Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2019 14:34 

Succesvolle studiedag vloeibaar bemesten


Op 22 november organiseerde het ILVO, samen met projectpartners PCLT en Inagro, een studiedag ‘Vloeibaar bemesten’ in het kader van het demonstratieproject ‘Bemesten is geen randgebeuren’. Dit project wil verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting demonstreren, en bewustmaking creëren bij landbouwers en loonwerkers. Het (plaatsspecifiek) toepassen van vloeibare meststoffen biedt mogelijkheden om preciezer te gaan bemesten. Met bijna 100 deelnemers en erg gevarieerde presentaties en demonstraties kan gesproken worden van een succesvolle studiedag.

David Nuyttens (ILVO) opende de studiedag met een overzicht van 16 bemestingstechnieken in Vlaanderen. Op basis van een enquête beantwoord door 562 landbouwers actief in diverse sectoren en 55 loonwerkers werd een inschatting gegeven van het gebruik van verschillende technieken in Vlaanderen zowel door loonwerkers als door landbouwers. Minder dan de helft van de landbouwers maakt momenteel gebruik van vloeibare kunstmest en doet dit vooral in eigen beheer en niet door een loonwerker. Qua bemestingstechnieken voor vloeibare kunstmest wordt 95% toegepast met behulp van een spuittoestel, de rest via rijenbemesting of de spaakwielbemester. Het toepassen van vloeibare kunstmest met het spuittoestel reduceert het risico op directe verliezen naar bv. oppervlaktewater in vergelijking met breedwerpige technieken zoals centrifugaalstrooiers. 

Geert Chys (PCLT) gaf meer info betreffende de bouw en de veilige werking van het spuittoestel, de meest gebruikte techniek om vloeibare meststoffen toe te passen. Een aantal belangrijke aandachtspunten werden opgelijst om, net zoals bij gewasbeschermingsmiddelen, over- en onderdosering te vermijden en verliezen naar de omgeving te reduceren. 

Geert Verhiest (SANAC) gaf een inzicht in de verschillende stikstofvormen en besprak de voornaamste voordelen van vloeibare kunstmest tegenover vast kunstmest. Zo is er een goede verdeling bij lagere N-giften mogelijk met een grote werkbreedte en zijn er interessante mogelijkheden naar precisie toepassingen. In geval van bladtoepassingen is de werking snel. Tot slot kan je vloeibare meststoffen gecombineerd verspuiten met herbiciden wat de werking van de bestrijdingsmiddelen soms ten goede komt. Belangrijkste nadelen zijn de kans op verbranding, de hogere verzurende werking en lagere efficiëntie t.o.v. KAS en de vervluchtiging. Er dient ook aandacht besteed te worden aan de sterke corrosieve werking.

De voormiddag werd afgesloten door Carl De Braekeleer (DLV) die dieper in ging op de vergunningen en wetgeving m.b.t. vloeibare kunstmest alsook spuiwater. Speciale aandacht ging uit naar de voorwaarden voor de opslag (Vlarem II) en het bouwen van een silo of tank voor de opslag. Tot slot werd er een blik geworpen op MAP6 en de belangrijkste wijzigingen m.b.t. kunstmest.

Na de middag volgde een interessante rondgang waar verschillende technieken voor vloeibare (precisie)bemesting gedemonstreerd werden zowel door projectpartners ILVO, Inagro en PCLT als door constructeurs Kverneland, Debruyne Agri, Vermeulen construct en AgriCult.   Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor Coöperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variëteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer