Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 06 dec 2019 08:18 

Agribex: Open Vld-delegatie steunt #boerzktrespect-actie ABS


Eerder deze week bracht een delegatie van Open Vld een werkbezoek aan de landbouwbeurs Agribex, die deze week haar tenten heeft opgeslagen op de Heizel in Brussel. Europees Parlementslid Hilde Vautmans en drie Landbouwcommissarissen in het Vlaams Parlement Emmily Talpe, Steven Coenegrachts en Tom Ongena maakten van de gelegenheid gebruik om te luisteren naar de noden en zorgen die de sector vandaag bezighouden. Ze onderschreven tevens de actie #boerzktrespect van het Algemeen Boerensyndicaat.

“Bovenal waren we – wederom – verrast door de enorme drive die in de sector leeft om te innoveren en op die manier een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze land- en tuinbouw. Op die manier levert de sector tevens een wezenlijke bijdrage in het terugdringen van de uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen.”, zeggen Talpe, Coenegrachts en Ongena.
 
Hilde Vautmans looft op haar beurt de zoektocht van de sector naar nieuwe businessmodellen om te komen tot rendabele landbouwbedrijven. “Onze Vlaamse land- en tuinbouwsector staat garant voor export van kwalitatieve, duurzame én veilige producten. Als je ziet in welke moeilijke omstandigheden sommige sectoren moeten werken, zeg ik: hoedje af!”, aldus Hilde Vautmans. De Truiense schepen van Landbouw en Fruitteelt denkt dan in eerste instantie aan de appel- en perentelers die nog steeds zwaar getroffen worden door de Ruslandboycot.
 
“Als West-Vlaamse denk ik dan ook aan onze varkenshouders die het slachtoffer zijn van gesloten markten in het Verre Oosten ten gevolge van de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in het Zuiden van Wallonië.”, vervolgt Emmily Talpe. Tom Ongena, afkomstig uit de groenten-onder-glas-streek rond Sint-Katelijne-Waver, ijvert voor een level playing field rond bio-producten: “Dat is een groeimarkt. Maar vandaag wordt onze tuinbouw gehinderd om bio-groenten te kweken wegens de vereiste dat het in volle grond moet gebeuren, terwijl dat in andere landen niet noodzakelijk het geval is. Als we dan onze bio-komkommers uit Spanje moeten invoeren – mét plasticfolie om ze vers te houden -, schort er iets aan de implementatie van de huidige lastenboeken.”
 
Steven Coenegrachts heeft oog voor de taakverbreding in de land- en tuinbouw. Hij nam deel aan het Landbouwparlement, waar het centrale thema draaide rond het inzetten van ecosysteemdiensten. “Ook hier toont landbouw zwart op wit aan open te staan om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Bovendien kan het integreren van ecosysteemdiensten in onze landbouwvoering bijdragen tot een betere bodemkwaliteit en renderen voor onze landbouwbedrijven.”
 
Hilde Vautmans, Emmily Talpe, Steven Coenegrachts en Tom Ongena brachten eveneens een bezoek aan de stand van het Algemeen Boerensyndicaat. “De organisatie lanceerde naar aanleiding van Agribex de actie #boerzktrespect. Vanuit Open Vld erkennen we de bijzondere maatschappelijke meerwaarde van landbouwers aan onze economie, onze samenleving en onze omgeving. Daarom hebben we geen seconde getwijfeld om onze handtekening te zetten onder deze actie. Boeren zijn ondernemers in het kwadraat. Ze werken in moeilijke omstandigheden en hebben recht op rechtszekerheid en rendabele bedrijven. Vanuit de politiek proberen we daarvoor het juiste klimaat te scheppen.”, besluiten Vautmans, Talpe, Coenegrachts en Ongena.  Nieuwsflash
 
Biologische bestrijders en risico's voor nuttigen voortaan in Inagro's gewasbeschermingsapp Lees meer
 
 
Studiedagen Voedergewassen in 2020Lees meer
 
 
NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020 Lees meer
 
 
Boerderijen worden villa of feestzaalLees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer