Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 07 jan 2020 16:51 

Nieuw kennisplatform GroentenPrecieS


De website www.groentenprecies.be verzamelt voortaan alle informatie over precisielandbouwtechnieken in de groenteteelt. Dat nieuwe kennisplatform kwam tot stand in het VLAIO-project WikiLeeks, waarin Inagro, ILVO, VITO, PCG, PSKW en KU Leuven samen werken aan een plaatsspecifiek bemestingsbeheer in de preiteelt. “Door beredeneerd om te gaan met inputstromen, zonder in te boeten aan rendabiliteit, kan de Vlaamse land- en tuinbouw verder verduurzamen”, klinkt het.

Langzaam maar zeker doen technieken rond precisielandbouw hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Naast GPS-sturing zijn ook bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken aan een opmars bezig. In het VLAIO-project WikiLeeks werken Inagro, ILVO, VITO, PCG, PSKW en KU Leuven samen aan een plaatsspecifiek bemestingsbeheer in de preiteelt. Ze testen diverse technieken op proef- en praktijkpercelen om informatie te verzamelen over de bodemtoestand en de gewasontwikkeling. 

Met die informatie willen ze finaal taakkaarten opstellen waarmee land- en tuinbouwers en loonwerkers preipercelen plaatsspecifiek kunnen bemesten. “Plaatsspecifiek bemesten op basis van de waargenomen gewasbehoefte zou de groei kunnen verzekeren mét een zo optimaal mogelijke inbreng van meststoffen. Zo kunnen we stikstofuitspoeling verminderen”, verduidelijkt Eva Ampe, onderzoekersleider precisielandbouw bij Inagro.

Website ondersteunt telers via actuele info en advies

De verzamelde kennis over de ingezette technologie is vanaf nu, samen met informatie over alternatieve sensoren en technieken, terug te vinden op het nieuwe kennisplatform www.groentenprecies.be. “Zo willen we telers ondersteunen bij de stap naar en het gebruik van verschillende precisietechnieken in de groenteteelt”, vult onderzoeker Tim De Cuypere aan. “Landbouwers kunnen er toegepaste en duidelijke informatie inwinnen.”

De website belicht vier domeinen: GPS-sturing, bodemscans, gewasmetingen en plaatsspecifieke bemestingstechnieken. In elk domein kunnen land- en tuinbouwers zowel de basisinfo als uitgebreide technische fiches terugvinden. Ook wordt telkens de link gelegd naar specifieke merken en leveranciers.

Mogelijkheid om in dialoog te gaan

“Omdat telers vaak vragen hebben over de meerwaarde van precisietechnologie voor hun bedrijf, integreerden we ook een adviesmodule in de website”, aldus Tim. Via die adviesmodule krijgen land- en tuinbouwers de mogelijkheid om vragen te stellen aan de projectpartners en in dialoog te gaan met onderzoekers.

Het kennisplatform GroentenPrecieS bevat ook een overzicht van diverse nieuwsitems en actuele projecten, gerelateerd aan precisietechnologie in de groenteteelt. Aankondigingen van demonstraties, workshops en proefveldbezoeken zijn er binnenkort ook terug te vinden. “Tijdens het project zullen we de informatie regelmatig aanvullen en actualiseren”, klinkt het.

Het kennisplatform is bereikbaar via www.groentenprecies.be.    Nieuwsflash
 
Antwerps parket voert drie onderzoeken naar illegale pesticidenLees meer
 
 
Tiense suikerbietprijs 2019 definitief Lees meer
 
 
Drukke tijden voor de meststoffensectorLees meer
 
 
5 voorwaarden voor een duurzaam voedingssysteem, from farm to fork Lees meer
 
 
5 trends voor de voeding van morgen volgens jongerenLees meer
 
 
De corona-korte keten. Een blijvertje? Lees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Veilige heropening horeca belangrijk voor voedingsindustrie Lees meer
 
 
Waterkansenkaarten leiden land- en tuinbouwers in hun zoektocht naar water Lees meer
 
 
Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samenLees meer
 
 
Inperking captatieverbodLees meer
 
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer