Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 dec 2019 08:27 

Boetes niet meer te ontlopen vanaf 2020


Betrapt op rijden zonder gordel, op een kleine snelheidsovertreding of geen voorrang verlenen? Weet dat je vanaf begin 2020 niet meer zal ontsnappen aan uw boete. Vijf brieven ontvang je nog met onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen, een bevel tot betaling en alle herinneringen. Betaal je na die vijf brieven nog niet, dan kan de FOD Financiën je boete en de hoogoplopende extra kosten innen. Zelfs zonder vonnis van de politierechter.

“We willen vanaf 2020 de stap naar de politierechtbank bij wanbetaling van kleine verkeersovertredingen niet meer nemen. We zullen die rechtszaken in de meeste gevallen vervangen door een bevel tot betaling en een gedwongen uitvoering van die betaling”, zegt Edward Landtsheere van de FOD Justitie. Daarvoor is dus geen vonnis meer nodig van de politierechtbank. Het doel van het bevel tot betalen is om de werklast bij de politierechtbank en het parket te verminderen. “De FOD Financiën kan beslag nemen op uw loon, uw auto aan de kant zetten als je niet betaalt als ze je tegenhouden of de boete en de hoogoplopende extra kosten afhouden van wat u terugkrijgt van de belastingen.”
 
Hoogoplopende extra kosten? “Wie een onmiddellijke inning van de politie niet op tijd betaalt, krijgt van het parket een minnelijke schikking die 33 procent duurder is. Wie vervolgens ook deze duurdere minnelijke schikking van het parket op de kast laat liggen, krijgt van het parket een bevel tot betalen aangesmeerd waardoor het boetebedrag met nog eens zo’n 35 procent stijgt”, aldus Edward Landtsheere.
 
Het bevel tot betaling is de derde fase van het Crossborderproject. In een eerste fase in 2017 kreeg de overtreder duidelijkere informatie en de mogelijkheid om online zijn boete te betalen. Daarna volgde de stap van de digitale uitwisseling van informatie tussen politie en justitie,waardoor je als overtreder niet langer meer eerst het proces-verbaal in de brievenbus kreeg van de politie en enkele dagen of weken later dan de vraag voor betaling van justitie. Sinds de tweede fase gebeurt dat met een en dezelfde brief. De automatisering resulteert in minder papierverbruik, minder administratieve werklast waardoor 270 politiemensen zich opnieuw met echt politiewerk kunnen bezighouden en in een volledig overzicht van alle begane verkeersovertredingen door een persoon. Zo kunnen veelplegers in de toekomst gepaster worden aangepakt.
 
Vorig jaar zijn daarom 5 miljoen boetes uitgeschreven. Dat waren er 21 procent meer dan het jaar voordien, dankzij de doorgedreven automatisering. 90 procent van die boetes zijn betaald in de fases van de onmiddellijke inning en de minnelijke schikking. Tien procent van de overtreders betaalde hun boete niet. Zij ontvangen begin volgend jaar mogelijk een bevel tot betaling of zullen in deze overgangsfase toch nog een dagvaarding krijgen om voor de rechter te moeten komen. Dat hangt af van de regio waar ze de overtreding begingen. Antwerpen en Brussel-Halle-Vilvoorde worden genoemd als de eerste parketten waar het nieuwe systeem in werking zal treden. FOD Justitie bevestigt die geruchten niet. Ook over een lanceringsdatum is volgens hen nog geen duidelijkheid. Vrijdag zitten het college van advocaten-generaal, de federale overheidsdiensten Justitie en Financiën en bpost samen om daarover te beslissen.
 
Zal geen enkele overtreder dan nog voor de politierechter verschijnen voor een klein verkeersmisdrijf? “Het openbaar ministerie kan nog altijd zelf kiezen dat iemand een bevel tot betaling in de brievenbus zal krijgen of wordt gedagvaard. In sommige gevallen is een verschijning voor een politierechter nodig om een duidelijk signaal te geven aan de overtreder of hem een alternatieve straf of een verkeerscursus op te leggen.” Ook de overtreder zelf kan nog altijd beroep aantekenen tegen het bevel tot betaling. Dan verschijnt hij voor de rechter waar hij kan uitleggen waarom hij niet inging op de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking en niet akkoord gaat met het bevel tot betalen.
 
Potje breken, potje betalen
 
En wie moord en brand schreeuwt dat buitenlanders wel weer zullen ontsnappen, dient de FOD Justitie onmiddellijk van antwoord. “We gaan bevelen tot betaling uitwisselen met alle EU-lidstaten. De overheid van het thuisland van de overtreder zal de boete innen. Het bedrag gaat ook naar hun staatskas. Belangrijk voor ons is dat ook de buitenlandse overtreder moet betalen. Uiteindelijk zal vanaf nu elke vaststelling van de politie effectief worden vervolgd: geen geseponeerde dossiers meer, noch boetes die in de loop van de procedure verdwijnen. We sluiten de keten volledig. In het belang van de verkeersveiligheid”, eindigt Edward Landtsheere van de FOD Justitie.
 
Zo gaat het nieuwe systeem te werk:
 
Bij een overtreding van de tweede graad, bijvoorbeeld het gebruik van de gsm:
 
STAP 1: Onmiddellijke inning (politie) = 116,00 euro
 
STAP 2: Minnelijke schikking + verhoging conform omzendbrief ongeveer 33% (parket) = 160,00 euro
 
STAP 3: Bevel tot betalen + 35% (parket) en geen bijdrage slachtofferfonds = 216,00 euro
 
Bij een overtreding van de derde graad, bijvoorbeeld een rood licht negeren:
 
STAP 1: Onmiddellijke inning (politie) = 174,00 euro
 
STAP 2: Minnelijke schikking + verhoging conform omzendbrief ongeveer 33% = 235,00 euro
 
STAP 3: Bevel tot Betalen + 35% en bijdrage slachtofferfonds = 517,25 euro  Nieuwsflash
 
Biologische bestrijders en risico's voor nuttigen voortaan in Inagro's gewasbeschermingsapp Lees meer
 
 
Studiedagen Voedergewassen in 2020Lees meer
 
 
NEPG verwacht areaalgroei en kostenstijging in 2020 Lees meer
 
 
Boerderijen worden villa of feestzaalLees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHDís) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer