Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 20 jun 2019 08:25 

Stedelijk landbouwpark in Maasmechelen


Maasmechelen krijgt een stedelijk landbouwpark waar de verbinding tussen voedsel, landschap en natuur centraal staat. Het gaat om een gebied van 650 meter lang en 100 tot 300 meter breed tussen de Zuid-Willemsvaart, Heirstraat en Dijkstraat. Het landbouwpark kan ongeveer duizend mensen voeden.

Vandaag start het openbaar onderzoek over de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Landgoed’. Tot en met 19 augustus kunnen de inwoners hun opmerkingen kwijt, er komt volgende week ook nog een infomoment.
 
Het plangebied bevindt zich aan de rand van het centrum van Maasmechelen, vlak bij het administratief centrum en het scholencomplex Helix. De open ruimte bestaat volledig uit grasland. In het oosten wordt deze omzoomd door een begroeide dijk, die het open landschap scheidt van de omleidingsweg en de hoger gelegen Zuid-Willemsvaart. De lager gelegen gronden bestaan deels uit bosfragmenten en deels uit infrastructuur voor waterbeheer zoals bufferbekkens en grachten.

Met het GRUP wil men de bestemming van het woonuitbreidingsgebied omzetten in landbouwgebied. Het Landgoed is op Vlaams niveau geselecteerd als testcase voor de zogenaamde ‘productieve landschappen’. Uit het overleg met de omwonenden en eigenaars is een masterplan gekomen dat een combinatie vormt van de scenario’s ‘koeienhof’ en ‘wildernispark’. Het wildernispark zou in het noorden komen, vandaag gedeeltelijk bebost en overstromingsgevoelig gebied. Er zouden inheemse fruit- en notenbomen en bessenstruiken geplant worden en voorts zouden er rietvelden, visvijvers en bloemenweiden komen. Vooral schoolklassen uit de buurt zouden hier op excursie kunnen.
 
Centraal in het Landgoed liggen waardevolle graslanden waar het vee mag grazen, vandaar de naam koeienhof. Er wordt gestreefd naar kruidenrijke graslanden die gezond zijn voor de koeien en die de natuurwaarde verhogen. Aan de rand van het gebied is een boerderij voorzien. Aan het erf zou een moestuin, boomgaard en kleinveeweide worden toegevoegd. In totaal wordt op termijn gerekend op 5 hectare weide en evenveel oppervlakte aan tuinbouw die samen een potentieel hebben om 1.000 mensen te voeden.
 
Openbaar onderzoek over het GRUP Landgoed tot 19 augustus. Op donderdag 27 juni om 17 uur is er een geleide wandeling in het gebied.  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Droogte-alarm in heel Vlaanderen Lees meer
 
 
Dronken man pikt tractorLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Droogtecommissie kondigt alarmfase af voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer