Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 06 dec 2019 08:41 

MaïsService biedt verzekering voor 2020


In 2020 is Mesurol niet meer toegestaan als zaaizaadontsmetting voor maïs. Daarom heeft Limagrain een unieke verzekering ontwikkeld: LG MaïsService. Dit is een combinatie van de unieke zaadbehandeling Starcover en Force 20CS met een gratis zaaizaadverzekering in geval van vogelschade.

Bij het wegvallen van Mesurol als zaadontsmetting op maïszaad, moeten maïstelers in 2020 voor een andere oplossing kiezen. Limagrain biedt daarom voor het volgende teeltseizoen een combinatie aan van het veelzijdige FORCE 20CS met de biostimulant Starcover op alle Limagrain-maïsrassen.

Meeropbrengst
“Starcover zet aan tot extra wortelgroei en meer microbiële bodemactiviteit”, vertelt commercieel manager Jos Groot Koerkamp. “In recent onderzoek van de Hogeschool Gent is Starcover de enige biostimulator met een aanwijsbare meeropbrengst van meer dan 5%. Zo verzekeren we de teler – naast de hoogst mogelijke bescherming tegen bodemplagen en vogelvraat na inzaai – ook van een vitaler en weerbaarder gewas gedurende het verdere seizoen.”

Extra verzekering
Mochten telers ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch vogelschade constateren, dan zitten ze met de LG MaïsService nog altijd 100% safe. Groot Koerkamp: “Wij vergoeden in dat geval het maïszaad dat nodig is voor over- of bijzaai bij meer dan 25% plantuitval. Dat is onze belofte voor seizoen 2020!”

De LG MaïsService is een totaaloplossing voor teeltbescherming, die is inbegrepen in de zaaizaadprijs.

Zaadbehandeling Starcover + Force 20CS op een LG-maïsras naar keuze
Bijzaai en overzaai in geval van vogelschade 100% vergoed door Limagrain

Let op:
Om gratis mee te doen aan de LG MaïsService moet je maïsaankoop voor 1 mei 2020 geregistreerd worden op lgseeds.nl/maisservice.

Bij het wegvallen van Mesurol als zaadontsmetting op maïszaad, moeten maïstelers in 2020 voor een andere oplossing kiezen. Limagrain biedt daarom voor het volgende teeltseizoen een combinatie aan van het veelzijdige FORCE 20CS met de biostimulant Starcover op alle Limagrain-maïsrassen.

Meeropbrengst
“Starcover zet aan tot extra wortelgroei en meer microbiële bodemactiviteit”, vertelt commercieel manager Jos Groot Koerkamp. “In recent onderzoek van de Hogeschool Gent is Starcover de enige biostimulator met een aanwijsbare meeropbrengst van meer dan 5%. Zo verzekeren we de teler – naast de hoogst mogelijke bescherming tegen bodemplagen en vogelvraat na inzaai – ook van een vitaler en weerbaarder gewas gedurende het verdere seizoen.”

Extra verzekering
Mochten telers ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch vogelschade constateren, dan zitten ze met de LG MaïsService nog altijd 100% safe. Groot Koerkamp: “Wij vergoeden in dat geval het maïszaad dat nodig is voor over- of bijzaai bij meer dan 25% plantuitval. Dat is onze belofte voor seizoen 2020!”

De LG MaïsService is een totaaloplossing voor teeltbescherming, die is inbegrepen in de zaaizaadprijs.

  • Zaadbehandeling Starcover + Force 20CS op een LG-maïsras naar keuze
  • Bijzaai en overzaai in geval van vogelschade 100% vergoed door Limagrain

Let op:
Om gratis mee te doen aan de LG MaïsService moet je maïsaankoop voor 1 mei 2020 geregistreerd worden op lgseeds.nl/maisservice.

   Nieuwsflash
 
Procedures bij de Raad van Vergunningsbetwistingen - Invoering relativiteitseisLees meer
 
 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) - Naleving randvoorwaardenLees meer
 
 
Kleine windmolens bij particulierenLees meer
 
 
Geweigerde aanvragen VLIF-steunLees meer
 
 
Nulbemesting - OntheffingLees meer
 
 
Hitte 2020: erken de schade door zonnebrand in fruit als rampLees meer
 
 
Clarebout Potatoes: Corona deed ons extra investeren ondanks omzetdalingLees meer
 
 
Hitte en droogte worden opgegeten door CoronaLees meer
 
 
Hitteplan: transport van landbouwdierenLees meer
 
 
Nieuwe inschrijvingen voor aanplantsubsidie boslandbouwsystemen (agroforestry) mogelijk tot 18/9Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbieten Lees meer
 
 
Franse derogatie neonicotinoïden voor suikerbietenLees meer
 
 
Uitbreiding win-winlening definitief goedgekeurd Lees meer
 
 
Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in het tuinbouwbedrijfLees meer
 
 
Nieuwe corona-maatregelen West-Vlaanderen seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor aardappelen tot 28/8Lees meer
 
 
Prijs landbouwgrond stijgt opnieuw Lees meer
 
 
Covid 19: vergoeding aanvragen voor sierteeltLees meer
 
 
COVID-19: compensatie sierteelthouders die een omzetdaling geleden hebbenLees meer
 
 
COVID-19: compensatie aardappeltelers met onverkoopbare stock vrije aardappelenLees meer