Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 20 jun 2019 15:55 

SALV verkent innovatieve ketens aan zee


De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) bracht zijn netwerk samen in Oostende om het potentieel van innovatieve ketens aan zee te verkennen. Als locatie koos de SALV voor De Cierk en de vernieuwde vismijn. De adviesraad plaatst daarmee de kracht van samenwerking en innovatie voor de Vlaamse landbouw en visserij centraal.

In de SALV laten negentien ledenorganisaties uit het brede middenveld in constructieve dialoog hun gezamenlijke stem horen over het landbouw- en visserijbeleid in Vlaanderen. Naar aanleiding van het netwerkevent van de adviesraad ontvingen Willy Versluys en Stephanie Debels van De Cierk en Sylvie Becaus van Vlaamse Visveiling  sleutelfiguren uit de land- en tuinbouw en visserij. De bedrijfsleiders verwelkomden ruim 70 genodigden uit 34 organisaties en instellingen.

SALV en TWV zetten de koers uit voor een duurzame visserij

Binnen de SALV buigt de Technische Werkcommissie Visserij (TWV) zich over de dossiers inzake visserij en maritiem beleid. De organisaties uit de visserijsector tonen de beleidsmakers de bakens waarbinnen de duurzame toekomst van de visserij kan worden uitgetekend. Dat blijkt recent nog uit de Prioriteitennota Visserij 2019-2024 en het advies over het Vlaams visserijprogramma 2021-2027.

Emiel Brouckaert, voorzitter TWV: “De TWV bouwt mee aan de toekomst van de visserij, en schenkt daarbij aandacht aan elke vorm van innovatie binnen de hele sector. Die brede belangstelling brengt ons vandaag naar twee bedrijven die elk volgens een eigen strategie en positionering in de visserijcluster zuurstof geven aan die toekomst.”

Tijdens de voorstelling van het werkingsjaar (jaarverslag 2018) bleek dat de SALV drie gerichte adviezen over de visserij uitbracht. 2018 bleek voor de adviesraad een bijzonder productief jaar. De adviesraad bracht in totaal 23 adviezen uit. Daarnaast publiceerde het secretariaat een rapport over klimaatslimme landbouw en een jubileumboek. Want de SALV vierde in 2018 zijn tiende verjaardag.

Een voorproefje op de toekomst: De Cierk en de nieuwe vismijn

De locatie van het SALV-event illustreert de kracht van innovatie en samenwerking in de visserij- én landbouwsector. De Cierk opent later dit jaar, maar de SALV mocht al eens proeven van het nieuwe concept. De Cierk plaatst de consument centraal en bouwt rond hem of haar nieuwe waardeketens op. Onder hetzelfde dak zullen verschillende winkels in De Cierk zorgvuldig geselecteerde premium producten aanbieden uit de visserij én de landbouw. Daarnaast komt er ook een culinair belevingscentrum voor inspirerende kookworkshops.

Vlak naast De Cierk opent de vernieuwde Oostendse vismijn weldra haar deuren. Naast een hogere efficiëntie mikt de Vlaamse Visveiling nv met investeringen in de koude keten ook op kwaliteit. Met de moderne koelinfrastructuur zal de kwaliteit van de visproducten verder toenemen.

Hendrik Vandamme, voorzitter SALV: “De Cierk en de visveiling creëren meerwaarde door producenten, handelaren en consumenten te laten samenkomen. En net dat is in essentie ook de meerwaarde van de SALV. Want het is door uiteenlopende organisaties samen te brengen en constructief te laten samenwerken dat de adviesraad een waardevolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van een gedragen landbouw- en visserijbeleid.”  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer