Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 17 jun 2019 22:52 

OfficiŽle zaaizaadcertificaten voor hoofdteelt hennep indienen ten laatste op 30 juni


Landbouwers die de toestemming hebben gekregen van het Departement Landbouw en Visserij om in 2019 hennep in te zaaien als hoofdteelt, moeten de officiële zaaizaadcertificaten na het inzaaien uiterlijk op 30 juni 2019 opsturen naar het Departement Landbouw en Visserij.

Wanneer de certificaten niet worden ingediend, kan dit perceel niet in aanmerking komen voor de uitbetaling van betalingsrechten en andere premies.

De certificaten, die gehecht zijn aan de zak van het zaaizaad, moeten worden opgestuurd naar het volgende adres: Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Inkomenssteun, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel. Het opsturen van de certificaten is één van de voorwaarden voor het telen van hennep en essentieel voor de betaling van de betalingsrechten en andere premies. 

Indien het zaaizaad niet helemaal is opgebruikt, moet de zak verzegeld worden voor eventueel volgend gebruik. Daarvoor kan contact opgenomen worden met de dienst certificeringen (Dorien.VanHoof@lv.vlaanderen.be). Opgelet: het officiële etiket moet op de zak aanwezig blijven tot na het hersluiten van de zak.

Landbouwers die een teeltmelding hebben ingediend voor hennep als nateelt,  zaaien later in. Zij moeten hun officiële certificaten indienen tegen uiterlijk 31 augustus 2019.

Daarnaast moeten de landbouwers ook bij de start van de bloei van de hennep dit onmiddellijk melden aan het Departement Landbouw en Visserij.  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Droogte-alarm in heel Vlaanderen Lees meer
 
 
Dronken man pikt tractorLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Droogtecommissie kondigt alarmfase af voor Vlaanderen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer