Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Vorig ArtikelVorig artikel Volgend artikelVolgend Artikel

 13 mei 2019 10:04 

Voedingsbedrijven sluiten de waterkringloop


Voor de verwerking en de bereiding van voeding zijn grote hoeveelheden (drink)water nodig. Maar zowel de inname van water als het lozen van afvalwater wordt almaar duurder. Daarom kiezen steeds meer Vlaamse agro-foodbedrijven voor een op maat geïnstalleerde zuiveringsinstallatie. Groenten- en fruitversnijderij Allgro uit Sint-Lievens-Houtem bouwt dit jaar een installatie die uit afvalwater proceswater maakt met de kwaliteit van drinkwater.

De voedingsindustrie is extra gevoelig voor watertekorten. “Voedingsbedrijven, ook kleine, verbruiken doorgaans veel water”, zegt Floriaan Van Mechelen, procesingenieur bij Pantarein Water, een bedrijf uit Mechelen dat gespecialiseerd is in compacte zuiveringsinstallaties. “Ze pompen grondwater op of nemen vers water in van het drinkwaternet. De kosten voor die inname zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Bovendien moeten de bedrijven ook fors betalen als ze hun afvalwater willen lozen op de riolering voor verdere verwerking in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het ligt dus voor de hand dat ze zoeken naar technieken om circulair te werken, ook vanuit het perspectief van een duurzame bedrijfsvoering.”

Om de waterkringloop in de voedingssector te helpen sluiten, werkt Pantarein Water al enkele jaren samen met partners uit de voedingsindustrie en met financiële ondersteuning (door de Open Call-projecten) van het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa).

Membraantechnologie

In het afgelopen jaar werd de haalbaarheid van een eigen waterzuiveringsinstallatie en het recycleren van een deel van het water uitgetest en geëvalueerd in het Carve-project (Chemicaliënvrije Afvalwater Recuperatie in de Voedingsindustrie). Twee voedingsbedrijven waren hierbij betrokken: Paas Food Industries, dat gevogelte verwerkt, en Allgro, gespecialiseerd in het wassen, versnijden en verpakken van groenten en fruit.

De studie draaide positief uit: op basis van de resultaten van de demonstratie en een economische doorrekening blijkt dat hergebruik technisch en economisch interessant is. Daarom zal Pantarein Water in de komende zomer een gloednieuwe compacte waterzuiveringsinstallatie plaatsen bij Allgro. “De biologische zuivering gebeurt met membraantechnologie. Het gezuiverde water wordt nadien verder verwerkt met omgekeerde osmose (reverse osmosis of RO, red.). Die stap verwijdert de zouten, om te komen tot water van drinkwaterkwaliteit.” In zo’n RO-installatie wordt met behulp van membranen en een minimale hoeveelheid chemicaliën gedemineraliseerd water geproduceerd. Van Mechelen: “De installatie maakt ook deel uit van een nieuwbouwproject van Allgro, wat een prima samenloop van omstandigheden is.”

Waterkost gehalveerd

Door de investering in de membraanbioreactor met nageschakelde RO-installatie (65 procent hergebruik, de rest van het water wordt geloosd op oppervlaktewater) kan Allgro zijn waterkost halveren. De terugverdientijd van de installatie is 5,5 jaar.

Pantarein richt zich onder andere op kleine en middelgrote kmo’s die de waterkringloop willen sluiten of ten minste meer circulair willen maken. Een belangrijk aspect van waterhergebruik in de voedingsindustrie is juridisch van aard: waar kan de reststroom van de zuivering geloosd worden, en op welke manier kan de eindgebruiker er zeker van zijn dat het gerecupereerde water in de productieprocessen kan worden toegepast? Die wettelijke aspecten worden bestudeerd in nauwe samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

Groen licht

Belangrijk punt voor voedingsbedrijven: zijn de waterzuiveringsinstallaties ontworpen om op robuuste wijze de drinkwaterkwaliteit te garanderen? “Onze systemen zijn verregaand geautomatiseerd en kunnen van op een afstand worden opgevolgd. Het zuiveren van afvalwater en het recycleren als proceswater wordt hierdoor eerder een dienst dan een investering. De waterkwaliteit wordt continu gemeten. Dat resulteert in een eenduidig signaal – lees: groen licht – als het gezuiverde effluent van drinkwaterkwaliteit is en gebruikt kan worden als proceswater in het bedrijf. Deze signalering werd ook goedgekeurd door het FAVV. Komt er geen groen licht, dan valt de installatie uit en stopt de watercirculatie. Zo ligt de drempel voor kmo’s laag genoeg om de stap te zetten naar waterzuivering en -hergebruik.”  Nieuwsflash
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Premiesubsidie voor een brede weersverzekering landbouwsector goedgekeurdLees meer
 
 
Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingenLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2019Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Oppassen voor nieuwe onkruidkieming op de bietenpercelen 14.05.2019 De koude temperaturen en recentLees meer
 
 
Als burger beleggen in windmolensLees meer
 
 
'Transfarmation': eerste drijvende boerderij ter wereld in RotterdamLees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer
 
 
Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijvenLees meer
 
 
Bieten: insecten memo 2019Lees meer