Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 dec 2019 09:41 

ABS blijft hameren op #boerzktrespect


De voorbije weken was de onvrede van de boeren in onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk) hot news. In België en Vlaanderen waren er nog geen tractorkolonnes die onze autosnelwegen en hoofdstad lam legden. Dit betekent echter niet dat alles peis en vree is bij onze landbouwers.

Echt niet, want bij de start van de nationale landbouwbeurs Agribex, moeten wij helaas meedelen dat er bijzonder veel ongerustheid en onvrede is bij onze boeren. Onze boerenstiel blijft sterk onder druk staan. Diverse zaken, klimaatverandering, milieuproblemen, gewasbescherming, dierenwelzijn, vleesconsumptie, … worden steeds, en zeer dikwijls onterecht, gelinkt aan onze hedendaagse landbouw. Hierdoor blijft de psychische druk op de individuele landbouwer dagelijks toenemen, dit door de zware, maatschappelijk negatieve druk! En dit terwijl onze boeren eigenlijk maar één zaak verdienen, namelijk RESPECT voor wat ze doen: er voor zorgen dat er elke dag bij iedereen een gevarieerd aanbod van gezond voedsel op tafel kan komen en dat ons platteland leeft.

Op de vorige editie van de nationale landbouwbeurs Agribex lanceerde het ABS haar pinactie ‘BOER (M/V) ZKT RESPECT’. Het ABS pakte uit met deze actie omwille van het  gegeven dat de boerenstiel steeds sterker onder druk kwam te staan. We zijn twee jaar verder en Agribex 2019 gaat van start. Zijn er ondertussen veranderingen die de  beroepssituatie van onze boeren verbeteren of het respect hebben doen toenemen? Neen, wij zien er geen!
Eigenlijk is de situatie nog verslechterd. Er is een nieuw MAP (mestactieplan), quasi onwerkbaar voor de boer en respectloos voor wie elke dag zijn rug krom werkt. Dit bewijst  dat er te vaak door de beleidsmakers beslissingen genomen worden, boven de hoofden van onze boeren.
In het kader van klimaat, dierenwelzijn, vleesconsumptie, … is er zelfs een trend waarbij bepaalde groepen er niet voor terugdeinzen om aan ‘boeren-bashing’ te doen. Voor deze  groepen staat onze hardwerkende boer aan de kant ‘waar het kwaad geschiedt’. Dit terwijl onze sector nu en de voorbije maanden en jaren bijzonder veel inspanningen leverde en  levert om bijvoorbeeld klimaatproblemen te helpen oplossen. 

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme hierover: “Als het gaat over landbouw heb ik de indruk dat men alles op één hoopje gooit op aangeven van drukkingsgroepen die zelf weinig of  geen kaas gegeten hebben van onze hedendaagse landbouw. Wij werken nochtans  dagelijks keihard, en dit tegen dikwijls een te laag inkomen, maar wel met heel veel respect voor onze dieren, onze grond en onze omgeving.”
Onze Vlaamse land- en tuinbouwers zijn de eerste schakel in onze voedselketen en voedselproductie is van levensbelang, zelfs van strategisch belang, voor een maatschappij,  ook in Vlaanderen. Het is onze overtuiging dat onze ABS-slogan ‘no farmers, no food, no future’ altijd blijft gelden. Gisteren, vandaag en morgen!

Het ABS blijft daarom ook op de RESPECT-nagel kloppen. Op Agribex 2019 blijven wij onze ’BOER (M/V) ZKT RESPECT’-pinactie uitvoeren. Bezoekers aan onze stand zullen  enthousiast deze pin opgespeld krijgen.

Daarnaast lanceren wij ook #boerzktrespect via de sociale media. “boer zoekt respect” is een boodschap die meer dan ooit aan de orde is.

Hendrik Vandamme: “De schreeuw om meer respect voor het “boerenwerk” weerklinkt steeds luider in onze buurlanden en geeft ons als ABS ook bredere steun voor onze slagzin  “boer zoekt respect”, een boodschap die meer dan ooit aan de orde is en die we op Agribex opnieuw klaar en duidelijk zullen uitspreken. Wat de voorbije weken gebeurde in  onze buurlanden, waar boeren massaal de straat opkwamen, was een meer dan duidelijk signaal aan de politici dat hun beleidsvisies niet te rijmen vallen met de dagelijkse praktijk op een boerderij. In Nederland heb je de stikstofdiscussie, in Duitsland de onhaalbare voorstellen voor een veel te strikte fyto-regelgeving en in Frankrijk heb je dat laatste ook en  daar bovenop het gegeven dat hun platteland versneld leegloopt wegens het gebrek aan inkomen bij de boeren Om te kunnen inspelen op alle nieuwe vragen heb je uiteraard de  financiële middelen nodig, een deftig en leefbaar inkomen dus. Dat inkomen opbouwen begint bij respect voor wat we doen: we produceren voedsel, we zorgen voor werk op het  platteland, we verzorgen het onderhoud ervan, we houden het platteland levend, ook in het dichtbebouwde en –bevolkte Vlaanderen. Al die taken lijken zo vanzelfsprekend maar ze zijn het niet! Al die taken invullen verdient een betere verloning, door correcte prijzen en door een correcte (financiële) maatschappelijke waardering voor de “groene” taken die we vervullen. We zullen onze boodschap ook overmaken aan Hilde Crevits, onze nieuwe Vlaamse minister van landbouw, ook bevoegd voor innovatie, wanneer ze onze stand op  Agribex zal bezoeken. Andere prominenten hebben zich ook aangemeld, ook hen zullen we deze boodschap meegeven. Landelijk Vlaanderen ligt bij wijze van spreken aan het infuus van de landbouw maar dat beseft men niet in progressieve en stedelijke kringen.”

Het ABS herhaalt haar vraag voor meer ‘RESPECT’ aan de beleidsmakers, aan de media, aan de distributiesector, aan de consumenten, … kortom aan iedereen.
Om dit te bekrachtigen zal het ABS op haar stand op Agribex (standnr. 5309 in hal 5) de diverse prominente bezoekers (politici, beleidsmakers, journalisten, ketenpartners, …)  verzoeken om onze vraag naar respect voor de land- en tuinbouw(st)ers mee te onderschrijven.  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer