Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel

 07 jan 2020 11:44 

4,3 miljoen euro voor naschoolse landbouwvorming


Vanavond start op Vier het nieuwe programma ‘Boerenjaar’. De zender duikt in het leven van Vlaamse landbouwers en geeft zo een beeld van hoe het er echt aan toe gaan op een landbouwbedrijf. Met het programma hopen de land- en tuinbouwers meer respect te krijgen voor hun stiel.
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vindt die maatschappelijke waardering belangrijk: “Onze land- en tuinbouwers zijn vakmannen en vakvrouwen. Zij zijn ondernemers die innoveren en maatschappelijk en economisch relevant zijn. De consument besteedt momenteel veel aandacht aan voeding. Een goed onderbouwde communicatie naar het brede publiek is cruciaal. Binnen het algemeen onderwijs en de communicatie richting consument moet er voldoende aandacht zijn voor de link tussen consumptie en de productie van voedsel en voor het belang van een duurzaam consumptiepatroon. Wij voorzien zelf ook middelen om land- en tuinbouwers de kans te geven om zich bij te scholen. Zij verdienen ons respect en daarom is het goed dat hun job nu extra in de kijker wordt gezet.”

 
 
 
Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits voorziet in 4,3 miljoen euro voor naschoolse vorming van landbouwers. Landbouwers zijn volbloed ondernemers en de uitdagingen zoals duurzaamheid, digitalisering en innovatie zijn ook voor hen heel actueel. Om hun kennis en vaardigheden bij te spijkeren bieden de centra voor landbouwvorming verschillende naschoolse opleidingen aan. Ook voor wie in zijn of haar eigen tuin groenten teelt kunnen opleidingen een belangrijke hulp zijn. 

Levenslang leren is één van de uitdagingen de komende jaren. De samenleving verandert aan een sneltempo. Werkgevers hebben nood aan nieuwe vaardigheden, medewerkers passen zich aan. Duurzaamheid, digitalisering en innovatie en dus bijscholen en omscholen zijn ook voor landbouwers belangrijk. Een landbouwbedrijf is lang niet meer het bedrijf dat het 20 jaar geleden was. Landbouwers zijn volbloed ondernemers. Landbouw werd bij de modernisering van het secundair onderwijs dan ook terecht als één van de 8 studiedomeinen opgenomen in het vernieuwde studie-aanbod. Maar ook voor wie geen landbouwonderwijs gevolgd heeft, is het belangrijk om de nodige kennis op te doen. Jaarlijks dienen de erkende centra voor landbouwvorming hun opleidingsprogramma in voor het volgende werkjaar. Voor het komende werkjaar wordt voorzien in 4,3 miljoen euro voor de ondersteuning van naschoolse landbouwvorming. Deze maatregel maakt deel uit van het PDPO III (programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling 2014-2020).

Het grootste deel van het budget gaat naar de opleiding van landbouwers en starters. 1.726.000 euro gaat naar de organisatie van cursussen, studiedagen en korte opleidingen voor landbouwers op het vlak van bedrijfsvoering, regelgeving, maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de sector en technische thema’s en het verwerven van vaardigheden. Er wordt aan de centra in 2020 extra aandacht gevraagd voor duurzame bedrijfsvoering, ketenwerking, aandacht voor mens, dier, klimaat en milieu, en voor innovatie.
Ruim 1,5 miljoen euro gaat naar startersopleidingen voor landbouwers. Concreet zijn dit opleidingen voor landbouwers die via overname of opstart een bedrijf zullen leiden en daar de nodige kennis en expertise voor ontbreken. De doelgroep van de opleidingen is zeer divers: van personen die hun (landbouw)studies niet afgerond hebben tot hoogopgeleide personen uit andere sectoren die de stap naar de landbouw willen zetten. In de opleidingen wordt getracht mee antwoorden te geven op zeer diverse vragen. Is het ouderlijk bedrijf op termijn nog rendabel? Stap ik samen met mijn partner in het bedrijf van mijn schoonouders? Hoe start ik een kleinschalig biologisch bedrijf op? Laat ik daarvoor mijn huidige job staan? Is er voor mij toekomst in de wijnbouw? Via de stages wordt praktijkervaring opgedaan.

Er gaat in het jaarprogramma van de centra voor landbouwvorming ook aandacht naar de ondersteuning van opleidingen voor hobbylandbouwers. Veel mensen gaan ook in hun eigen tuin aan de slag met een kleine moestuin. Ook daar is er groeiende aandacht voor duurzaamheid en gezonde voeding. De privétuinen beslaan allen samen 8% van de oppervlakte van Vlaanderen en kunnen sterk bijdragen tot de biodiversiteit. De volkstuinen vervullen een sociale functie door mensen met elkaar in contact te brengen. Met de recente beperkingen op het gebruik van pesticiden door particulieren zitten veel hobbytuiniers met praktische vragen rond gewasbescherming en onkruidbestrijding. De nood aan informatie is dus actueel.

Ook voor kleinere groepen in de landbouw zijn er specifieke opleidingen: zou wordt in 334.000 euro voorzien voor opleidingen voor imkers om onder andere met problemen zoals bijensterfte te kunnen omgaan. Er worden ook middelen voorzien voor opleidingen over middelen om gewassen te beschermen, de zogenaamde fytolicentie. 

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits: “Levenslang leren is hét credo de komende jaren. Ook voor landbouwers zijn er grote uitdagingen. Denk maar aan duurzaamheid, digitalisering, innovatie, korte keten, … Om steeds mee te kunnen met de snel veranderende maatschappij en een bedrijf van de 21ste eeuw te runnen, bieden de centra voor landbouwvorming naschoolse vormingen aan. Ook voor hobbylandbouwers zijn er tal van opleidingen mogelijk. Die opleidingen ondersteunen is dan ook belangrijk om onze landbouwsector blijvend te verduurzamen.”  Nieuwsflash
 
Biologische bestrijders en risico's voor nuttigen voortaan in Inagro's gewasbeschermingsapp Lees meer
 
 
Studiedagen Voedergewassen in 2020Lees meer
 
 
NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020 Lees meer
 
 
Boerderijen worden villa of feestzaalLees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer