Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 dec 2019 14:34 

Succesvolle studiedag vloeibaar bemesten


Op 22 november organiseerde het ILVO, samen met projectpartners PCLT en Inagro, een studiedag ‘Vloeibaar bemesten’ in het kader van het demonstratieproject ‘Bemesten is geen randgebeuren’. Dit project wil verschillende technieken en maatregelen rond doordachte bemesting demonstreren, en bewustmaking creëren bij landbouwers en loonwerkers. Het (plaatsspecifiek) toepassen van vloeibare meststoffen biedt mogelijkheden om preciezer te gaan bemesten. Met bijna 100 deelnemers en erg gevarieerde presentaties en demonstraties kan gesproken worden van een succesvolle studiedag.

David Nuyttens (ILVO) opende de studiedag met een overzicht van 16 bemestingstechnieken in Vlaanderen. Op basis van een enquête beantwoord door 562 landbouwers actief in diverse sectoren en 55 loonwerkers werd een inschatting gegeven van het gebruik van verschillende technieken in Vlaanderen zowel door loonwerkers als door landbouwers. Minder dan de helft van de landbouwers maakt momenteel gebruik van vloeibare kunstmest en doet dit vooral in eigen beheer en niet door een loonwerker. Qua bemestingstechnieken voor vloeibare kunstmest wordt 95% toegepast met behulp van een spuittoestel, de rest via rijenbemesting of de spaakwielbemester. Het toepassen van vloeibare kunstmest met het spuittoestel reduceert het risico op directe verliezen naar bv. oppervlaktewater in vergelijking met breedwerpige technieken zoals centrifugaalstrooiers. 

Geert Chys (PCLT) gaf meer info betreffende de bouw en de veilige werking van het spuittoestel, de meest gebruikte techniek om vloeibare meststoffen toe te passen. Een aantal belangrijke aandachtspunten werden opgelijst om, net zoals bij gewasbeschermingsmiddelen, over- en onderdosering te vermijden en verliezen naar de omgeving te reduceren. 

Geert Verhiest (SANAC) gaf een inzicht in de verschillende stikstofvormen en besprak de voornaamste voordelen van vloeibare kunstmest tegenover vast kunstmest. Zo is er een goede verdeling bij lagere N-giften mogelijk met een grote werkbreedte en zijn er interessante mogelijkheden naar precisie toepassingen. In geval van bladtoepassingen is de werking snel. Tot slot kan je vloeibare meststoffen gecombineerd verspuiten met herbiciden wat de werking van de bestrijdingsmiddelen soms ten goede komt. Belangrijkste nadelen zijn de kans op verbranding, de hogere verzurende werking en lagere efficiëntie t.o.v. KAS en de vervluchtiging. Er dient ook aandacht besteed te worden aan de sterke corrosieve werking.

De voormiddag werd afgesloten door Carl De Braekeleer (DLV) die dieper in ging op de vergunningen en wetgeving m.b.t. vloeibare kunstmest alsook spuiwater. Speciale aandacht ging uit naar de voorwaarden voor de opslag (Vlarem II) en het bouwen van een silo of tank voor de opslag. Tot slot werd er een blik geworpen op MAP6 en de belangrijkste wijzigingen m.b.t. kunstmest.

Na de middag volgde een interessante rondgang waar verschillende technieken voor vloeibare (precisie)bemesting gedemonstreerd werden zowel door projectpartners ILVO, Inagro en PCLT als door constructeurs Kverneland, Debruyne Agri, Vermeulen construct en AgriCult.   Nieuwsflash
 
Boer maakt steile weide vlakker, Natuurpunt laat zijn tevredenheid zien ...Lees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer