Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten

 19 apr 2019 11:41 

Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen


Wat is de meest diervriendelijke en best haalbare methode om zieke en verzwakte dieren uit een kippen- of kalkoenenstal te verwijderen? Dat was de hoofdvraag binnen een gezamenlijk ILVO-UGent onderzoeksproject. Er werd een beslissingsboom opgesteld om pluimveehouders aan te moedigen een geschikte dodingsmethode te gebruiken voor dieren die uitgeselecteerd worden tijdens dagelijkse inspectierondes. Classificatie van de verschillende technieken gebeurde volgens snelheid van bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenenOp vraag van de Vlaamse overheid werd geëvalueeerd welke de meest geschikte methodes zijn om heel zieke en verzwakte individuele kippen en kalkoenen te doden. Als verzorging niet haalbaar is, dienen deze dieren zo humaan mogelijk gedood te worden om uitzichtloos en nodeloos lang lijden te voorkomen. De Europese Verordening 1099/2009 beschrijft de toegestane methoden, maar niet alle methoden worden toegepast of zijn algemeen gekend. Het doel van dit onderzoek was om de diervriendelijkheid, effectiviteit en praktische haalbaarheid van enkele methodes na te gaan.


In een eerste fase van het onderzoek werden enquêtes afgenomen bij zowel pluimveedierenartsen als pluimveehouders om na te gaan welke methodes zij voornamelijk toepasten om een kip/kalkoen te doden en wat hun kennis en perceptie was ten aanzien van alternatieve methoden.
In een tweede luik werden, bij zowel vleeskippen als kalkoenen, alternatieve methoden (mechanische cervicale dislocatie met nekcrusher, niet-penetrerend penschiettoestel en stikstof-vergassing) in een experimentele setting getest op effectiviteit en diervriendelijkheid, waarbij deze vergeleken werden met de gangbare dodingsmethode, nl. manuele cervicale dislocatie. De technieken werden beoordeeld op basis van enkele metingen (tijdsmetingen van het stoppen van bepaalde reflexen, wegvallen van lichaamstonus, ademhaling en hartritme, autopsie). Ten slotte werden de alternatieve methoden uitgetest door pluimveehouders. Zij werden bevraagd vóór en na het uittesten van de verschillende methodes om zo het effect van gebruikerservaring op hun perceptie te kennen.

Uit deze studie kunnen we besluiten dat de kennis van alternatieve methoden nog vrij beperkt is bij zowel pluimveedierenartsen als pluimveehouders. Infomomenten en didactisch materiaal kunnen daarin klaarheid scheppen. Deze kunnen ook uitgebreid worden naar vangploegen, transporteurs en slachthuizen. De geteste alternatieve methoden penschiettoestel en stikstofmethode lijken op het vlak van snelheid, zekerheid en duur van verlies van bewustzijn goede methoden te zijn. Over de mechanische cervicale dislocatie met behulp van een nekcrusher daarentegen bestaat nog twijfel over de snelheid van bewustzijnsverlies. Indien deze techniek toegepast wordt, raden wij aan om het dier eerst te bedwelmen (vb. met slag op de kop). Daartegenover staat de stress die deze methoden met zich meebrengen doordat de dieren naar een afzonderlijke ruimte gebracht moeten worden. Deze alternatieve methoden lijken bij de kalkoenhouders ook praktisch werkbaar. De voordelen van deze alternatieve methoden ten opzichte van manuele cervicale dislocatie lijken onvoldoende duidelijk om deze te verkiezen voor vleeskippen en jonge kalkoenen. Voor zwaardere dieren worden het penschiettoestel en de stikstofmethode aangeraden. Er werd een alternatieve beslissingsboom met bruikbare technieken opgesteld, met classificatie van de verschillende technieken volgens bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

Project: KUIKDOOD
Looptijd: 2017 – 2018
Samenwerking: UGent
Financiering: Vlaamse Overheid, departement Omgeving
Contact: Anneleen.Watteyn@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Veilige heropening horeca belangrijk voor voedingsindustrie Lees meer
 
 
Waterkansenkaarten leiden land- en tuinbouwers in hun zoektocht naar water Lees meer
 
 
Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samenLees meer
 
 
Inperking captatieverbodLees meer
 
 
Virusremmer voor runderen Lees meer
 
 
Nertsen besmet met het coronavirus Lees meer
 
 
Klimaatverandering zal weinig impact hebben op wat op ons bord komt: ggo's op tafelLees meer
 
 
Siertelers en aardappelboeren krijgen 35 miljoen uit Vlaams noodfonds Lees meer
 
 
Brengt grondwaterput soelaas?Lees meer
 
 
Droogte index België: een ramp vooral aan de kustpoldersLees meer
 
 
Vlaams herstelplan: vierluik voor het herstel van onze economieLees meer
 
 
Bemesting en ziektebestrijding via bodembacteriën? Lees meer
 
 
Jaarverslag VCMLees meer
 
 
Landbouwers lijden onder de corona crisisLees meer
 
 
ABS benadrukt belang van voedselproductie dichtbij huis bij bezoek minister Crevits Lees meer
 
 
Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME)Lees meer
 
 
Groei gras valt stil door droogte Lees meer
 
 
De extra ondersteuning van 23,4 miljoen euro aan de landbouwers Lees meer
 
 
Vorstschade bij Haspengouwse wijnboeren Lees meer
 
 
Impact van de Farm-to-Forkstrategie en de Europese biodiversiteitsstrategie op de landbouwLees meer
 
 
Over de winderosieLees meer
 
 
De evaluatie van het mestbeleid Lees meer
 
 
Parlementaire vragen over de precaire droogteproblematiekLees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer