Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 dec 2019 08:21 

MAP5 nog maar eens een flop


De vervuiling van waterlopen in landbouwgebied als gevolg van overbemesting wordt erger. In de winter van 2018-2019 werd op 38 procent van de meetpunten een overschrijding van de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter vastgesteld. Dat melden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op basis van hun jongste mestrapporten. In 2017-2018 was dat nog bij 28 procent van de punten het geval, het jaar daarvoor bij 21 procent. Dat ligt allemaal ver boven de doelstelling van 5 procent overschrijdingen. Ook de evolutie van de kwaliteit van het grondwater is niet goed.

De negatieve trend valt voor een deel te verklaren door de droge, hete zomers. Teeltplanten nemen dan minder nutriënten uit de mest op. Het teveel spoelt weg met de regen. Maar dit verklaart niet alles. ‘De stijgende trend was al merkbaar voor de droge zomers’, zegt Katrien Smet van de VMM. Ook onoordeelkundig bemesten speelt een grote rol: te veel, niet op het juiste moment, niet de juiste soort mest en met een minder geschikte techniek. Het zijn vier werkpunten van de VLM in haar nieuwste (zesde) Mestactieplan.
 
Tegelijk stelde de VLM inbreuken op de regelgeving vast bij 30 procent van de doorgelichte veebedrijven. Doorgaans is de balans niet in orde: er worden minder nutriënten (nitraat, fosfaat) afgevoerd dan aangegeven. Concreet: er blijft mest achter die op de akkers belandt. Vaak wordt er geknoeid met vervoers- en andere documenten. Deze krant bracht in het voorjaar enkele fraudemechanismen in kaart (DS 21 mei).
 
De controleurs legden 35 bedrijven een boete op van gemiddeld 25.000 euro voor een balansoverschrijding. Voor twee bedrijven liep het bedrag op tot meer dan 100.000 euro. ‘Die boetes zijn fors hoger geworden’, zegt Leen Van den Bergh van de VLM. ‘Vroeger bedroegen ze hooguit 2.000 euro.’ Per jaar moeten twee tot drie bedrijven zich voor de rechtbank verantwoorden.
 
Behalve bij de landbouwbedrijven streken de controleurs ook neer bij de mestverwerkings­installaties. Bij een kwart daarvan stelden ze ernstige inbreuken vast, zoals ongeoorloofde lozingen of scheuren in bassins. De metingen in de eindproducten van de mestverwerking laten torenhoge afwijkingen zien.
 
De ontnuchterende vaststellingen tonen aan dat het mestbeleid faalt. Het vijfde Mestactieplan (MAP) was een maat voor niets. Inmiddels keurde het Vlaams Parlement, met weinig enthousiasme, het zesde MAP goed. Het plan mikt op een gerichtere aanpak in de meest vervuilde gebieden. Het toezicht wordt verscherpt met een kunstmestregister en debiet­meters. ‘Een MAP opstellen is één ding, het naleven een ander’, zegt Leen Van den Bergh.
 
De minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), ‘hoopt dat alle betrokkenen de ernst van de situatie inzien’. Zij rekent op meer handhaving. Haar collega van Landbouw, Hilde Crevits (CD&V), voelt er weinig voor om de veestapel te verkleinen. ‘Dat is geen garantie op minder stikstof in de bodem. Als er minder dierlijk mest is, zal het gebruik van kunstmest hoger liggen.’  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer