Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 dec 2019 10:25 

Nieuwe landbouwvoertuigen: verplicht Europees gelijkvormigheidsattest vanaf 1 januari 2020


Als u vanaf 1 januari 2020 een nieuw landbouwvoertuig koopt en in gebruik neemt, hebt u een Europees gelijkvormigheidsattest (Certificate of Conformity of COC) nodig. Dat vervangt dan het Proces-verbaal van Goedkeuring (PVG) en Proces-verbaal van Benaming (PVB). Ga bij aankoop van een nieuw landbouwvoertuig dus steeds na of u van de verkoper de juiste documenten krijgt. De nieuwe eisen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen en passen binnen Europese regelgeving.

Opgelet, voor tweedehandsvoertuigen kan de regelgeving licht verschillen, afhankelijk van wanneer uw voertuig in gebruik is genomen. 

Voor welke landbouwvoertuigen?

De nieuwe eisen zijn van toepassing op:

  • tractoren op wielen (categorie T)
  • tractoren op rupsbanden (categorie C)
  • aanhangwagens (categorie R)
  • verwisselbare getrokken machines (categorie S)

De nieuwe eisen zijn niet van toepassing op:

  • volledig gedragen landbouwmachines (zoals rotoreggen, frezen, …)
  • zelfrijdende landbouwmachines (zoals maïshakselaars, maaidorsers, zelfrijdende sproeimachines en gewasoogstmachines, …)
Geen gelijkvormigheidsattest?

Het Europees gelijkvormigheidsattest moet steeds door de verkoper worden afgeleverd. Hebt u dat niet, dan kunt u, via uw verkoper, een individuele goedkeuringsprocedure aanvragen waarbij het voertuig een reeks testen moet doorlopen en aan verschillende technische vereisten moet voldoen. Na afloop krijgt u een nationaal individueel goedkeuringscertificaat (IGC).

Keuringsbewijs blijft ook verplicht

Rijdt u met een nieuwe tractor op wielen of rupsbanden, of met een aanhangwagen, zorg dan dat u steeds een geldig keuringsbewijs voor deze voertuigen bij hebt

Dat geldt ook voor verwisselbare getrokken machines met een maximale snelheid van meer dan 40 km/uur (categorie Sb)

Voor een nieuwe verwisselbaar getrokken machine met een snelheid tot 40 km/uur (categorie Sa) moet u geen keuringsbewijs voorleggen, omdat die voertuigen niet naar de technische keuring moeten.  

Meer info?

Meer informatie over tweedehandslandbouwvoertuigen, de nieuwe eisen, de wijzigingen per voertuigcategorie, het gelijkvormigheidsattest en de individuele goedkeuringsprocedure vindt u op www.vlaanderen.be/landbouwvoertuigen.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer