Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 03 dec 2019 09:41 

ABS blijft hameren op #boerzktrespect


De voorbije weken was de onvrede van de boeren in onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk) hot news. In België en Vlaanderen waren er nog geen tractorkolonnes die onze autosnelwegen en hoofdstad lam legden. Dit betekent echter niet dat alles peis en vree is bij onze landbouwers.

Echt niet, want bij de start van de nationale landbouwbeurs Agribex, moeten wij helaas meedelen dat er bijzonder veel ongerustheid en onvrede is bij onze boeren. Onze boerenstiel blijft sterk onder druk staan. Diverse zaken, klimaatverandering, milieuproblemen, gewasbescherming, dierenwelzijn, vleesconsumptie, … worden steeds, en zeer dikwijls onterecht, gelinkt aan onze hedendaagse landbouw. Hierdoor blijft de psychische druk op de individuele landbouwer dagelijks toenemen, dit door de zware, maatschappelijk negatieve druk! En dit terwijl onze boeren eigenlijk maar één zaak verdienen, namelijk RESPECT voor wat ze doen: er voor zorgen dat er elke dag bij iedereen een gevarieerd aanbod van gezond voedsel op tafel kan komen en dat ons platteland leeft.

Op de vorige editie van de nationale landbouwbeurs Agribex lanceerde het ABS haar pinactie ‘BOER (M/V) ZKT RESPECT’. Het ABS pakte uit met deze actie omwille van het  gegeven dat de boerenstiel steeds sterker onder druk kwam te staan. We zijn twee jaar verder en Agribex 2019 gaat van start. Zijn er ondertussen veranderingen die de  beroepssituatie van onze boeren verbeteren of het respect hebben doen toenemen? Neen, wij zien er geen!
Eigenlijk is de situatie nog verslechterd. Er is een nieuw MAP (mestactieplan), quasi onwerkbaar voor de boer en respectloos voor wie elke dag zijn rug krom werkt. Dit bewijst  dat er te vaak door de beleidsmakers beslissingen genomen worden, boven de hoofden van onze boeren.
In het kader van klimaat, dierenwelzijn, vleesconsumptie, … is er zelfs een trend waarbij bepaalde groepen er niet voor terugdeinzen om aan ‘boeren-bashing’ te doen. Voor deze  groepen staat onze hardwerkende boer aan de kant ‘waar het kwaad geschiedt’. Dit terwijl onze sector nu en de voorbije maanden en jaren bijzonder veel inspanningen leverde en  levert om bijvoorbeeld klimaatproblemen te helpen oplossen. 

ABS-voorzitter Hendrik Vandamme hierover: “Als het gaat over landbouw heb ik de indruk dat men alles op één hoopje gooit op aangeven van drukkingsgroepen die zelf weinig of  geen kaas gegeten hebben van onze hedendaagse landbouw. Wij werken nochtans  dagelijks keihard, en dit tegen dikwijls een te laag inkomen, maar wel met heel veel respect voor onze dieren, onze grond en onze omgeving.”
Onze Vlaamse land- en tuinbouwers zijn de eerste schakel in onze voedselketen en voedselproductie is van levensbelang, zelfs van strategisch belang, voor een maatschappij,  ook in Vlaanderen. Het is onze overtuiging dat onze ABS-slogan ‘no farmers, no food, no future’ altijd blijft gelden. Gisteren, vandaag en morgen!

Het ABS blijft daarom ook op de RESPECT-nagel kloppen. Op Agribex 2019 blijven wij onze ’BOER (M/V) ZKT RESPECT’-pinactie uitvoeren. Bezoekers aan onze stand zullen  enthousiast deze pin opgespeld krijgen.

Daarnaast lanceren wij ook #boerzktrespect via de sociale media. “boer zoekt respect” is een boodschap die meer dan ooit aan de orde is.

Hendrik Vandamme: “De schreeuw om meer respect voor het “boerenwerk” weerklinkt steeds luider in onze buurlanden en geeft ons als ABS ook bredere steun voor onze slagzin  “boer zoekt respect”, een boodschap die meer dan ooit aan de orde is en die we op Agribex opnieuw klaar en duidelijk zullen uitspreken. Wat de voorbije weken gebeurde in  onze buurlanden, waar boeren massaal de straat opkwamen, was een meer dan duidelijk signaal aan de politici dat hun beleidsvisies niet te rijmen vallen met de dagelijkse praktijk op een boerderij. In Nederland heb je de stikstofdiscussie, in Duitsland de onhaalbare voorstellen voor een veel te strikte fyto-regelgeving en in Frankrijk heb je dat laatste ook en  daar bovenop het gegeven dat hun platteland versneld leegloopt wegens het gebrek aan inkomen bij de boeren Om te kunnen inspelen op alle nieuwe vragen heb je uiteraard de  financiële middelen nodig, een deftig en leefbaar inkomen dus. Dat inkomen opbouwen begint bij respect voor wat we doen: we produceren voedsel, we zorgen voor werk op het  platteland, we verzorgen het onderhoud ervan, we houden het platteland levend, ook in het dichtbebouwde en –bevolkte Vlaanderen. Al die taken lijken zo vanzelfsprekend maar ze zijn het niet! Al die taken invullen verdient een betere verloning, door correcte prijzen en door een correcte (financiële) maatschappelijke waardering voor de “groene” taken die we vervullen. We zullen onze boodschap ook overmaken aan Hilde Crevits, onze nieuwe Vlaamse minister van landbouw, ook bevoegd voor innovatie, wanneer ze onze stand op  Agribex zal bezoeken. Andere prominenten hebben zich ook aangemeld, ook hen zullen we deze boodschap meegeven. Landelijk Vlaanderen ligt bij wijze van spreken aan het infuus van de landbouw maar dat beseft men niet in progressieve en stedelijke kringen.”

Het ABS herhaalt haar vraag voor meer ‘RESPECT’ aan de beleidsmakers, aan de media, aan de distributiesector, aan de consumenten, … kortom aan iedereen.
Om dit te bekrachtigen zal het ABS op haar stand op Agribex (standnr. 5309 in hal 5) de diverse prominente bezoekers (politici, beleidsmakers, journalisten, ketenpartners, …)  verzoeken om onze vraag naar respect voor de land- en tuinbouw(st)ers mee te onderschrijven.  Nieuwsflash
 
Erkenning storm en rukwinden 9-15 maart 2019 als algemene ramp Lees meer
 
 
Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid Lees meer
 
 
SALV biedt kompas met aanbevelingen voor klimaatbestendige visserijsector Lees meer
 
 
Succesvolle studiedag vloeibaar bemesten Lees meer
 
 
Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in Lees meer
 
 
Rundveesector - Imago-ondersteunende initiatieven Lees meer
 
 
Slachthuizen - Omgevingslawaai tijdens het slachtproces Lees meer
 
 
Inzet seizoenarbeiders in land- en tuinbouwLees meer
 
 
VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020Lees meer
 
 
Moeskopperijverbod Lees meer
 
 
Bejaging everzwijnenLees meer
 
 
158.000 subsidie voor studie naar oude landbouwmethode Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten tegen Pythium door behandeling zaaizaad vlasLees meer
 
 
Stijging van de perenprijzenLees meer
 
 
Handelsmissie naar China en onze productenLees meer
 
 
Op zoek naar gecombineerde waterbuffers bij landbouwersLees meer
 
 
Landbouwparlement op Agribex 2019: Slotspeech Johan ColpaertLees meer
 
 
Enkele gunstige wendingen na een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Agribex: brede weersverzekering toegelichtLees meer
 
 
De ondersteuning van bioclusters Lees meer
 
 
Corruptie bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid Lees meer
 
 
Belgisch varkensvlees naar ChinaLees meer
 
 
Het pesticidegebruik in de landbouw Lees meer
 
 
Erkenning van Vlaanderen als aparte agrarische productie-entiteit Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030Lees meer
 
 
Erkenning algemene ramp overstromingen 19 mei 2019 (WalloniŽ)Lees meer
 
 
Biodiesel en varkenspest doen palmolie boomenLees meer
 
 
Selectieve herbiciden voor niet-professioneel gebruik: einde van de gebruiksperiode 1Lees meer
 
 
MAP5 nog maar eens een flopLees meer
 
 
Kerstboomkwekers in de clinch met Ikea Lees meer
 
 
Europa staakt strijd tegen door Chinezen gevreesde bacterievuurLees meer
 
 
Toegang tot landbouwgrond voor CSA-boerenLees meer
 
 
17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6.4 miljoen euro voor opleidingen rond AI en CS Lees meer
 
 
Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter Lees meer
 
 
Een POC kan de positie van de boer versterkenLees meer