering bij de producenten wat afstraalt op het volledige aanbod. Harmony komt tegemoet aan de wensen van producenten én klanten, kortom een win-winsituatie. Hoogstraten drukt met deze innovatie haar vertrouwen uit in het kloksysteem als centraal verkoopsysteem voor aardbeien", besluit Coöperatie Hoogstraten. 
   Nieuwsflash
 
Europees Parlement keurt belangrijk mobiliteitspakket goed Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Extreme hitte en hevige regenval worden het normaleLees meer
 
 
Het waterbeheer door de polders en wateringen Lees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Geplande mosselboerderij voor de WestkustLees meer
 
 
Over de onrust bij zuivelcoöperatie Milcobel Lees meer
 
 
Uitleg over de website vlees.be en de rol van VLAM daarin Lees meer
 
 
Uitleg over de indicatoren voor het GLBLees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Toenemende wintersterfte bij bijenvolken Lees meer
 
 
Vragen over corona-enquête van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en VoedingsonderzoekLees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bemesten bij klimaatsverandering? Lees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Evaluatie corona hinderpremie en compensatiepremie Lees meer
 
 
Vergoedingen dierenartsen dienst Dierenwelzijn voor volgen erkende opleidingen Lees meer
 
 
Acties en maatregelen van de Vlaamse Regering inzake de droogteproblematiekLees meer
 
 
Corona crisis: steun zelfstandigen ivm sociale wetten en vervangingsinkomenLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer