Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 02 jan 2020 11:23 

Co÷peratie Hoogstraten stelt Hans Vanderhallen aan als directeur


Hans Vanderhallen wordt vanaf 1 januari 2020 de nieuwe directeur van Coöperatie Hoogstraten. Vanderhallen volgt Gaston Opdekamp op die nog als adviseur verbonden zal blijven aan de coöperatie.

De raad van bestuur van Coöperatie Hoogstraten heeft beslist om op 1 januari 2020 de functie van directeur over te dragen aan Hans Vanderhallen. Deze beslissing gebeurde in goed onderling overleg en was reeds geruime tijd voorbereid. Gaston Opdekamp blijft tot zijn pensioengerechtigde leeftijd als adviseur en projectverantwoordelijke verbonden aan Coöperatie Hoogstraten. In die functie zal hij o.m. de lopende bouwwerken opvolgen.

Gaston Opdekamp trad in dienst op 1 juni 1983 bij Coöperatie Hoogstraten waar hij aanvankelijk in de algemene administratie werkte.  Later trad hij toe tot het management, werd adjunct-directeur en vanaf einde 2002 tot heden was hij directeur van Coöperatie Hoogstraten.  In die 37 jaar kende Gaston Opdekamp 5 voorzitters en werkte hij onder 2 voorgangers-directeurs.

Hans Vanderhallen vervoegde het team van Coöperatie Hoogstraten in 2000 en mocht zich meteen vastbijten in het dossier van het centraal sorteren van paprika. Als logistiek manager leerde hij het bedrijf van binnenuit kennen. In 2016 werd Hans aangeduid als adjunct-directeur waardoor ook administratie en commercialisatie meer tot zijn werkdomeinen gingen behoren. Hiermee werd het traject naar de huidige opvolging reeds geruime tijd geleden ingezet.                       
 
De raad van bestuur is er vast van overtuigd dat de geleidelijkheid die deze directiewissel kenmerkt, de beste garantie is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en spreekt haar volledige steun uit aan haar nieuwe directeur.   Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer