Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 20 jun 2019 15:55 

SALV verkent innovatieve ketens aan zee


De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bracht zijn netwerk samen in Oostende om het potentieel van innovatieve ketens aan zee te verkennen. Als locatie koos de SALV voor De Cierk en de vernieuwde vismijn. De adviesraad plaatst daarmee de kracht van samenwerking en innovatie voor de Vlaamse landbouw en visserij centraal.

In de SALV laten negentien ledenorganisaties uit het brede middenveld in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het landbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen. Naar aanleiding van het netwerkevent van de adviesraad ontvingen Willy Versluys en Stephanie Debels van De Cierk en Sylvie Becaus van Vlaamse Visveiling  sleutelfiguren uit de land- en tuinbouw en visserij. De bedrijfsleiders verwelkomden ruim 70 genodigden uit 34 organisaties en instellingen.

SALV en TWV zetten de koers uit voor een duurzame visserij

Binnen de SALV buigt de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) zich over de dossiers inzake visserij en maritiem beleid. De organisaties uit de visserijsector tonen de beleidsmakers de bakens waarbinnen de duurzame toekomst van de visserij kan worden uitgetekend. Dat blijkt recent nog uit de Prioriteitennota Visserij 2019-2024 en het advies over het Vlaams visserijprogramma 2021-2027.

Emiel Brouckaert, voorzitter TWV: “De TWV bouwt mee aan de toekomst van de visserij, en schenkt daarbij aandacht aan elke vorm van innovatie binnen de hele sector. Die brede belangstelling brengt ons vandaag naar twee bedrijven die elk volgens een eigen strategie en positionering in de visserijcluster zuurstof geven aan die toekomst.”

Tijdens de voorstelling van het werkingsjaar (jaarverslag 2018) bleek dat de SALV drie gerichte adviezen over de visserij uitbracht. 2018 bleek voor de adviesraad een bijzonder productief jaar. De adviesraad bracht in totaal 23 adviezen uit. Daarnaast publiceerde het secretariaat een rapport over klimaatslimme landbouw en een jubileumboek. Want de SALV vierde in 2018 zijn tiende verjaardag.

Een voorproefje op de toekomst: De Cierk en de nieuwe vismijn

De locatie van het SALV-event illustreert de kracht van innovatie en samenwerking in de visserij- én landbouwsector. De Cierk opent later dit jaar, maar de SALV mocht al eens proeven van het nieuwe concept. De Cierk plaatst de consument centraal en bouwt rond hem of haar nieuwe waardeketens op. Onder hetzelfde dak zullen verschillende winkels in De Cierk zorgvuldig geselecteerde premium producten aanbieden uit de visserij én de landbouw. Daarnaast komt er ook een culinair belevingscentrum voor inspirerende kookworkshops.

Vlak naast De Cierk opent de vernieuwde Oostendse vismijn weldra haar deuren. Naast een hogere efficiëntie mikt de Vlaamse Visveiling nv met investeringen in de koude keten ook op kwaliteit. Met de moderne koelinfrastructuur zal de kwaliteit van de visproducten verder toenemen.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV: “De Cierk en de visveiling creëren meerwaarde door producenten, handelaren en consumenten te laten samenkomen. En net dat is in essentie ook de meerwaarde van de SALV. Want het is door uiteenlopende organisaties samen te brengen en constructief te laten samenwerken dat de adviesraad een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van een gedragen landbouw- en visserijbeleid.”



  Nieuwsflash
 
Megastallen zetten traditionele boeren uit de markt Lees meer
 
 
International Fair Milk ConferenceLees meer
 
 
Vlaamse Regering legt de inhoud van 23 opleidingen vast Lees meer
 
 
Succesvol seminarie branche- en producentenorganisaties in de landbouw Lees meer
 
 
De Vlaamse biogassector in 2018 Lees meer
 
 
VLAIO: stel je vragen via WhatsAppLees meer
 
 
Basismaatregel vanggewasen in gebiedstypes 1, 2, 3Lees meer
 
 
ADAMA, BASF, Corteva Agriscience, Nufarm en Syngenta promoten CSTLees meer
 
 
Vrijwillige intrekking van de vergunning van BIXAZOR Lees meer
 
 
No-dealbrexit raakt groente- en fruittoevoer Lees meer
 
 
Commissies in Vlaams Parlement opgericht Lees meer
 
 
Brexit: strategie FIT voor het aantrekken van buitenlandse investeringenLees meer
 
 
Veetournee: ‘Langleefbaarheid bij jongvee’ en ‘Generatiewissel’ Lees meer
 
 
Brede weersverzekering komt vanaf 2020 in de plaats van rampenfonds Lees meer
 
 
'BoerVriendelijk'Lees meer
 
 
Publicatie van de Harmonised Risk Indicators (HRI’s) voor BelgiëLees meer
 
 
PCA/Fiwap noteringLees meer
 
 
Vraag naar recuperatie van meststoffen in elke regioLees meer