Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jun 2019 22:55 

“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verder


De leden van de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenindustrie BELFertil beslisten op hun Algemene Vergadering in Lillo, om vanaf nu ook de belangen van de sector van de biostimulanten in België te behartigen.

Daarnaast werd het lidmaatschap van Haifa unaniem goedgekeurd. Na vele jaren van debat met de diverse bedrijven en organisaties actief op vlak van plantenvoeding en bemesting, werd de lang verwachtte Europese “Fertilising Products Regulation” afgerond. Deze regelgeving bepaalt het op de markt brengen van producten en biedt kansen en uitdagingen, niet in het minst voor de types van producten die voorheen nog op lidstaatniveau geregeld waren, zoals biostimulanten.

Dit zijn stoffen of micro-organismen die planten enerzijds helpen om in de wortelzone natuurlijke processen te stimuleren die de nutriëntenopname efficiënter maken of anderzijds die planten weerbaarder maken tegen droogte of waterstress. Vaak bevorderen ze ook de gewaskwaliteit zoals het gehalte aan essentiële micronutriënten. Een goed beheer van de bodem en een correcte bemesting blijven de basis, biostimulanten zijn een extra optie voor de landbouwer.

Tijdens de Algemene Vergadering op de productiesite van Lanxess in Lillo werd besloten dat BELFertil nu ook de sector van de biostimulanten zal vertegenwoordigen. Jean-Paul Beens, voorzitter van BELFertil, verduidelijkt: “Vanwege hun voedingstimulerende eigenschappen sluiten biostimulanten goed aan bij het streven van de minerale meststoffenfabrikanten om hun klanten te helpen bij het verduurzamen van hun teeltsystemen en onze voedselproductie. De verbetering van de nutriëntenefficiëntie en het klimaatbestendiger maken van de teelten zijn daarbij belangrijk. Het opnemen van biostimulanten in de activiteiten van BELFertil ligt dus volledig in het verlengde van de expertise van de sector op vlak van planten, bodem en gebalanceerde voeding met onder andere minerale meststoffen. Dit blijkt ook uit het feit dat vele leden van BELFertil nu al dergelijke producten ontwikkelen of op de markt hebben. BELFertil is tevreden dat er nu voor alle nutriënten één Europees regelgevend kader komt dat kwaliteitsproducten ondersteunt en de landbouwer meer garanties biedt.”

Ook in verband met het ledenbestand van BELFertil is er nieuws: Met de komst van een nieuw lid, Haifa, een multinationale onderneming en wereldwijde toonaangevende leverancier van kaliumnitraat, hoogwaardige wateroplosbare meststoffen en gecoate meststoffen, vertegenwoordigt BELFertil nu 12 spelers van wereldklasse met productiefaciliteiten in België en/of de buurlanden. De leden van BELFertil zijn actief op zowat alle domeinen van minerale plantennutriënten voor akkerbouw en tuinbouw en aanverwante producten, waaronder dus ook biostimulanten.

Na de vergadering volgde een bezoek aan de productiefaciliteiten van Lanxess met speciale aandacht voor de productie van ammoniumsulfaat. Een mooi voorbeeld van circulaire economie: nutriënten die beschikbaar komen als nevenstroom uit een ander industrieel proces worden gerecupereerd voor de landbouw. Deze meststof is de laatste jaren erg belangrijk voor landbouwers geworden omdat diverse teelten zwavel nodig hebben voor optimale en gebalanceerde groei (en die vóór de ontzwaveling van diverse emissiebronnen gewoon uit de lucht kwam vallen!).  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Droogte-alarm in heel Vlaanderen Lees meer
 
 
Dronken man pikt tractorLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Droogtecommissie kondigt alarmfase af voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer