Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 10 dec 2019 08:21 

MAP5 nog maar eens een flop


De vervuiling van waterlopen in landbouwgebied als gevolg van overbemesting wordt erger. In de winter van 2018-2019 werd op 38 procent van de meetpunten een overschrijding van de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter vastgesteld. Dat melden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op basis van hun jongste mestrapporten. In 2017-2018 was dat nog bij 28 procent van de punten het geval, het jaar daarvoor bij 21 procent. Dat ligt allemaal ver boven de doelstelling van 5 procent overschrijdingen. Ook de evolutie van de kwaliteit van het grondwater is niet goed.

De negatieve trend valt voor een deel te verklaren door de droge, hete zomers. Teeltplanten nemen dan minder nutriënten uit de mest op. Het teveel spoelt weg met de regen. Maar dit verklaart niet alles. ‘De stijgende trend was al merkbaar voor de droge zomers’, zegt Katrien Smet van de VMM. Ook onoordeelkundig bemesten speelt een grote rol: te veel, niet op het juiste moment, niet de juiste soort mest en met een minder geschikte techniek. Het zijn vier werkpunten van de VLM in haar nieuwste (zesde) Mestactieplan.
 
Tegelijk stelde de VLM inbreuken op de regelgeving vast bij 30 procent van de doorgelichte veebedrijven. Doorgaans is de balans niet in orde: er worden minder nutriënten (nitraat, fosfaat) afgevoerd dan aangegeven. Concreet: er blijft mest achter die op de akkers belandt. Vaak wordt er geknoeid met vervoers- en andere documenten. Deze krant bracht in het voorjaar enkele fraudemechanismen in kaart (DS 21 mei).
 
De controleurs legden 35 bedrijven een boete op van gemiddeld 25.000 euro voor een balansoverschrijding. Voor twee bedrijven liep het bedrag op tot meer dan 100.000 euro. ‘Die boetes zijn fors hoger geworden’, zegt Leen Van den Bergh van de VLM. ‘Vroeger bedroegen ze hooguit 2.000 euro.’ Per jaar moeten twee tot drie bedrijven zich voor de rechtbank verantwoorden.
 
Behalve bij de landbouwbedrijven streken de controleurs ook neer bij de mestverwerkings­installaties. Bij een kwart daarvan stelden ze ernstige inbreuken vast, zoals ongeoorloofde lozingen of scheuren in bassins. De metingen in de eindproducten van de mestverwerking laten torenhoge afwijkingen zien.
 
De ontnuchterende vaststellingen tonen aan dat het mestbeleid faalt. Het vijfde Mestactieplan (MAP) was een maat voor niets. Inmiddels keurde het Vlaams Parlement, met weinig enthousiasme, het zesde MAP goed. Het plan mikt op een gerichtere aanpak in de meest vervuilde gebieden. Het toezicht wordt verscherpt met een kunstmestregister en debiet­meters. ‘Een MAP opstellen is één ding, het naleven een ander’, zegt Leen Van den Bergh.
 
De minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), ‘hoopt dat alle betrokkenen de ernst van de situatie inzien’. Zij rekent op meer handhaving. Haar collega van Landbouw, Hilde Crevits (CD&V), voelt er weinig voor om de veestapel te verkleinen. ‘Dat is geen garantie op minder stikstof in de bodem. Als er minder dierlijk mest is, zal het gebruik van kunstmest hoger liggen.’  Nieuwsflash
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Studiedag PCA OudenaardeLees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHDís) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Het 2019 voor CoŲperatie HoogstratenLees meer
 
 
SESVanderHave (nieuwe) variŽteiten 2020Lees meer
 
 
Diepvriesfriet - Handelsbelemmeringen Lees meer
 
 
Beheer natuurgebieden - Bestrijding akkerdistel Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Actiegrenzen voor chemische contaminantenLees meer
 
 
Landbouwramp droogte 2018: 100 miljoen euro uitbetaald voor 60% van de dossiersLees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer
 
 
Meeste grondwaterstanden blijven laag Lees meer
 
 
NAV terug- en vooruitblikLees meer
 
 
Aanpassing van het gebruik van prochloraz na herziening van de MRLs Lees meer
 
 
Natuurindicatoren 2019Lees meer