Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 13 jan 2020 14:17 

Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en Limburg


Ten gevolge van deontdekking van bitterzoetplanten die besmet zijn met de bacterieverantwoordelijk voor bruinrot in een waterloop in de gemeente Bocholt, zal deze gemeente worden toegevoegd aan de beschermingszone waarin voor aardappelpercelen bepaalde wettelijke voorschriften gelden, waaronder een verbod op het gebruik van oppervlaktewater voor de irrigatievan aardappel-, tomaten-of auberginekweek.

Bovendien moet elke aardappelproducent in debeschermingszone,vóór 30 april,al zijn aardappelpercelen in debeschermingszonemet een oppervlakte van meer dan 10 are aangeven. De aangifte moet worden ingediend bij de Lokale Controle-Eenheid(LCE) die verantwoordelijk is voor de gemeente waar de percelen zich bevinden.

De maatregelen voor de gemeente Bocholt zijn van toepassing vanaf het productiejaar 2020-2021.

DETAILS  Nieuwsflash
 
Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 Lees meer
 
 
Beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden van het ILVOLees meer
 
 
Organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap van het ILVOLees meer
 
 
Delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement landbouw en VisserijLees meer
 
 
Drie nieuwe rassen industriële cichorei op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Voorraad uien ongeveer op langjarig gemiddelde Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Schade veroorzaakt door everzwijnen - Vergoedingen Lees meer
 
 
Huur/verhuur perceel: erklaringen betreffende knolcyperus en met neonicotinoïden behandeld zaaizaadLees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer