Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 27 dec 2019 10:08 

MAP 6: waar vind ik waar mijn perceel ligt?


In MAP 6 worden percelen geklasseerd in vier gebiedstypes (groen, geel, oranje en rood). Voor je eigen percelen weet je doorgaans wel tot welk gebiedstype ze behoren. Voor percelen in pacht is dat niet altijd het geval. In dit nieuwsbericht leggen we uit waar je kunt vinden welk gebiedstype van toepassing is.
Gebiedstypes groen, geel, oranje of rood. Waar vind ik waar mijn perceel ligt?

In MAP 6 wordt niet meer gesproken van "focus- of niet-focusgebied". Vlaanderen werd ingedeeld in vier gebiedstypes: groen, geel, oranje en rood. De groene gebieden zijn die met de beste waterkwaliteit. De rode gebieden hebben de slechtste waterkwaliteit. Voor ieder gebiedsytpe zijn er andere regels. Daarom is het van belang te weten in welk gebied een perceel ligt.

Waarom van belang?

 1. In oranje en rode gebieden zijn de mestrechten gekoppeld aan de teelt (aangever 31 mei moet dezelfde zijn als die van 1 januari).
 2. Het transport van VLOEIBARE dierlijke mest naar een ontvanger met percelen in rode of oranje gebieden wordt verplicht met AGR-GPS (niet noodzakelijk een erkend vervoerder), OOK voor de percelen in groene of gele gebieden. Ook de afname van effluent uit de mestverwerking met een burenregeling valt onder bovenstaande verplichting.
 3. Er geldt een dalende bemestingsnorm in oranje (-5%) en rode (-10%) gebieden.
 4. Er geldt een stijgende verplichting voor het areaal vanggewassen in oranje (+5%) en rode (+10%) gebieden.
 5. Vanaf 1 augustus moet ELK vervoer van vloeibaar dierlijke mest in oranje en rode gebiedstypes naar akkerland via een erkende vervoerder gebeuren met AGR-GPS. Dat geldt zowel voor drijfmest als voor effluent. Het vervoer naar grasland kan wel zelf gebeuren.

Opzoeken via Geopunt

Via de website geopunt.be kan je opzoeken in welk gebiedstype een perceel ligt. Als achtergrond kies je best "hybride" (luchtfoto met stratenplan).

 1. Ga naar geopunt.be.
 2. Kies in het keuzemenu rechts voor 'landbouw, visserij en economie'.
 3. Kies vervolgens 'landbouw'.
 4. Selecteer 'gebiedstypes nitraat mestdecreet'.
 5. Ga naar 'mijn selecties'. (zie onderstaande figuur)
 6. Klik op het half gevulde bolletje. (zie onderstaande figuur)
 7. Wijzig de transparantie. (zie onderstaande figuur)
20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_mijn_selecties.jpg


20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_wijzig_transparantie.jpg


20191220_CVBBWV_Gebiedstypes_verlagen_transparantie.jpg  Nieuwsflash
 
Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 Lees meer
 
 
Beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden van het ILVOLees meer
 
 
Organisatie van het intern verzelfstandigd agentschap van het ILVOLees meer
 
 
Delegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het Departement landbouw en VisserijLees meer
 
 
Drie nieuwe rassen industriële cichorei op de Belgische rassenlijst Lees meer
 
 
Voorraad uien ongeveer op langjarig gemiddelde Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 beschikbaar op e-loketLees meer
 
 
Schade veroorzaakt door everzwijnen - Vergoedingen Lees meer
 
 
Huur/verhuur perceel: erklaringen betreffende knolcyperus en met neonicotinoïden behandeld zaaizaadLees meer
 
 
Mestdecreet: Equivalente maatregel voor inzaaien vanggewassen Lees meer
 
 
GLB post-2020: “De begroting goedkeuren zoals zij nu voorligt, zou een ramp zijn voor onze landbouw"Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag 2020 op e-loket vanaf 21/2Lees meer
 
 
Het Europese landbouwbeleid en biodiversiteitLees meer
 
 
Afbouw landfbouwfinanciering via het GLBLees meer
 
 
“Aardappelseizoen 2020/2021 wordt uitdaging”Lees meer
 
 
Erosie voorkomen in groenten en maïsLees meer
 
 
Innovatieve teeltenLees meer
 
 
Ministerieel besluit betreffende de landinrichtingLees meer
 
 
Nieuwe bewoners van boerderijen die geen landbouwactiviteiten uitoefenenLees meer