Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 06 dec 2019 08:18 

Agribex: Open Vld-delegatie steunt #boerzktrespect-actie ABS


Eerder deze week bracht een delegatie van Open Vld een werkbezoek aan de landbouwbeurs Agribex, die deze week haar tenten heeft opgeslagen op de Heizel in Brussel. Europees Parlementslid Hilde Vautmans en drie Landbouwcommissarissen in het Vlaams Parlement Emmily Talpe, Steven Coenegrachts en Tom Ongena maakten van de gelegenheid gebruik om te luisteren naar de noden en zorgen die de sector vandaag bezighouden. Ze onderschreven tevens de actie #boerzktrespect van het Algemeen Boerensyndicaat.

“Bovenal waren we – wederom – verrast door de enorme drive die in de sector leeft om te innoveren en op die manier een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze land- en tuinbouw. Op die manier levert de sector tevens een wezenlijke bijdrage in het terugdringen van de uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen.”, zeggen Talpe, Coenegrachts en Ongena.
 
Hilde Vautmans looft op haar beurt de zoektocht van de sector naar nieuwe businessmodellen om te komen tot rendabele landbouwbedrijven. “Onze Vlaamse land- en tuinbouwsector staat garant voor export van kwalitatieve, duurzame én veilige producten. Als je ziet in welke moeilijke omstandigheden sommige sectoren moeten werken, zeg ik: hoedje af!”, aldus Hilde Vautmans. De Truiense schepen van Landbouw en Fruitteelt denkt dan in eerste instantie aan de appel- en perentelers die nog steeds zwaar getroffen worden door de Ruslandboycot.
 
“Als West-Vlaamse denk ik dan ook aan onze varkenshouders die het slachtoffer zijn van gesloten markten in het Verre Oosten ten gevolge van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in het Zuiden van Wallonië.”, vervolgt Emmily Talpe. Tom Ongena, afkomstig uit de groenten-onder-glas-streek rond Sint-Katelijne-Waver, ijvert voor een level playing field rond bio-producten: “Dat is een groeimarkt. Maar vandaag wordt onze tuinbouw gehinderd om bio-groenten te kweken wegens de vereiste dat het in volle grond moet gebeuren, terwijl dat in andere landen niet noodzakelijk het geval is. Als we dan onze bio-komkommers uit Spanje moeten invoeren – mét plasticfolie om ze vers te houden -, schort er iets aan de implementatie van de huidige lastenboeken.”
 
Steven Coenegrachts heeft oog voor de taakverbreding in de land- en tuinbouw. Hij nam deel aan het Landbouwparlement, waar het centrale thema draaide rond het inzetten van ecosysteemdiensten. “Ook hier toont landbouw zwart op wit aan open te staan om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien kan het integreren van ecosysteemdiensten in onze landbouwvoering bijdragen tot een betere bodemkwaliteit en renderen voor onze landbouwbedrijven.”
 
Hilde Vautmans, Emmily Talpe, Steven Coenegrachts en Tom Ongena brachten eveneens een bezoek aan de stand van het Algemeen Boerensyndicaat. “De organisatie lanceerde naar aanleiding van Agribex de actie #boerzktrespect. Vanuit Open Vld erkennen we de bijzondere maatschappelijke meerwaarde van landbouwers aan onze economie, onze samenleving en onze omgeving. Daarom hebben we geen seconde getwijfeld om onze handtekening te zetten onder deze actie. Boeren zijn ondernemers in het kwadraat. Ze werken in moeilijke omstandigheden en hebben recht op rechtszekerheid en rendabele bedrijven. Vanuit de politiek proberen we daarvoor het juiste klimaat te scheppen.”, besluiten Vautmans, Talpe, Coenegrachts en Ongena.  Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotino´den voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer