Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 19 apr 2019 08:26 

Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelen


ILVO, Sciensano en de universiteiten van Antwerpen en Luik gaan op zoek naar alternatieve moleculaire methoden voor de bepaling van infectieus Hepatitis E virus in levensmiddelen. Momenteel is er namelijk een gebrek aan methoden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren en het risico ervan voor de volksgezondheid aan te tonen.

virusWelke voedingsproducten hebben het hoogste risico voor overdracht van hepatitis E virus (HEV) naar de consument? Kunnen methoden ontwikkeld worden om de infectiviteit van HEV in te schatten? Wat is het effect van huidige vleesverwerkingspraktijken op de infectiviteit van HEV in risicovolle varkensvleesproducten? Antwoorden op deze vragen zouden heel wat onzekerheid over mogelijke infectiebronnen kunnen vermijden. Momenteel is er echter een gebrek aan methoden die toelaten om HEV besmette voedingsproducten te identificeren en de infectiviteit/het risico voor de volksgezondheid ervan aan te tonen. ILVO en partners starten daarom een project gericht op de ontwikkeling van dergelijke methoden. Tevens zal het effect van vleesverwerkingspraktijken op de infectiviteit van HEV worden in kaart gebracht om tot mogelijke remediërende maatregelen te kunnen komen.


Een eerste luik van het project is gericht op de prioritering van varkensvleesproducten op basis van het risico voor HEV in een Belgische context. Hiervoor zal beroep worden gedaan op literatuurgegevens en op informatie afkomstig van Belgische vleesindustrie. Een tweede luik omvat de ontwikkeling van methoden, gebaseerd op de intactheid van het genetisch materiaal en van de eiwitmantel van het virus, voor bepaling van infectieuze HEV in risicoproducten. Deze zullen geëvalueerd worden voor hun potentieel om infectiviteit te bepalen door vergelijking met een geschikt in vitro celcultuur systeem. In een derde luik zal het effect van vleesverwerkingstechnieken op de infectiviteit van HEV worden bestudeerd.

Dit project moet resulteren in alternatieve moleculaire methoden voor bepaling van infectieuze ? HEV in levensmiddelen. Deze zullen in de toekomst kunnen worden gebruikt door instanties bevoegd over de veiligheid van de voedselketen. De onderzoeksresultaten zullen eveneens verspreid worden via wetenschappelijke publicaties, via advies aan beleid en via publicaties onder vorm van rapporten met verwijzing naar relevante websites. Ook zullen de resultaten verspreid worden naar belanghebbende groepen die zich bezighouden met de problematiek van hepatitis E en naar wetenschappelijke comités die werken rond de risico-evaluatie van hepatitis E in de voedselproductieketen.

Project: DECHAHEV
Looptijd: 2019 -2023 (-> looptijd 48 maand)
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Samenwerking: Sciensano, Universiteit Antwerpen, Universiteit Luik
Contact: ellen.lambrecht@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Droogte kustpolders: "Helft van vlas- en ajuinoogst zal mislukken"Lees meer
 
 
Geplande nieuwe hoogspanningslijn van Elia stuit op boerenprotestLees meer
 
 
KB bestrijding van rundertuberculoseLees meer
 
 
Aantal suikerbiettelers is gehalveerd Lees meer
 
 
VLAM brengt zijn activiteitenverslag 2018 uit Lees meer
 
 
Premiesubsidie voor een brede weersverzekering landbouwsector goedgekeurdLees meer
 
 
Spannende zitting over MAP6 in de week voor de verkiezingenLees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2019Lees meer
 
 
Actieplan Droogte en Wateroverlast 2019-2021Lees meer
 
 
Verzoen landbouw en natuur Lees meer
 
 
Verbetering globale afzetprijsindex landbouwproductie Lees meer
 
 
Overlegplatform behartigt belangen Belgische dronesector Lees meer
 
 
Distelbestrijding in de biet Lees meer
 
 
Oppassen voor nieuwe onkruidkieming op de bietenpercelen 14.05.2019 De koude temperaturen en recentLees meer
 
 
Als burger beleggen in windmolensLees meer
 
 
'Transfarmation': eerste drijvende boerderij ter wereld in RotterdamLees meer
 
 
Voorlopige arealen landbouwteelten uit de verzamelaanvraag 2019 Lees meer
 
 
Risico op introductie van Afrikaanse varkenspest op Belgische varkensbedrijvenLees meer
 
 
Bieten: insecten memo 2019Lees meer