Akkerbouw
Algemeen
Dieren
Economie
Markten
Mechanisatie
Milieu
Politiek
Tuinbouw
Veehouderij
Voeding
Inloggen
 
 
 
Klik hier om u te registreren en te abonneren
(72,60 euro per jaar)
 
Wachtwoord vergeten
Volgend artikelVolgend Artikel

 18 mrt 2019 17:50 

Brancheorganisatie MilkBE wil samenwerking zuivelketen versterken


De drie landbouworganisaties van het Agrofront (BB, het Algemeen Boerensyndicaat en de Fédération Wallonne de l’Agriculture) richten samen met de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie de brancheorganisatie MilkBE op.

Bestanden beschikbaar voor download:
Verklaring (88.4 Kb) Presentaties (853.3 Kb)

Zo willen  zij  hun  huidige  samenwerking  versterken  en  samen  zoeken  naar  antwoorden  op  maatschappelijke  vraagstukken  die  relevant  zijn  voor  de  sector.  Het  streven  naar  een  verdere  verduurzaming  van  de  zuivelsector  is  één  van  de  prioriteiten.  Ook  kwaliteit  en  voedselveiligheid, de relatie tussen melkleveraars en de zuivelindustrie staan hoog op de agenda.    Samenwerken    in    MilkBE    moet    resulteren    in    win-win    situaties    voor    melkveehouders en melkverwerkers.  

Win-win 

Samenwerken  in  MilkBE  zal  leiden  tot  voordelen  voor  zowel  de  melkveehouders  als  voor  de  zuivelindustrie, de leden van MilkBe, en haar partners. Dat bewijzen de geslaagde initiatieven in het verleden alsook in het buitenland. Zo heeft de ‘Gedragscode voor de relaties tussen melkleveraars en  kopers  van  melk’  van  eind  2009  geleid  tot  betere  afspraken  tussen  beide  partijen.  Ook  op  maatschappelijk  vlak  heeft  de  samenwerking  voordelen.  Door  met  alle  partijen  één  gezamenlijk  systeem  uit  te  werken  kon  de  Duurzaamheidsmonitor  in  één  beweging  over  de  volledige  sector  uitgerold  worden. 

Alle  7000  melkleveraars  worden  geaudit  en  zullen  hun  eigen  situatie  kunnen  vergelijken met een benchmark. “Met  MilkBE  kunnen  wij  op  korte  termijn  twee  programma’s  waaruit  de  overheid  zich  terugtrekt  verder  zetten  met  de  gehele  zuivelketen”  zegt  Dirk  Van  De  Keere,  melkveehouder  en  kersvers  voorzitter van MilkBE. “Daarbij gaat het over de monitoring van melk op eventuele contaminanten en om het verzekeren van de waarde van de melk in geval van botulisme op een melkveebedrijf. Zonder MilkBE zouden deze waardevolle programma’s moeten stopgezet worden. Voor de toekomst verwachten wij nog heel wat mogelijkheden.”Aan uitdagingen ontbreekt het niet. Zo zal MilkBE het duurzaamheidsprogramma evalueren en waar nodig bijsturen. Hiermee kan ingespeeld worden op het klimaatdebat.  

Lange traditie 

De  landbouworganisaties  van  het  Agrofront  en  de  zuivelindustrie,  vertegenwoordigd  in  BCZ-CBL,  kennen een lange traditie van interprofessionele samenwerking. Reeds 50 jaar geleden richtten ze de Comité’s voor de bepaling van de kwaliteit en de samenstelling van de melk op. Eind jaren ‘90, werd het kwaliteitsborgingssysteem Integrale Kwaliteitszorg Melk (IKM) ontwikkeld, in 2006 gevolgd door de oprichting van de Nationale Interprofessionele Zuivelcommissie (NIZ). Het meest recente resultaat  van  de  samenwerking  tussen  de  partners  van  de  zuivelketen  is  de  uitrol  van  de  ‘Duurzaamheidsmonitoring’   over   het   ganse   land.   Hiermee   stimuleert   de   zuivelketen   de   duurzaamheidsinitiatieven  op  het  vlak  van  melkproductie,  melkophaling  en  melkverwerking.  De  samenwerking tussen de schakels van de zuivelketen krijgt met de oprichting van MilkBE een formele structuur. In Frankrijk en Nederland bestaan dergelijke brancheorganisaties reeds langere tijd.   Nieuwsflash
 
Droogte bestrijdenLees meer
 
 
Rondetafel met Hilde Vautmans laat de diepe crisis in de fruitsector voelenLees meer
 
 
Beperking voor methoxyfenozide tot gebruik onder bescherming Lees meer
 
 
Bacteriën spelen een rol in het ontstaan van maagzweren bij varkens Lees meer
 
 
Diervriendelijke methodes voor het doden van zieke en verzwakte kippen en kalkoenen Lees meer
 
 
Vrije voorraad uien nagenoeg op Lees meer
 
 
Hepatitis E virus opsporen in levensmiddelenLees meer
 
 
Klassen van bijdrageplichtige veebedrijven Lees meer
 
 
Matchmaking in de plantenwereldLees meer
 
 
Kort na of zelfs voor de geboorte methaanuitstoot bijsturen?Lees meer
 
 
Koolstofvoorraden in de bodem Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse Lees meer
 
 
Hoe onkruid wegkrijgen in de tuin zonder RoundupLees meer
 
 
Rekenen Lees meer
 
 
Oproep tot indiening van steunaanvragen mbt oprichting van producentenorganisaties voor 2019Lees meer
 
 
Precisielandbouw: Horizon2020 project SmartAgriHubs van startLees meer
 
 
ValgOrize-project gelanceerd! Zeewier en microalgen Lees meer
 
 
VS grootste leverancier van sojabonen aan EuropaLees meer
 
 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) - Codes rood en oranje Lees meer
 
 
Herbestemming landbouwgrond en natuur Lees meer
 
 
Slechts 3% van de millennials eet voldoende groentenLees meer
 
 
Intrekking van de toelating van TRIGARD Lees meer
 
 
Aangepaste indieningstermijnen rassenlijst landbouwgewassen Lees meer