Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 28 nov 2019 21:38 

Bestrijding van aardappelcysteaaltjes


In toepassing van een Europese richtlijn voert het FAVV sinds 2010 jaarlijks een monitoring uit op de aanwezigheid van cysteaaltjes in consumptieaardappelpercelen. Deze monitoring bestaat uit de analyse van bodemmonsters die zijn genomen op ongeveer 400 percelen waar consumptieaardappelen of hoevepootgoed werden geoogst. De huidige resultaten hebben de aanwezigheid van levensvatbare cysten aangetoond in bijna 3% van de productiepercelen voor consumptieaardappelen (variërend van 0 tot 7% volgens de provincie).

De  contaminaties  zijn  vooral  geconcentreerd  in  de  provincies  Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,  Antwerpen  en  Vlaams-Brabant;  in  Wallonië  is  enkel  Henegouwen  getroffen,  maar  op  veel kleinere schaal. Wat het hoevepootgoed betreft, werden cysten aangetroffen in twee provincies met respectievelijk 1,7% en 3,2% van de besmette percelen. Hoewel de besmettingspercentages aanzienlijk hoger zijn bij consumptieaardappelen, stellen we soms eveneens besmettingen vast op productiepercelen van hoevepootgoed waarvoor er geen analyse van het perceel vóór de productie vereist is. 

Ter herinnering, deze analyse is enkel vereist wanneer het gaat om hoevepootgoed dat gebruikt wordt buiten de gemeente waar de productie-eenheid is gevestigd en de aangrenzende gemeenten ervan; de voorafgaande analyse is ook vereist wanneer het pootgoed wordt opgeslagen in de installaties van derden.  Deze resultaten tonen aan dat het risico op verspreiding van Globodera door hoevepootgoed dus niet te verwaarlozen is.

Om  dit  risico  te  beperken,  is  het,  naast  het  naleven  van  de  teeltrotaties  en  de  bestrijding  van  aardappelopslag, ten zeerste aan te raden om de percelen waar het hoevepootgoed zal worden geteeld, vóór de opplant te laten testen.  Nieuwsflash
 
Erkenning storm en rukwinden 9-15 maart 2019 als algemene ramp Lees meer
 
 
Nieuwe EU-regels voor de plantengezondheid Lees meer
 
 
SALV biedt kompas met aanbevelingen voor klimaatbestendige visserijsector Lees meer
 
 
Succesvolle studiedag vloeibaar bemesten Lees meer
 
 
Oostenrijk trekt gepland glyfosaatverbod in Lees meer
 
 
Rundveesector - Imago-ondersteunende initiatieven Lees meer
 
 
Slachthuizen - Omgevingslawaai tijdens het slachtproces Lees meer
 
 
Inzet seizoenarbeiders in land- en tuinbouwLees meer
 
 
VLAM presenteert vandaag zijn promotieplannen voor 2020Lees meer
 
 
Moeskopperijverbod Lees meer
 
 
Bejaging everzwijnenLees meer
 
 
158.000 subsidie voor studie naar oude landbouwmethode Lees meer
 
 
Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten tegen Pythium door behandeling zaaizaad vlasLees meer
 
 
Stijging van de perenprijzenLees meer
 
 
Handelsmissie naar China en onze productenLees meer
 
 
Op zoek naar gecombineerde waterbuffers bij landbouwersLees meer
 
 
Landbouwparlement op Agribex 2019: Slotspeech Johan ColpaertLees meer
 
 
Enkele gunstige wendingen na een moeilijk jaar 2018 voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Agribex: brede weersverzekering toegelichtLees meer
 
 
De ondersteuning van bioclusters Lees meer
 
 
Corruptie bij het gemeenschappelijk landbouwbeleid Lees meer
 
 
Belgisch varkensvlees naar ChinaLees meer
 
 
Het pesticidegebruik in de landbouw Lees meer
 
 
Erkenning van Vlaanderen als aparte agrarische productie-entiteit Lees meer
 
 
Actualiteitsdebat over het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030Lees meer
 
 
Erkenning algemene ramp overstromingen 19 mei 2019 (WalloniŽ)Lees meer
 
 
Biodiesel en varkenspest doen palmolie boomenLees meer
 
 
Selectieve herbiciden voor niet-professioneel gebruik: einde van de gebruiksperiode 1Lees meer
 
 
MAP5 nog maar eens een flopLees meer
 
 
Kerstboomkwekers in de clinch met Ikea Lees meer
 
 
Europa staakt strijd tegen door Chinezen gevreesde bacterievuurLees meer
 
 
Toegang tot landbouwgrond voor CSA-boerenLees meer
 
 
17 goedgekeurde projecten en nieuwe oproep van 6.4 miljoen euro voor opleidingen rond AI en CS Lees meer
 
 
Waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen moet beter Lees meer
 
 
Een POC kan de positie van de boer versterkenLees meer