Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 07 jan 2020 11:44 

4,3 miljoen euro voor naschoolse landbouwvorming


Vanavond start op Vier het nieuwe programma ‘Boerenjaar’. De zender duikt in het leven van Vlaamse landbouwers en geeft zo een beeld van hoe het er echt aan toe gaan op een landbouwbedrijf. Met het programma hopen de land- en tuinbouwers meer respect te krijgen voor hun stiel.
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vindt die maatschappelijke waardering belangrijk: “Onze land- en tuinbouwers zijn vakmannen en vakvrouwen. Zij zijn ondernemers die innoveren en maatschappelijk en economisch relevant zijn. De consument besteedt momenteel veel aandacht aan voeding. Een goed onderbouwde communicatie naar het brede publiek is cruciaal. Binnen het algemeen onderwijs en de communicatie richting consument moet er voldoende aandacht zijn voor de link tussen consumptie en de productie van voedsel en voor het belang van een duurzaam consumptiepatroon. Wij voorzien zelf ook middelen om land- en tuinbouwers de kans te geven om zich bij te scholen. Zij verdienen ons respect en daarom is het goed dat hun job nu extra in de kijker wordt gezet.”

 
 
 
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits voorziet in 4,3 miljoen euro voor naschoolse vorming van landbouwers. Landbouwers zijn volbloed ondernemers en de uitdagingen zoals duurzaamheid, digitalisering en innovatie zijn ook voor hen heel actueel. Om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren bieden de centra voor landbouwvorming verschillende naschoolse opleidingen aan. Ook voor wie in zijn of haar eigen tuin groenten teelt kunnen opleidingen een belangrijke hulp zijn. 

Levenslang leren is één van de uitdagingen de komende jaren. De samenleving verandert aan een sneltempo. Werkgevers hebben nood aan nieuwe vaardigheden, medewerkers passen zich aan. Duurzaamheid, digitalisering en innovatie en dus bijscholen en omscholen zijn ook voor landbouwers belangrijk. Een landbouwbedrijf is lang niet meer het bedrijf dat het 20 jaar geleden was. Landbouwers zijn volbloed ondernemers. Landbouw werd bij de modernisering van het secundair onderwijs dan ook terecht als één van de 8 studiedomeinen opgenomen in het vernieuwde studie-aanbod. Maar ook voor wie geen landbouwonderwijs gevolgd heeft, is het belangrijk om de nodige kennis op te doen. Jaarlijks dienen de erkende centra voor landbouwvorming hun opleidingsprogramma in voor het volgende werkjaar. Voor het komende werkjaar wordt voorzien in 4,3 miljoen euro voor de ondersteuning van naschoolse landbouwvorming. Deze maatregel maakt deel uit van het PDPO III (programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling 2014-2020).

Het grootste deel van het budget gaat naar de opleiding van landbouwers en starters. 1.726.000 euro gaat naar de organisatie van cursussen, studiedagen en korte opleidingen voor landbouwers op het vlak van bedrijfsvoering, regelgeving, maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de sector en technische thema’s en het verwerven van vaardigheden. Er wordt aan de centra in 2020 extra aandacht gevraagd voor duurzame bedrijfsvoering, ketenwerking, aandacht voor mens, dier, klimaat en milieu, en voor innovatie.
Ruim 1,5 miljoen euro gaat naar startersopleidingen voor landbouwers. Concreet zijn dit opleidingen voor landbouwers die via overname of opstart een bedrijf zullen leiden en daar de nodige kennis en expertise voor ontbreken. De doelgroep van de opleidingen is zeer divers: van personen die hun (landbouw)studies niet afgerond hebben tot hoogopgeleide personen uit andere sectoren die de stap naar de landbouw willen zetten. In de opleidingen wordt getracht mee antwoorden te geven op zeer diverse vragen. Is het ouderlijk bedrijf op termijn nog rendabel? Stap ik samen met mijn partner in het bedrijf van mijn schoonouders? Hoe start ik een kleinschalig biologisch bedrijf op? Laat ik daarvoor mijn huidige job staan? Is er voor mij toekomst in de wijnbouw? Via de stages wordt praktijkervaring opgedaan.

Er gaat in het jaarprogramma van de centra voor landbouwvorming ook aandacht naar de ondersteuning van opleidingen voor hobbylandbouwers. Veel mensen gaan ook in hun eigen tuin aan de slag met een kleine moestuin. Ook daar is er groeiende aandacht voor duurzaamheid en gezonde voeding. De privétuinen beslaan allen samen 8% van de oppervlakte van Vlaanderen en kunnen sterk bijdragen tot de biodiversiteit. De volkstuinen vervullen een sociale functie door mensen met elkaar in contact te brengen. Met de recente beperkingen op het gebruik van pesticiden door particulieren zitten veel hobbytuiniers met praktische vragen rond gewasbescherming en onkruidbestrijding. De nood aan informatie is dus actueel.

Ook voor kleinere groepen in de landbouw zijn er specifieke opleidingen: zou wordt in 334.000 euro voorzien voor opleidingen voor imkers om onder andere met problemen zoals bijensterfte te kunnen omgaan. Er worden ook middelen voorzien voor opleidingen over middelen om gewassen te beschermen, de zogenaamde fytolicentie. 

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Levenslang leren is hét credo de komende jaren. Ook voor landbouwers zijn er grote uitdagingen. Denk maar aan duurzaamheid, digitalisering, innovatie, korte keten, … Om steeds mee te kunnen met de snel veranderende maatschappij en een bedrijf van de 21ste eeuw te runnen, bieden de centra voor landbouwvorming naschoolse vormingen aan. Ook voor hobbylandbouwers zijn er tal van opleidingen mogelijk. Die opleidingen ondersteunen is dan ook belangrijk om onze landbouwsector blijvend te verduurzamen.”  Nieuwsflash
 
Veilige heropening horeca belangrijk voor voedingsindustrie Lees meer
 
 
Waterkansenkaarten leiden land- en tuinbouwers in hun zoektocht naar water Lees meer
 
 
Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samenLees meer
 
 
Inperking captatieverbodLees meer
 
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Brengt grondwaterput soelaas?Lees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Lees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits Lees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Groei gras valt stil door droogte Lees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Vorstschade bij Haspengouwse wijnboeren Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Over de winderosieLees meer
 
 
De evaluatie van het mestbeleid Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de precaire droogteproblematiekLees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer