Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 06 sep 2019 09:02 

Droogtemaatregelen opnieuw verlengd in West-Vlaanderen


Door de aanhoudende droogte geldt sinds juli een oppompverbod voor landbouwers in West-Vlaanderen. Op 4 september besliste West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé dat het opnieuw mogelijk is om te capteren uit een deel van de Mandel en de Gaverbeek. Enkel op het gedeelte 1e categorie is captatie toegestaan. Voor de overige waterlopen blijft het oppompverbod van kracht.

Wat houdt het verbod precies in?   Op basis van het besluit van de gouverneur (dd. 4 september) is het verboden om water te capteren uit alle waterlopen gelegen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, met uitzondering van:
  • waterlopen gelegen in de Oostkustpolder;
  • waterlopen gelegen in de Nieuwe Polder van Blankenberge;
  • de Mandel (enkel op het gedeelte 1e categorie) en
  • de Gaverbeek (enkel op het gedeelte 1e categorie).

> Op deze kaart zie je een algemeen overzicht van waar je wel en niet mag capteren.

kaartpersbericht_captatie04092019.jpg  


Vergunning nodig        

Om water te kunnen oppompen uit de onbevaarbare waterlopen in de Oostkustpolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge moet je als landbouwer wel over de nodige vergunning beschikken. Binnen de polders neem je daarvoor contact op met het betrokken polderbestuur. Voor captaties uit de bevaarbare waterlopen kan je hiernalezen wat er moet gebeuren.

Wat mag wel nog?

  • Een captatieverbod is geen irrigatieverbod. Heb je nog water in eigen voorraden, dan mag je dat water wel gebruiken voor irrigatie.
  • Dieren die in de weide staan, mogen via een weidepomp water drinken uit een waterloop.
  • Water capteren met een spuittoestel om gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen is wel nog toegestaan.

De alternatieven

1. Aquafin opent opnieuw aantal stations voor waterbevoorrading        

Aquafin stelt opnieuw water ter beschikking. Omdat er sinds dit jaar wettelijke verplichtingen zijn om dit water aan te bieden, kan Aquafin dat niet meer op alle waterzuiveringsstations voorzien. Momenteel is dat in de provincie West-Vlaanderen enkel mogelijk in de stations in Roeselare, Menen, Harelbeke, Waregem, Ieper, Tielt, Diksmuide, Brugge en Oostende. Aquafin bekijkt nog of het binnen de nieuwe wetgeving mogelijk is om extra locaties open te stellen.         

> Op deze kaart vind je de adressen en openingsuren van de zuiveringsstations.        

Vooraleer je water ophaalt, moet je een contract afsluiten.  Aquafin vraagt een vergoeding van € 160 per maand, ongeacht de hoeveelheid water die je ophaalt.    

> Vul eerst dit formulier in vooraleer je water ophaalt bij Aquafin.        

Ook belangrijk: Volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving is het gebruik van effluent onderhevig aan het mestdecreet. Dat betekent dat Aquafin een register zal bijhouden en driemaandelijks aan de Mestbank zal rapporteren. Houd er rekening mee dat dit 'water' dus ook meetelt in de mestbalans van je bedrijf.

2. Drinkwater voor vee

Er worden geen uitzonderingen toegestaan voor captatie van drinkwater voor vee. Veehouders die door hun eigen watervoorraad heen zitten én geen aansluiting hebben op het openbaar drinkwaternet, kunnen wel een beroep doen op de brandweer voor wateraanvoer. Om van die uitzondering gebruik te maken heb je als veehouder een attest nodig van je gemeentebestuur waaruit blijkt dat er op het postadres effectief geen aansluiting is op het openbaar leidingwaternet.       
3. Lokale initiatieven om water beschikbaar te stellen        

 Verschillende gemeenten nemen initiatieven om lokaal water aan te bieden. Opvangen van bemalingswater bij bouwputten is een voorbeeld. Het is belangrijk om de informatiekanalen van je eigen gemeente of stad op te volgen.       

Ook op de website van de provinciale dienst waterlopen wordt een overzicht bijgehouden van gekende initiatieven om bijvoorbeeld private putten open te stellen.        

> Bekijk het overzicht van alle gekende alternatieven bij de provincie West-Vlaanderen.

Strenge controles

De gouverneur gaf tijdens het overleg nog mee dat er een strikte handhaving van de opgelegde captatiebeperkingen toegepast zal worden.

Meer info vind je op deze webpagina van de Provincie West-Vlaanderen en op www.opdehoogtevandroogte.be.         

Documenten kaart_captatieverbod_4092019.pdfkaart_captatieverbod_4092019.pdfpolitiebesluit4september2019.pdfpolitiebesluit4september2019.pdf


  Nieuwsflash
 
Boerderijen worden villa of feestzaalLees meer
 
 
Suikerbietcampagne 2019/20 eindigt eind januariLees meer
 
 
Nitraatresiducampagne 2019 Lees meer
 
 
Intrekking RIPELOCK VP, RIPELOCK TABS, FASTAC en CYMCOLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s) - Europese doelstellingen Lees meer
 
 
Steunmaatregelen crisis fruitsectorLees meer
 
 
Jachtexamen 2020 Lees meer
 
 
Al 99,2 miljoen euro aan schadevergoedingen voor erkende landbouwramp 2018 Lees meer
 
 
Analyse van het klimaatbeleid door onderzoekers van de KU LeuvenLees meer
 
 
Grootschalige irrigatie kan extreme hitte door klimaatopwarming lokaal temperen Lees meer
 
 
Toegang tot de samenstelling van formuleringen van gewasbeschermingsmiddelen Lees meer
 
 
Resultaten Eurobarometer en vertrouwen in en de steun voor de EULees meer
 
 
Vraag om uitleg over dierenwelzijn in kalkoenkwekerijen Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in land- en tuinbouw - Investeringssteun Lees meer
 
 
Innovatieve projecten in agrovoedingssector - Investeringssteun Lees meer
 
 
Landbouwrampen: behandeling schadedossiersLees meer
 
 
Belgapom : standpunt werkwijze aardappelbewaring oogst 2020 Lees meer
 
 
Maatregelen mbt bruinrot Antwerpen en LimburgLees meer
 
 
4 miljoen euro om waterschaarste bij langdurige droogte aan te pakkenLees meer