Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 apr 2019 10:02 

Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden


De aanleg van grasbufferstroken en het aanbrengen van drempels in de aardappelteelt zijn courante praktijken om te voldoen aan de erosiebestrijdingsverplichtingen onder de randvoorwaarden. Het Departement Landbouw en Visserij zet deze maatregelen daarom nog eens op een rijtje.
Sinds 2016 kunnen landbouwers kiezen uit verschillende maatregelen om te voldoen aan de verplichting om erosie te bestrijden onder de randvoorwaarden. Deze maatregelen zijn ingedeeld in een aantal pakketten en variëren naargelang de erosiegevoeligheid van het perceel en de teelt. De ruime keuzemogelijkheden laten de landbouwers toe om op basis van hun expertise maximaal in te spelen op de specifieke omstandigheden van hun land- en tuinbouwbedrijf.

De maatregelen bereiken pas hun maximaal effect wanneer ze goed worden uitgevoerd. Daarom zet het Departement Landbouw en Visserij enkele maatregelen waarbij regelmatig fouten worden vastgesteld, nog eens op een rijtje.

1.      Drempels tussen de aardappelruggen

Bij de teelt van aardappelen op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid (paars ingekleurd) is de aanleg van drempels tussen de ruggen steeds verplicht als teelttechnische maatregel. Op paarse percelen is de landbouwer verplicht om zowel een maatregel uit het basispakket, het keuzepakket bufferstroken, als het keuzepakket teelttechnische maatregelen toe te passen. Voor aardappelen, met uitzondering van de biologisch geteelde aardappelen, is de aanleg van drempels de enige optie uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen. Deze drempels moeten ervoor zorgen dat water niet zomaar kan afstromen tussen de ruggen. Ze moeten voldoende hoog zijn en met de gepaste frequentie aangelegd worden zodat tussen de drempels het regenwater kan opgevangen worden. Deze maatregel zorgt trouwens ook voor een goede waterverdeling over het perceel, wat de productie enkel maar ten goede kan komen.

Ook op percelen met een hoge erosiegevoeligheid (rood ingekleurd) is de aanleg van drempels bij de teelt van aardappelen de voor de hand liggende keuze. Naast een maatregel uit het basispakket die hij sowieso moet toepassen, kan de landbouwer kiezen uit: ofwel een maatregel uit het keuzepakket bufferstroken, ofwel de aanleg van drempels tussen de ruggen als maatregel uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Omwille van de doeltreffendheid van de aanleg van drempels in de aardappelteelt zal het Departement Landbouw en Visserij in het voorjaar 2019 een gerichte controleactie organiseren om na te gaan of drempels effectief zijn aangelegd op rode en paarse aardappelpercelen.

2.      Aanleg van bufferstroken

Met de aanleg van bufferstroken willen we vermijden dat bodemdeeltjes van het perceel afspoelen en zo overlast veroorzaken op onderliggende wegen en percelen of in waterlopen. Op paarse percelen is de landbouwer verplicht om bufferstroken aan te leggen wanneer hij een zomerteelt wenst aan te leggen. Ook bij winterteelten is de aanleg van een bufferstrook verplicht wanneer de landbouwer niet kiest voor een maatregel uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Om zijn bufferende werking maximaal te kunnen vervullen, moet een bufferstrook tijdig zijn aangelegd. De meest gevoelige periode is het voorjaar wanneer de gewassen pas zijn ingezaaid en nog onvoldoende bodembedekking bieden. Op dat moment moet het gras van de bufferstrook wel al voldoende ontwikkeld zijn om afspoelende bodemdeeltjes te kunnen opvangen. Dit kan enkel wanneer de grasbufferstrook in het najaar wordt aangelegd. Het Departement Landbouw en Visserij wil de landbouwers er daarom aan herinneren hiermee rekening te houden bij de opmaak van hun teeltplanning.

Meer informatie over de erosiebestrijdingsmaatregelen in het kader van de randvoorwaarden is terug te vinden op de website van het departement: www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden.  Nieuwsflash
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Brengt grondwaterput soelaas?Lees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Lees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits Lees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Groei gras valt stil door droogte Lees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Vorstschade bij Haspengouwse wijnboeren Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Over de winderosieLees meer
 
 
De evaluatie van het mestbeleid Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de precaire droogteproblematiekLees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer