Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 13 mei 2019 10:04 

Voedingsbedrijven sluiten de waterkringloop


Voor de verwerking en de bereiding van voeding zijn grote hoeveelheden (drink)water nodig. Maar zowel de inname van water als het lozen van afvalwater wordt almaar duurder. Daarom kiezen steeds meer Vlaamse agro-foodbedrijven voor een op maat geïnstalleerde zuiveringsinstallatie. Groenten- en fruitversnijderij Allgro uit Sint-Lievens-Houtem bouwt dit jaar een installatie die uit afvalwater proceswater maakt met de kwaliteit van drinkwater.

De voedingsindustrie is extra gevoelig voor watertekorten. “Voedingsbedrijven, ook kleine, verbruiken doorgaans veel water”, zegt Floriaan Van Mechelen, procesingenieur bij Pantarein Water, een bedrijf uit Mechelen dat gespecialiseerd is in compacte zuiveringsinstallaties. “Ze pompen grondwater op of nemen vers water in van het drinkwaternet. De kosten voor die inname zijn de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Bovendien moeten de bedrijven ook fors betalen als ze hun afvalwater willen lozen op de riolering voor verdere verwerking in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Het ligt dus voor de hand dat ze zoeken naar technieken om circulair te werken, ook vanuit het perspectief van een duurzame bedrijfsvoering.”

Om de waterkringloop in de voedingssector te helpen sluiten, werkt Pantarein Water al enkele jaren samen met partners uit de voedingsindustrie en met financiële ondersteuning (door de Open Call-projecten) van het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa).

Membraantechnologie

In het afgelopen jaar werd de haalbaarheid van een eigen waterzuiveringsinstallatie en het recycleren van een deel van het water uitgetest en geëvalueerd in het Carve-project (Chemicaliënvrije Afvalwater Recuperatie in de Voedingsindustrie). Twee voedingsbedrijven waren hierbij betrokken: Paas Food Industries, dat gevogelte verwerkt, en Allgro, gespecialiseerd in het wassen, versnijden en verpakken van groenten en fruit.

De studie draaide positief uit: op basis van de resultaten van de demonstratie en een economische doorrekening blijkt dat hergebruik technisch en economisch interessant is. Daarom zal Pantarein Water in de komende zomer een gloednieuwe compacte waterzuiveringsinstallatie plaatsen bij Allgro. “De biologische zuivering gebeurt met membraantechnologie. Het gezuiverde water wordt nadien verder verwerkt met omgekeerde osmose (reverse osmosis of RO, red.). Die stap verwijdert de zouten, om te komen tot water van drinkwaterkwaliteit.” In zo’n RO-installatie wordt met behulp van membranen en een minimale hoeveelheid chemicaliën gedemineraliseerd water geproduceerd. Van Mechelen: “De installatie maakt ook deel uit van een nieuwbouwproject van Allgro, wat een prima samenloop van omstandigheden is.”

Waterkost gehalveerd

Door de investering in de membraanbioreactor met nageschakelde RO-installatie (65 procent hergebruik, de rest van het water wordt geloosd op oppervlaktewater) kan Allgro zijn waterkost halveren. De terugverdientijd van de installatie is 5,5 jaar.

Pantarein richt zich onder andere op kleine en middelgrote kmo’s die de waterkringloop willen sluiten of ten minste meer circulair willen maken. Een belangrijk aspect van waterhergebruik in de voedingsindustrie is juridisch van aard: waar kan de reststroom van de zuivering geloosd worden, en op welke manier kan de eindgebruiker er zeker van zijn dat het gerecupereerde water in de productieprocessen kan worden toegepast? Die wettelijke aspecten worden bestudeerd in nauwe samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

Groen licht

Belangrijk punt voor voedingsbedrijven: zijn de waterzuiveringsinstallaties ontworpen om op robuuste wijze de drinkwaterkwaliteit te garanderen? “Onze systemen zijn verregaand geautomatiseerd en kunnen van op een afstand worden opgevolgd. Het zuiveren van afvalwater en het recycleren als proceswater wordt hierdoor eerder een dienst dan een investering. De waterkwaliteit wordt continu gemeten. Dat resulteert in een eenduidig signaal – lees: groen licht – als het gezuiverde effluent van drinkwaterkwaliteit is en gebruikt kan worden als proceswater in het bedrijf. Deze signalering werd ook goedgekeurd door het FAVV. Komt er geen groen licht, dan valt de installatie uit en stopt de watercirculatie. Zo ligt de drempel voor kmo’s laag genoeg om de stap te zetten naar waterzuivering en -hergebruik.”  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer