Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 12 dec 2019 12:27 

Op zoek naar gecombineerde waterbuffers bij landbouwers


De Provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer. De provincie is daarom op zoek naar landbouwers die willen investeren in een waterbuffer op hun percelen.

Door de recente klimaatveranderingen wordt het weer steeds extremer. Droogteperiodes duren langer en wanneer het regent zijn de buien korter en intenser waardoor het water niet opgenomen wordt in de bodem, maar wegspoelt langs grachten en rivieren.

Inagro en de Provinciale dienst Waterlopen slaan de handen in elkaar om het provinciale waterbeleid te versterken en zijn op zoek naar kandidaten die een waterbuffer op hun percelen willen aanleggen.

Door te investeren in een waterbuffer:

•             bouwt de landbouwer zijn eigen watervoorraad uit

•             beschikt de landbouwer over water voor irrigatie tijdens droge periodes

•             helpt de landbouwer om de gemeenschap te beschermen tegen wateroverlast

•             kan de landbouwer rekenen op ondersteuning vanuit het provinciebestuur

Luc Coupillie, provincieraadslid voor N-VA: “De Provincie West-Vlaanderen is op zoek naar landbouwers die via een publiek-private samenwerking willen investeren in een bufferbekken nabij hun percelen. Recent werd hiervoor een ambtenaar aangeworven in het autonoom provinciebedrijf Inagro die men de titel watermakelaar toebedeeld heeft. Die persoon kan een overeenkomst inleiden en opvolgen tot het einde. Zo’n bufferbekken combineert een waterbufferfunctie en een waterspaarfunctie. Het water in het spaargedeelte is beschikbaar voor irrigatie, wat vooral in droge periodes waardevol is. Dankzij de verbinding met een waterloop wordt het spaarvolume aangevuld tijdens hoge waterstand en bij hevig onweer. De waterbuffer beschermt de gemeenschap tegen wateroverlast.”

Voor meer informatie kunnen landbouwers terecht op de webpagina van Inagro (www.inagro.be) en bij Dries Mergaert, watermakelaar bij Inagro via  dries.mergaert@inagro.be  of telefonisch 051/14 03 62.
Nog tot 5 januari 2020 kunnen geïnteresseerden zich kandidaat stellen via een startdossier. Dat startdossier moet onder meer de contactgegevens van de kandidaat en een kaart met de locatie van betreffende perceel omvatten.  Nieuwsflash
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Testcapaciteit seizoenarbeiders voor perenplukLees meer
 
 
Hitte en droogte 2020: extreme zonnebrand in fruitLees meer
 
 
Neonics-dossier bieten moet terug op tafelLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor periode augustus-september Lees meer
 
 
Droogte 2020: update captatieverbod 6/8Lees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Vlaanderen voert strijd tegen bijensterfte Lees meer
 
 
(Zeer) lage grondwaterstandenLees meer
 
 
Verse groenten, fruit en vlees duurder na CoronaLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Voorkom hittestress bij dierenLees meer
 
 
Droogtemaatregelen 2020 Lees meer
 
 
Impact van de aanhoudende droogte op de biodiversiteitLees meer
 
 
Landbouwgronden - DrainagesystemenLees meer
 
 
Perchloraatcontaminatie van meststoffen en groenten en fruitLees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
MB betreffende het vervoer en de verwerking van meststoffen, wat betreft het AGR-GPS-systeemLees meer
 
 
Zaai groenbedekkers voor vergroening tijdig in VLees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer