Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 28 nov 2019 21:38 

Bestrijding van aardappelcysteaaltjes


In toepassing van een Europese richtlijn voert het FAVV sinds 2010 jaarlijks een monitoring uit op de aanwezigheid van cysteaaltjes in consumptieaardappelpercelen. Deze monitoring bestaat uit de analyse van bodemmonsters die zijn genomen op ongeveer 400 percelen waar consumptieaardappelen of hoevepootgoed werden geoogst. De huidige resultaten hebben de aanwezigheid van levensvatbare cysten aangetoond in bijna 3% van de productiepercelen voor consumptieaardappelen (variërend van 0 tot 7% volgens de provincie).

De  contaminaties  zijn  vooral  geconcentreerd  in  de  provincies  Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen,  Antwerpen  en  Vlaams-Brabant;  in  Wallonië  is  enkel  Henegouwen  getroffen,  maar  op  veel kleinere schaal. Wat het hoevepootgoed betreft, werden cysten aangetroffen in twee provincies met respectievelijk 1,7% en 3,2% van de besmette percelen. Hoewel de besmettingspercentages aanzienlijk hoger zijn bij consumptieaardappelen, stellen we soms eveneens besmettingen vast op productiepercelen van hoevepootgoed waarvoor er geen analyse van het perceel vóór de productie vereist is. 

Ter herinnering, deze analyse is enkel vereist wanneer het gaat om hoevepootgoed dat gebruikt wordt buiten de gemeente waar de productie-eenheid is gevestigd en de aangrenzende gemeenten ervan; de voorafgaande analyse is ook vereist wanneer het pootgoed wordt opgeslagen in de installaties van derden.  Deze resultaten tonen aan dat het risico op verspreiding van Globodera door hoevepootgoed dus niet te verwaarlozen is.

Om  dit  risico  te  beperken,  is  het,  naast  het  naleven  van  de  teeltrotaties  en  de  bestrijding  van  aardappelopslag, ten zeerste aan te raden om de percelen waar het hoevepootgoed zal worden geteeld, vóór de opplant te laten testen.  Nieuwsflash
 
2019 was een stabiel jaar voor de Europese tractorverkoop Lees meer
 
 
COVID-19: tegemoetkoming VLIF aan land- en tuinbouwers met liquiditeitsproblemenLees meer
 
 
200.000 kandidaten om Franse landbouwers handje te helpen Lees meer
 
 
Europees voorzitter Ursula von der Leyen steekt de landbouw een hart onder de riemLees meer
 
 
Corona crisis in de aardappelsector hakt diep in op seizoen 2019 én 2020Lees meer
 
 
Verzamelaanvraag en meststoffenbeleidLees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Nieuwe onlinecampagne verse aardappelen van VLAM naar millennialsLees meer
 
 
Waakzaamheid eventuele vroege gele roest in wintertarwe - Update bladluisdruk wintergranen Lees meer
 
 
Versoepeling van de regels voor seizoensarbeiders Lees meer
 
 
Corona: Benefriet helpt Nederlandse akkerbouwersLees meer
 
 
Voedingsindustrie is broodnodig in tijden van coronacrisis Lees meer
 
 
1 september 2020 is laatste dag om oude papieren fosfaatanalyses in te dienen bij Mestbank Lees meer
 
 
Corona crisis: voedselprijzen dalen wereldwijdLees meer
 
 
Coronavirus: de economische verliezen voor ondernemingen beperken Lees meer
 
 
Evolutie landbouwoppervlakten Lees meer
 
 
Voorbereiding droogteaanpak gaat doorLees meer
 
 
Kwekers uit sierteeltsector lanceren eigen bestel- en leverdienst Lees meer