Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 jan 2020 16:51 

Nieuw kennisplatform GroentenPrecieS


De website www.groentenprecies.be verzamelt voortaan alle informatie over precisielandbouwtechnieken in de groenteteelt. Dat nieuwe kennisplatform kwam tot stand in het VLAIO-project WikiLeeks, waarin Inagro, ILVO, VITO, PCG, PSKW en KU Leuven samen werken aan een plaatsspecifiek bemestingsbeheer in de preiteelt. “Door beredeneerd om te gaan met inputstromen, zonder in te boeten aan rendabiliteit, kan de Vlaamse land- en tuinbouw verder verduurzamen”, klinkt het.

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Naast GPS-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig. In het VLAIO-project WikiLeeks werken Inagro, ILVO, VITO, PCG, PSKW en KU Leuven samen aan een plaatsspecifiek bemestingsbeheer in de preiteelt. Ze testen diverse technieken op proef- en praktijkpercelen om informatie te verzamelen over de bodemtoestand en de gewasontwikkeling. 

Met die informatie willen ze finaal taakkaarten opstellen waarmee land- en tuinbouwers en loonwerkers preipercelen plaatsspecifiek kunnen bemesten. “Plaatsspecifiek bemesten op basis van de waargenomen gewasbehoefte zou de groei kunnen verzekeren mét een zo optimaal mogelijke inbreng van meststoffen. Zo kunnen we stikstofuitspoeling verminderen”, verduidelijkt Eva Ampe, onderzoekersleider precisielandbouw bij Inagro.

Website ondersteunt telers via actuele info en advies

De verzamelde kennis over de ingezette technologie is vanaf nu, samen met informatie over alternatieve sensoren en technieken, terug te vinden op het nieuwe kennisplatform www.groentenprecies.be. “Zo willen we telers ondersteunen bij de stap naar en het gebruik van verschillende precisietechnieken in de groenteteelt”, vult onderzoeker Tim De Cuypere aan. “Landbouwers kunnen er toegepaste en duidelijke informatie inwinnen.”

De website belicht vier domeinen: GPS-sturing, bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken. In elk domein kunnen land- en tuinbouwers zowel de basisinfo als uitgebreide technische fiches terugvinden. Ook wordt telkens de link gelegd naar specifieke merken en leveranciers.

Mogelijkheid om in dialoog te gaan

“Omdat telers vaak vragen hebben over de meerwaarde van precisietechnologie voor hun bedrijf, integreerden we ook een adviesmodule in de website”, aldus Tim. Via die adviesmodule krijgen land- en tuinbouwers de mogelijkheid om vragen te stellen aan de projectpartners en in dialoog te gaan met onderzoekers.

Het kennisplatform GroentenPrecieS bevat ook een overzicht van diverse nieuwsitems en actuele projecten, gerelateerd aan precisietechnologie in de groenteteelt. Aankondigingen van demonstraties, workshops en proefveldbezoeken zijn er binnenkort ook terug te vinden. “Tijdens het project zullen we de informatie regelmatig aanvullen en actualiseren”, klinkt het.

Het kennisplatform is bereikbaar via www.groentenprecies.be.    Nieuwsflash
 
Biologische bestrijders en risico's voor nuttigen voortaan in Inagro's gewasbeschermingsapp Lees meer
 
 
Studiedagen Voedergewassen in 2020Lees meer
 
 
NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020 Lees meer
 
 
Boerderijen worden villa of feestzaalLees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer