Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 jun 2019 18:06 

Irrigatie met gezuiverd afvalwater Ardo


F2AGRI staat voor ‘effluent to agriculture’. In het F2AGRI project wordt gezuiverd afvalwater vanuit de industrie ter beschikking gesteld voor irrigatie in de land- en tuinbouw.

In Nederland wordt het gezuiverd afvalwater van Bavaria via subirrigatie verdeeld, in Vlaanderen wordt het gezuiverd afvalwater van Ardo in een bekken gestockeerd en vervolgens via een ondergronds leidingnetwerk verdeeld. Vandaag bereiken we het hoogtepunt van het Vlaamse luik van dit Interreg Vlaanderen-Nederland project.

De kraan zal worden geopend en voor het eerst zal er worden beregend met het gezuiverde afvalwater van Ardo.Het leidingnetwerk is in totaal 24 km lang en ligt verspreid over 500 ha landbouwpercelen. Er zijn 150 waterafnamepunten. De 50 vennoten van de landbouwerscoöperatie INERO CVBA kunnen op hun respectievelijke hydranten hun beregeningsinstallatie aansluiten. Het leidingnetwerk staat op een druk van 10 bar dus beregenen wordt simpel: aankoppelen, kraan openen en irrigeren maar. Op vandaag werd reeds 16 km leidingen aangelegd en kunnen reeds 32 landbouwers beregenen.

De aanlegwerken gaan onverminderd voort zodat volgend jaar alle 50 vennoten het gezuiverd afvalwater kunnen gebruiken voor de beregening van hun gewassen. Om de beschikbare 150 000 m³ gezuiverd afvalwater correct te verdelen onder de vennoten, werd een waterverdeelstrategie opgesteld. Kort samengevat bestaat de waterprijs uit een deelprijs om een bepaalde hoeveelheid water voor een landbouwer te reserveren en een deelprijs voor de hoeveelheid water die effectief werd verbruikt. Om een watergift te kunnen reserveren, werd door Inagro vzw een irrigatieapplicatie ontwikkeld.

Daarnaast is er ook een ‘watermeester’ in dienst die de goede werking van het irrigatienetwerk overziet tijdens het irrigatieseizoen. F2AGRI is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer info: www.grensregio.eu  Nieuwsflash
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer