Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 apr 2019 10:17 

Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse


Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse bodems, dat is waar ILVO, INBO en UGent naar streven in het nieuw opgestarte project C-MON. Die nulmeting is onontbeerlijk voor de evaluatie van aanpassingen in koolstofopslag in functie van klimaatmitigatie.

koolstofopslag in de bodemBodems die CO2 opslaan, leveren een belangrijke bijdrage aan klimaatmitigatie. Bovendien heeft het koolstofgehalte een positieve invloed op de bodemkwaliteit, wat belangrijk is voor klimaatadaptatie. Op Europees niveau zullen daarom veranderingen in koolstofopslag in de bodem in rekening gebracht bij de rapportage van LULUCF – Land Use, Land Use Change and Forestry. Om die veranderingen aan te kunnen tonen, moet er een operationeel meetnetwerk zijn én een nulmeting. Op dit moment beschikt Vlaanderen echter niet over een correcte inschatting van de hoeveelheid organische koolstof in de bodem. C-MON heeft daarom de opdracht gekregen om kritisch en objectief een finale berekening te maken van de vereisten voor een efficiënte monitoring van voorraden bodemorganische koolstof, voor alle landgebruiksgroepen (landbouw, natuur en bos en residentieel).


In een eerste fase worden ervaringen uit het buitenland en van bestaande Vlaamse meetnetten geëvalueerd met het oog op de nieuw op te zetten monitoring. Vervolgens wordt een strategie voor nulmeting en monitoring uitgewerkt, en het aantal meetpunten per landgebruiksgroep wordt statistisch onderbouwd. De kostprijs voor zowel de nulmeting als de verdere monitoring wordt berekend. In een tweede fase zal ondersteuning worden geboden bij het uitrollen van het meetnetwerk voor de nulmeting. Meetpunten worden vastgelegd en protocollen voor bemonstering, in situ observatie en labometing worden opgesteld.

Het uitgebouwde meetnetwerk zal objectieve en statistisch onderbouwde data opleveren over de koolstofvoorraad in Vlaamse bodems. De eerste inschatting kan dan fungeren als nulmeting voor toekomstige veranderingen na maatregelen om koolstofopbouw te stimuleren.

Project: C-MON
Looptijd: 2018-2020
Financiering: Vlaams Planbureau voor Omgeving (VPO)
Samenwerking: INBO, UGent
Contact: tommy.dhose@ilvo.vlaanderen.be  Nieuwsflash
 
Eerst corona, nu droogste lente in 119 jaar: voor West-Vlaamse landbouw grootste ramp in 45 jaarLees meer
 
 
Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit sinds 1887 Lees meer
 
 
Handelshuurlening tot maximaal €35.000 voor ondernemers in problemen door coronamaatregelen Lees meer
 
 
Biologische landbouw in Vlaanderen zit in de lift Lees meer
 
 
Voorjaarsdroogte breekt alle records Lees meer
 
 
Winkelkar blijft duurder dan voor coronacrisisLees meer
 
 
Staalname-applicatie (SNapp) breidt uit met extra aanvraag- en opvolgingsmogelijkhedenLees meer
 
 
Nog zeker een week geen druppelLees meer
 
 
‘SD Worx Employment Tracker’: welke bedrijven houden stand tijdens de coronacrisis? Lees meer
 
 
Vrijdag 12 juni is uiterste wijzigingsdatum van de verzamelaanvraag Lees meer
 
 
Piet Vandermersch vraagt meer ondersteuning voor landbouwsector om droogteperiode aan te pakkenLees meer
 
 
Toestand wintergranen 25-26 mei 2020 Lees meer
 
 
L’AFSCA et Corona: le redémarrage de votre activité Lees meer
 
 
Corona - FAVV herstart activiteitLees meer
 
 
Hoe aardappelen telen binnen MAP VI? Lees meer
 
 
Zuhal Demir wil bevoegdheid om heel Vlaanderen captatieverbod op te leggen Lees meer
 
 
Algemene Vergadering Phytofar 2020: Jaar van de plantengezondheid (en de mensengezondheid)! Lees meer
 
 
Ook Nederlandse boeren veel kopzorgen over droogteLees meer
 
 
Zijn homozygoot stress negatieve eindbeerlijnen de toekomst? Lees meer
 
 
Criteria FAVV-controles op kaas versoepeld Lees meer
 
 
Boeren mogen water halen bij TienseLees meer
 
 
ILVO en UGENT werken aan effectief en haalbaar hitteplan voor varkens Lees meer
 
 
Doe mee aan de Zomer van de Korte Keten Lees meer
 
 
Captatieverbod nu voor hele IjzerbekkenLees meer
 
 
Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen Lees meer
 
 
financiering ophaling en verwerking van krengen voor 2020Lees meer
 
 
Referentiewaarden metingen potentieel uitspoelbare stikstof 2019Lees meer
 
 
EU: halting biodiversity loss and building a healthy and sustainable food system Lees meer
 
 
Ik wil innoveren, waar kan ik terecht? Lees meer
 
 
Corona steun aardappelsector: volume aardappelvoorraad aangeven op uiterlijk op 31 mei Lees meer