Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2019 11:41 

Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen


Wat is de meest diervriendelijke en best haalbare methode om zieke en verzwakte dieren uit een kippen- of kalkoenenstal te verwijderen? Dat was de hoofdvraag binnen een gezamenlijk ILVO-UGent onderzoeksproject. Er werd een beslissingsboom opgesteld om pluimveehouders aan te moedigen een geschikte dodingsmethode te gebruiken voor dieren die uitgeselecteerd worden tijdens dagelijkse inspectierondes. Classificatie van de verschillende technieken gebeurde volgens snelheid van bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenenOp vraag van de Vlaamse overheid werd geëvalueeerd welke de meest geschikte methodes zijn om heel zieke en verzwakte individuele kippen en kalkoenen te doden. Als verzorging niet haalbaar is, dienen deze dieren zo humaan mogelijk gedood te worden om uitzichtloos en nodeloos lang lijden te voorkomen. De Europese Verordening 1099/2009 beschrijft de toegestane methoden, maar niet alle methoden worden toegepast of zijn algemeen gekend. Het doel van dit onderzoek was om de diervriendelijkheid, effectiviteit en praktische haalbaarheid van enkele methodes na te gaan.


In een eerste fase van het onderzoek werden enquêtes afgenomen bij zowel pluimveedierenartsen als pluimveehouders om na te gaan welke methodes zij voornamelijk toepasten om een kip/kalkoen te doden en wat hun kennis en perceptie was ten aanzien van alternatieve methoden.
In een tweede luik werden, bij zowel vleeskippen als kalkoenen, alternatieve methoden (mechanische cervicale dislocatie met nekcrusher, niet-penetrerend penschiettoestel en stikstof-vergassing) in een experimentele setting getest op effectiviteit en diervriendelijkheid, waarbij deze vergeleken werden met de gangbare dodingsmethode, nl. manuele cervicale dislocatie. De technieken werden beoordeeld op basis van enkele metingen (tijdsmetingen van het stoppen van bepaalde reflexen, wegvallen van lichaamstonus, ademhaling en hartritme, autopsie). Ten slotte werden de alternatieve methoden uitgetest door pluimveehouders. Zij werden bevraagd vóór en na het uittesten van de verschillende methodes om zo het effect van gebruikerservaring op hun perceptie te kennen.

Uit deze studie kunnen we besluiten dat de kennis van alternatieve methoden nog vrij beperkt is bij zowel pluimveedierenartsen als pluimveehouders. Infomomenten en didactisch materiaal kunnen daarin klaarheid scheppen. Deze kunnen ook uitgebreid worden naar vangploegen, transporteurs en slachthuizen. De geteste alternatieve methoden penschiettoestel en stikstofmethode lijken op het vlak van snelheid, zekerheid en duur van verlies van bewustzijn goede methoden te zijn. Over de mechanische cervicale dislocatie met behulp van een nekcrusher daarentegen bestaat nog twijfel over de snelheid van bewustzijnsverlies. Indien deze techniek toegepast wordt, raden wij aan om het dier eerst te bedwelmen (vb. met slag op de kop). Daartegenover staat de stress die deze methoden met zich meebrengen doordat de dieren naar een afzonderlijke ruimte gebracht moeten worden. Deze alternatieve methoden lijken bij de kalkoenhouders ook praktisch werkbaar. De voordelen van deze alternatieve methoden ten opzichte van manuele cervicale dislocatie lijken onvoldoende duidelijk om deze te verkiezen voor vleeskippen en jonge kalkoenen. Voor zwaardere dieren worden het penschiettoestel en de stikstofmethode aangeraden. Er werd een alternatieve beslissingsboom met bruikbare technieken opgesteld, met classificatie van de verschillende technieken volgens bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

Project: KUIKDOOD
Looptijd: 2017 – 2018
Samenwerking: UGent
Financiering: Vlaamse Overheid, departement Omgeving
Contact: Anneleen.Watteyn@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
VerziltingLees meer
 
 
Kraamstalmanagement en pocketvergistingLees meer
 
 
Autocontrolegids gekweekte zalmachtigen op aquacultuurbedrijvenLees meer
 
 
Europees INNO-VEG-project gaat uitdaging aan aardappelteelt duurzaam te intensiverenLees meer
 
 
EU vreest groen licht voor importtarieven Trump Lees meer
 
 
Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds Lees meer
 
 
Groen licht voor ruilverkaveling Gooik Lees meer
 
 
Deputatie provincie Antwerpen kent unaniem omgevingsvergunning toe aan slachthuis Sus CampiniaeLees meer
 
 
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen Lees meer
 
 
Voeding op de Landbouwbeurs van LibramontLees meer
 
 
Maximaal toelaatbare concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater Lees meer
 
 
Bemonsterings- en analysemethodes in het kader van het Mestdecreet (BAM)Lees meer
 
 
Gratis grondwater voor landbouwers in Wevelgem Lees meer
 
 
Nieuwe hittegolf op komst: ramp voor de landbouwLees meer
 
 
Vlas is (terug) in zijn sas Lees meer
 
 
Witwassende aardappel- en uienexporteurs onderzocht Lees meer
 
 
Kerncijfers landbouw 2019: 62% van de banen ging verloren tussen 1980 en 2016Lees meer
 
 
ILVO versterkt contacten met PERULees meer
 
 
Kweek geen mannelijke hopplant Lees meer
 
 
PCA notering vroegeLees meer
 
 
Veerkrachtige landbouwbedrijfsmodellen voor duurzaam landbouw- en voedselsysteem Lees meer
 
 
Strengere regels voor mestvervoer in gebiedstype 2 en 3 vanaf 1 augustus Lees meer
 
 
Gids Autocontrole: Aardappelen, groenten, fruit, verwerkende industrie en handel (G-014)Lees meer
 
 
Plattelandsontwikkelingsprogramma rondt de kaap van 200 miljoen euro Lees meer
 
 
Opgave plantenpaspoortplichtige soorten voor niet-producenten Lees meer
 
 
Alle NEPG-landen vrezen droogte Lees meer
 
 
85ste Foire de Libramont: 26-31 juli 2019Lees meer