Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 03 jun 2019 09:29 

Ganzen doodschieten ipv vergassen


Ganzen doodschieten is ethischer dan ze vergassen. Dat zegt de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Van 1 juni tot 15 juli start de Vlaamse overheid opnieuw met een nieuwe actie tegen exotische Canadese ganzen en brandganzen.

De ganzen zijn destijds ingevoerd voor de sierteelt, maar hun snelle voortplanting zorgt voor grote problemen. Daarom drijft de vzw Rato opnieuw honderden ganzen bijeen. Niet toevallig nu want de dieren zijn in de rui en kunnen niet vliegen. Ze zoeken bescherming op het water en daar worden kuikens en ganzen samengedreven met bootjes naar een net aan de waterkant. De dieren worden in kratten opgesloten en daarna in speciale tanks vergast. “Weinig ethisch”, vindt Geert Van den Bosch, directeur van de jagersvereniging Hubertus. “In plaats van in te zetten op duurzaam beheer door jagers worden op vele plaatsen de grove middelen boven gehaald.”
 
Vorig jaar vernietigde Rato 1.587 ganzen. In 2017 was er nog verontwaardiging omdat Natuurpunt een 700-tal ganzen liet vergassen aan het Schulensmeer en de Paalse Plas. “We betwijfelen of vergassen de juiste techniek is”, zegt Van den Bosch. “Uit een peiling van onderzoeksbureau Zest Marketing blijkt dat er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Slechts 4,8 procent van de Vlamingen is voorstander. Bovendien hangt er een prijskaartje aan tussen de 1.000 en 1.253 euro per actie.”
 
Hubertus vraagt daarom om in de plassen met problemen de normale jacht op waterwild tijdens het jaar toe te laten. Dat kost volgens de jagers een pak minder aan overheidsgeld. “Bovendien verdwijnen de kadavers nu rechtstreeks naar het vilbeluik omdat ze vanwege het gas niet meer bruikbaar zijn voor menselijke consumptie. Jagers kunnen het ganzenvlees op een weidelijke manier gebruiken zodat niets verloren gaat.”
 
Tim Adriaens, onderzoeker aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, begrijpt de kritiek gedeeltelijk, maar zegt dat de overheid na veel onderzoek uitkwam bij vergassing als meest efficiënte en diervriendelijke oplossing. “De methode werkt en is efficiënter dan afschot. We zijn sinds 2010 de Canadese ganzen en brandganzen aan het bestrijden en sindsdien is de populatie met de helft uitgedund. Wij zijn uiteraard ook met dierenwelzijn bezig en het is beter om nu efficiënter in te grijpen dan dat je later meer vogels moet vernietigen.”
 
De uitheemse ganzen zorgen voor veel schade. “De uitwerpselen van de ganzen vervuilen zwem- en grondwater. Ze brengen veel schade aan de landbouw en de biodiversiteit. Als je de kostprijs van de acties afweegt tegenover de schade die ze aanbrengen, dan is ingrijpen zeer gerechtvaardigd. Het gaat over meerdere miljoenen.”
 
“Afschot tijdens het broedseizoen zorgt voor heel wat verstoring bij andere diersoorten”, weet Hendrik Moeremans van Natuurpunt. “Het zou absurd zijn dat we wandelpaden afsluiten vanwege het broedseizoen, maar dat de jagers dan wel mogen knallen. Wat de jachtvereniging vraagt, is dus geen optie.”  Nieuwsflash
 
Corona: steun uit noodfonds voor siertelers en aardappeltelers goedgekeurdLees meer
 
 
Welzijn konijnen in fokkerijen Lees meer
 
 
Steunregelingen GLB: wijziging voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwersLees meer
 
 
40 innovatieve projecten voor duurzame en circulaire land- en tuinbouw Lees meer
 
 
Regen van juni herstelde grondwater niet Lees meer
 
 
Actuele grondwaterstandenLees meer
 
 
Drainage in landbouwgronden in relatie tot het vergunningsbeleid Lees meer
 
 
Vijfjaarlijkse evaluatie van de toepassing van het decreet LandinrichtingLees meer
 
 
Activiteitenverslag 2019 van het Vlaams LandbouwinvesteringsfondsLees meer
 
 
Vragen over exportsteun voor de landbouwsector Lees meer
 
 
Tekort aan schade-experts in de land- en tuinbouwsector Lees meer
 
 
Vraag over de uitbreiding van de intensieve veeteelt Lees meer
 
 
Romain Cools (Belgapom) draagt na 3 decennia stokje over Lees meer
 
 
Doorbraak in wereldwijd uitwisselen data plantenveredeling Lees meer
 
 
Juni 2020 evenaart juni 2019 als warmste junimaand ooitLees meer
 
 
Stikstofbemesting voor een volgteeltLees meer
 
 
Aardappelareaal Noord-West Europa groeit lichtLees meer
 
 
Bestrijdingsmaatregelen tegen de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax Lees meer
 
 
Relanceplan moet visserij strategisch verankeren in Vlaanderen Lees meer
 
 
Verplichte aansluiting bij Onafhankelijke Controle Instelling voor producenten siergewassen Lees meer
 
 
Goede voedselveiligheidLees meer
 
 
Rampenfonds vanaf 2020Lees meer