Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2019 11:41 

Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen


Wat is de meest diervriendelijke en best haalbare methode om zieke en verzwakte dieren uit een kippen- of kalkoenenstal te verwijderen? Dat was de hoofdvraag binnen een gezamenlijk ILVO-UGent onderzoeksproject. Er werd een beslissingsboom opgesteld om pluimveehouders aan te moedigen een geschikte dodingsmethode te gebruiken voor dieren die uitgeselecteerd worden tijdens dagelijkse inspectierondes. Classificatie van de verschillende technieken gebeurde volgens snelheid van bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenenOp vraag van de Vlaamse overheid werd geëvalueeerd welke de meest geschikte methodes zijn om heel zieke en verzwakte individuele kippen en kalkoenen te doden. Als verzorging niet haalbaar is, dienen deze dieren zo humaan mogelijk gedood te worden om uitzichtloos en nodeloos lang lijden te voorkomen. De Europese Verordening 1099/2009 beschrijft de toegestane methoden, maar niet alle methoden worden toegepast of zijn algemeen gekend. Het doel van dit onderzoek was om de diervriendelijkheid, effectiviteit en praktische haalbaarheid van enkele methodes na te gaan.


In een eerste fase van het onderzoek werden enquêtes afgenomen bij zowel pluimveedierenartsen als pluimveehouders om na te gaan welke methodes zij voornamelijk toepasten om een kip/kalkoen te doden en wat hun kennis en perceptie was ten aanzien van alternatieve methoden.
In een tweede luik werden, bij zowel vleeskippen als kalkoenen, alternatieve methoden (mechanische cervicale dislocatie met nekcrusher, niet-penetrerend penschiettoestel en stikstof-vergassing) in een experimentele setting getest op effectiviteit en diervriendelijkheid, waarbij deze vergeleken werden met de gangbare dodingsmethode, nl. manuele cervicale dislocatie. De technieken werden beoordeeld op basis van enkele metingen (tijdsmetingen van het stoppen van bepaalde reflexen, wegvallen van lichaamstonus, ademhaling en hartritme, autopsie). Ten slotte werden de alternatieve methoden uitgetest door pluimveehouders. Zij werden bevraagd vóór en na het uittesten van de verschillende methodes om zo het effect van gebruikerservaring op hun perceptie te kennen.

Uit deze studie kunnen we besluiten dat de kennis van alternatieve methoden nog vrij beperkt is bij zowel pluimveedierenartsen als pluimveehouders. Infomomenten en didactisch materiaal kunnen daarin klaarheid scheppen. Deze kunnen ook uitgebreid worden naar vangploegen, transporteurs en slachthuizen. De geteste alternatieve methoden penschiettoestel en stikstofmethode lijken op het vlak van snelheid, zekerheid en duur van verlies van bewustzijn goede methoden te zijn. Over de mechanische cervicale dislocatie met behulp van een nekcrusher daarentegen bestaat nog twijfel over de snelheid van bewustzijnsverlies. Indien deze techniek toegepast wordt, raden wij aan om het dier eerst te bedwelmen (vb. met slag op de kop). Daartegenover staat de stress die deze methoden met zich meebrengen doordat de dieren naar een afzonderlijke ruimte gebracht moeten worden. Deze alternatieve methoden lijken bij de kalkoenhouders ook praktisch werkbaar. De voordelen van deze alternatieve methoden ten opzichte van manuele cervicale dislocatie lijken onvoldoende duidelijk om deze te verkiezen voor vleeskippen en jonge kalkoenen. Voor zwaardere dieren worden het penschiettoestel en de stikstofmethode aangeraden. Er werd een alternatieve beslissingsboom met bruikbare technieken opgesteld, met classificatie van de verschillende technieken volgens bewustzijnsverlies, stress door manipulatie, gebruiksgemak en kostprijs.

Project: KUIKDOOD
Looptijd: 2017 – 2018
Samenwerking: UGent
Financiering: Vlaamse Overheid, departement Omgeving
Contact: Anneleen.Watteyn@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Premiesubsidie voor een brede weersverzekering landbouwsector goedgekeurdLees meer
 
 
Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingenLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2019Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Oppassen voor nieuwe onkruidkieming op de bietenpercelen 14.05.2019 De koude temperaturen en recentLees meer
 
 
Als burger beleggen in windmolensLees meer
 
 
'Transfarmation': eerste drijvende boerderij ter wereld in RotterdamLees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer
 
 
Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijvenLees meer
 
 
Bieten: insecten memo 2019Lees meer