Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 23 apr 2019 10:02 

Erosiebestrijdingsmaatregelen onder de randvoorwaarden


De aanleg van grasbufferstroken en het aanbrengen van drempels in de aardappelteelt zijn courante praktijken om te voldoen aan de erosiebestrijdingsverplichtingen onder de randvoorwaarden. Het Departement Landbouw en Visserij zet deze maatregelen daarom nog eens op een rijtje.
Sinds 2016 kunnen landbouwers kiezen uit verschillende maatregelen om te voldoen aan de verplichting om erosie te bestrijden onder de randvoorwaarden. Deze maatregelen zijn ingedeeld in een aantal pakketten en variëren naargelang de erosiegevoeligheid van het perceel en de teelt. De ruime keuzemogelijkheden laten de landbouwers toe om op basis van hun expertise maximaal in te spelen op de specifieke omstandigheden van hun land- en tuinbouwbedrijf.

De maatregelen bereiken pas hun maximaal effect wanneer ze goed worden uitgevoerd. Daarom zet het Departement Landbouw en Visserij enkele maatregelen waarbij regelmatig fouten worden vastgesteld, nog eens op een rijtje.

1.      Drempels tussen de aardappelruggen

Bij de teelt van aardappelen op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid (paars ingekleurd) is de aanleg van drempels tussen de ruggen steeds verplicht als teelttechnische maatregel. Op paarse percelen is de landbouwer verplicht om zowel een maatregel uit het basispakket, het keuzepakket bufferstroken, als het keuzepakket teelttechnische maatregelen toe te passen. Voor aardappelen, met uitzondering van de biologisch geteelde aardappelen, is de aanleg van drempels de enige optie uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen. Deze drempels moeten ervoor zorgen dat water niet zomaar kan afstromen tussen de ruggen. Ze moeten voldoende hoog zijn en met de gepaste frequentie aangelegd worden zodat tussen de drempels het regenwater kan opgevangen worden. Deze maatregel zorgt trouwens ook voor een goede waterverdeling over het perceel, wat de productie enkel maar ten goede kan komen.

Ook op percelen met een hoge erosiegevoeligheid (rood ingekleurd) is de aanleg van drempels bij de teelt van aardappelen de voor de hand liggende keuze. Naast een maatregel uit het basispakket die hij sowieso moet toepassen, kan de landbouwer kiezen uit: ofwel een maatregel uit het keuzepakket bufferstroken, ofwel de aanleg van drempels tussen de ruggen als maatregel uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Omwille van de doeltreffendheid van de aanleg van drempels in de aardappelteelt zal het Departement Landbouw en Visserij in het voorjaar 2019 een gerichte controleactie organiseren om na te gaan of drempels effectief zijn aangelegd op rode en paarse aardappelpercelen.

2.      Aanleg van bufferstroken

Met de aanleg van bufferstroken willen we vermijden dat bodemdeeltjes van het perceel afspoelen en zo overlast veroorzaken op onderliggende wegen en percelen of in waterlopen. Op paarse percelen is de landbouwer verplicht om bufferstroken aan te leggen wanneer hij een zomerteelt wenst aan te leggen. Ook bij winterteelten is de aanleg van een bufferstrook verplicht wanneer de landbouwer niet kiest voor een maatregel uit het keuzepakket teelttechnische maatregelen.

Om zijn bufferende werking maximaal te kunnen vervullen, moet een bufferstrook tijdig zijn aangelegd. De meest gevoelige periode is het voorjaar wanneer de gewassen pas zijn ingezaaid en nog onvoldoende bodembedekking bieden. Op dat moment moet het gras van de bufferstrook wel al voldoende ontwikkeld zijn om afspoelende bodemdeeltjes te kunnen opvangen. Dit kan enkel wanneer de grasbufferstrook in het najaar wordt aangelegd. Het Departement Landbouw en Visserij wil de landbouwers er daarom aan herinneren hiermee rekening te houden bij de opmaak van hun teeltplanning.

Meer informatie over de erosiebestrijdingsmaatregelen in het kader van de randvoorwaarden is terug te vinden op de website van het departement: www.vlaanderen.be/landbouw/randvoorwaarden.  Nieuwsflash
 
VerziltingLees meer
 
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer